Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)
 

 

 
Borderline, volgens DSM-IV criteria (01.39)

DSM IV (inmiddels is de DSM V beschikbaar)

Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5

Michiel W. Hengeveld (vertaler)

Vertaling van de Desk Reference.
Het beknopt overzicht is een verkorte uitgave van de DSM-5. Het is de vertaling van de Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5.
Handzame uitgave voor praktisch gebruik. 
In het beknopt overzicht kunt u de criteria die bij een psychische stoornis horen snel en gemakkelijk raadplegen. Alle criteria uit het handboek van de DSM-5 zijn erin opgenomen. Deze titel verschijnt als paperback en als ringband (bureau-editie). Boom uitgevers Amsterdam.


Een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten en van duidelijke impulsiviteit, beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties zoals blijkt uit vijf (of meer) van de volgende:

1. krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of vermeend in de steek gelaten te worden. N.B. Reken hier niet het suicidale of automutilerend gedrag toe, aangegeven in criterium 5.

2. een patroon van instabiele en intense intermenselijke relaties gekenmerkt door wisselingen tussen overmatig idealiseren en kleineren

3. identiteitsstoornis: duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel

4. impulsiviteit op ten minste twee gebieden die in potentie betrokkene zelf kunnen schaden (bijvoorbeeld geld verkwisten, sex, misbruik van middelen, roekeloos autorijden, vreetbuien). N.B. Reken hier niet het suicidale of automutilerend gedrag toe, aangegeven in criterium 5.

5. recidiverende suicidale gedragingen, gestes of dreigingen, of automutilatie

6. affectlabiliteit als gevolg van duidelijke reactiviteit van de stemming (bijvoorbeeld periodes van intense somberheid, prikkelbaarheid of angst meestal enkele uren durend en slechts zelden langer dan een paar dagen)

7. chronisch gevoel van leegte

8. inadequate, intense woede of moeite kwaadheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente driftbuien, aanhoudende woede of herhaaldelijke vechtpartijen)

9. voorbijgaande, aan stress gebonden paranoÔde ideŽn of ernstige
dissociatieve verschijnselen

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998
Last modified: 12/12/2017