Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Aanknopingspunten om hoogbegaafdheid te herkennen

  • Er zijn ook veel hoogbegaafden waarbij de begaafdheid niet, of niet altijd tot uiting komt. Het is voor leerkrachten dan ook erg lastig om zulke leerlingen te herkennen. Toch zijn er nog enkele punten die leerkrachten kunnen ondersteunen bij het signaleren van een hoogbegaafde leerling.

  • Ten eerste valt de brede woordenschat van hoogbegaafden op. Verbaal zijn ze sterk ontwikkeld en gebruiken ze woorden en begrippen die ongewoon zijn voor hun leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan een jongentje van vijf jaar dat vertelt dat hij later graag etholoog of paleontoloog wil worden.

  • Hoogbegaafde leerlingen kunnen, zich goed concentreren en ze kunnen informatie snel opnemen, welke ze ook goed kunnen onthouden.

  • Daarbij laten ze vaak zien dat ze hun werk goed kunnen plannen en organiseren, mits ze daarin ondersteund worden en de ruimte krijgen om het op hun eigen manier te doen.

  • Ze houden graag overzicht over welke taken er in de klas gemaakt moeten worden en ze letten ook op de sociale structuur in de klas: ze observeren scherp en weten daardoor vaak wat er allemaal in de klas gebeurt.

  • Verder zijn hoogbegaafden zeer kritisch naar zichzelf toe waardoor ze de lat vaak erg hoog voor zichzelf kunnen leggen. Ook naar anderen toe kunnen ze kritisch zijn. Hun rechtvaardigheidsgevoel speelt daarbij een belangrijke rol. Ze kunnen vaak slecht omgaan met onrechtvaardigheid en begrijpen dan ook niet waarom er bijvoorbeeld oorlogen zijn en waarom er hongersnood is.

  • Ze denken al op jonge leeftijd diep na over deze (vaak moeilijke) onderwerpen.

Let op: niet alle hoogbegaafde kinderen zijn leertaakgericht en worden soms niet herkend als zijnde HB.

De "verborgen" hoogbegaafden?

Ze bestaan ook!

  • Bovengenoemde items vertonen ze niet op school (onveilige situatie)

  • Bovengenoemde items vertonen ze thuis (veilige situatie)

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019