Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

 

Taak Orthopedagoog
Studie pedagogiek
Pharos
Testen
COTAN
Diverse testen
IQ-testen
Hoog Begaafd
Zwakbegaafd
Leerstoornissen
Leerproblemen
Remedial Teaching
Pers. onderzoek
Taalstoornissen
Beelddenken
Faalangst
PDD-NOS vragenlijst
Gedragstoornissen
literatuur
Uitspraken
Diversen

 


Deze website is vanaf euro 500,= te koop inclusief de domeinnamen www.orthopedagogiek.com en www.wisc-v.nl

Voor aanvragen na 14 mei 2019 kunt u niet langer bij mij terecht.

De website wordt dagelijks bezocht door +/- 700 bezoekers

Interesse in de overname van de website? laat het mij weten. U kunt mij bereiken via jpm.voets@orthopedagogiek.com

Welkom op de informatieve orthopedagogiek & psychologie website.

Alle informatie over intelligentie- en capaciteiten onderzoek is op deze website te vinden, inclusief de problematiek omtrent school leren. (mijn specifieke vakgebied)

Een overzicht van deze website vindt u in de inhoudsopgave

Als orthopedagoog (& schoolpsycholoog) adviseerde ik de ouders en leerkrachten (t/m 2012) in geval van leer-, gedrags en opvoedingsproblemen.
Onafhankelijk adviseren in de schoolkeuze m.b.t. het basis- en vervolgonderwijs en het afnemen van capaciteiten- en persoonlijkheidsonderzoek behoort tot mijn taak. Daarna werk ik als ervaren orthopedagoog op het gebied van leerstoornissen in mijn kleinschalige praktijk.
 
Bureau voor leerstoornissen
Drs. J.P.M. de Pauw-Voets, orthopedagoog & orthodidacticus met specialisatie leerstoornissen, capaciteiten- en HIQ (Hoge Intelligentie) onderzoek.
Braspenninglaan 134  5237 NR 's-Hertogenbosch NL
email adres: jpm.voets@orthopedagogiek.com & jpmvoets@hotmail.com & Tel: 06-52666807
 
Als u een intelligentest voor uw kind wenst, neem ik de vertrouwde WISC III af. Deze test geeft mij de meest relevante informatie, zowel verbaal als performaal) van uw kind tezamen met de RAVEN SPM (een non-verbale IQ-test). Bij de afname van intelligentietesten gaat het op de eerste plaats over de wijze waarop kinderen hun taken aanpakken en uitvoeren. Het is van belang dat ik alle recente schoolgegevens ter inzage krijg om een goed beeld te vormen. Naast de afname van de intelligentietesten kan het van belang zijn om de persoonlijkheidsaspecten van het kind te bekijken middels de NPV-J en de PMT-K. (persoonlijkheidsvragenlijsten)
 
Doelgroepen
 
Kinderen in de leeftijdsgroep van: 6 jaar t/m 16 jaar

Statistics

 

[ Home ] Taak Orthopedagoog ] Studie pedagogiek ] Pharos ] Testen ] COTAN ] Diverse testen ] IQ-testen ] Hoog Begaafd ] Zwakbegaafd ] Leerstoornissen ] Leerproblemen ] Remedial Teaching ] Pers. onderzoek ] Taalstoornissen ] Beelddenken ] Faalangst ] PDD-NOS vragenlijst ] Gedragstoornissen ] literatuur ] Uitspraken ] Diversen ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019