Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


DSM-IV criteria (01.37)

voor Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

Hoofdcategorie: Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden.
Subcategorie: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

299.10 Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd (Childhood Desintegrative Disorder)

A. Een duidelijk normale ontwikkeling gedurende ten minste de eerste twee jaar na de geboorte, zoals blijkt uit de aanwezigheid van bij de leeftijd passende verbale en non-verbale communicatie, sociale relaties, spel en aanpassingsgedrag.

B. Aanzienlijk verlies van voorheen verworven vaardigheden (voor het tiende jaar) op ten minste twee van de volgende terreinen:

(1) expressieve en receptieve taal
(2) sociale vaardigheden en aanpassingsgedrag
(3) zindelijkheid voor urine en ontlasting
(4) spel
(5) motorische vaardigheden

C.
Afwijkingen in het functioneren op ten minste twee van de volgende terreinen:

(1) kwalitatieve beperkingen in sociale interacties (bijvoorbeeld beperkingen van het non verbale gedrag, er niet in slagen relaties met leeftijdgenoten te ontwikkelen, gebrek aan sociale en emotionele wederkerigheid)
(2) kwalitatieve beperkingen van de communicatie (bijvoorbeeld achterstand in of afwezigheid van gesproken taal, onvermogen een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden, stereotiep en zich herhalend taalgebruik, afwezigheid van fantasiespel (doen-alsof spelletjes)
(3) beperkte, zich herhalende en stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten, waartoe ook behoren motorische stereotypen en manierismen.

D. De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan een andere specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis of schizofrenie.
 

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019