Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

Behandeling
Definities
Diagnostiek
Verklaring

 


Dyslexie

Dyslexie is een ernstige leesstoornis (Vroeger sprak men van "woordblind")
Het is goed om te weten, dat er veel verschillende meningen zijn over "dyslexie". Ik ga er zelf vanuit dat een kind met dyslexie een ernstige stoornis heeft op het gebied van lezen en ondanks alle behandelingen grote moeite blijft houden met lezen en schrijven van woorden.
Het hoeft niet zo te zijn dat een dyslectisch kind "DOM" is, want Albert Einstein was dyslectisch...........
In de veel gevallen is er sprake van een lees- en spellingszwak kind, dat met "remediale begeleiding=extra hulp" verder te helpen is. 
In dat geval kunt u ook naar een "Remedial Teacher" gaan. Een R.T.-er is in de meeste gevallen een leerkracht die een speciale cursus "remedial teaching" heeft gevolgd en uw kind de juiste begeleiding geeft. 
 
Opvallend is dat kinderen met leesproblemen thuis weinig lezen.
Het is beslist zinvol om vanaf groep 3 iedere dag met uw kind samen te lezen.
Vergelijk het met een kind dat piano speelt. Als ze niet regelmatig oefent zal ze het niet goed leren.
Hoe later het kind leert piano spelen des te moeilijker ze tot goede resultaten komt.
Het kan geen kwaad om al vroeg met lezen te beginnen!
 
VERSCHIJNSELEN IN HET ALGEMEEN BIJ DYSLEXIE
Let eens op de volgende verschijnselen:
Werkhoudingsaspecten
 • Ze lezen spellend. 
 • Ze raden veel tijdens het lezen. 
 • De lettervolgorde klopt niet.
 • Ze hebben moeite met het onder woorden brengen van hun gedachten.
 • Ze hebben vooral moeite met meerlettergrepige woorden.
 • Verleden tijd en tegenwoordige tijd worden niet goed aangevoeld. De werkwoordsvervoeging gaat moeizaam bij het schrijven van teksten /opstellen.
 • Schrijfproblemen.
 • Moeilijkheden met concentreren.
 • Kan samengaan met linkshandigheid of ze hebben geen voorkeur voor links en rechts.
 • Moeizaam omzetten van wat je hoort in wat je ziet: van klank naar teken.
 • Moeizaam hardop lezen: van teken naar klank)
Er kunnen zich sociaal emotionele problemen voordoen zoals:
 • faalangst
 • psychosomatische klachten (bedplassen, hoofdpijn)
 • Angsten
 • Agressief gedrag
Deze aandachtspunten kunnen nader onderzoek wenselijk maken. Bespreek het eerst eens met de klassenleraar van uw kind.
De gezondheidsraad heeft richtlijnen opgesteld voor een "dyslexie verklaring". Zo is het de bedoeling dat een dyslexieverklaring door een psycholoog of orthopedagoog wordt uitgegeven na een reeks van testen.
Als uw kind een "dyslexie verklaring" heeft, is het de bedoeling dat de school voor extra mogelijkheden zorgt. 
Zo mag uw kind wat langer over proefwerken doen en ze mogen mondeling getoetst worden in plaats van schriftelijk
 
 

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ] Behandeling ] Definities ] Diagnostiek ] Verklaring ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019