Orthopedagogiek website

   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 

Bijlage bij de regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2008/2009

De nieuwe regeling: Schooljaar 2010-11 kunt u downloaden.

zie verder: http://www.rvc-vo.nl/regeling/lijst-van-instrumenten

Alle instrumenten zijn opgenomen met de naam waaronder zij in de Documentatie van tests en testresearch (Evers e.a. 2000) of in de aanvullingen hierop zijn opgenomen.

Lijst toegestane instrumenten ([1]) Criterium Intelligentie ([2],[3])

Naam Test

Bereik[4]

Opmerkingen

LWOO
Categorie

PrO
Categorie

GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, 1999

Groep 8 + klas 1 VO

 

III

IV

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, 2002

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei  van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE, 2004

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

0

0

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999 normen 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

III

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

IV

NSCCT[5]: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, 2005

Groep 6 en 8

 

0

0

SON-R 5½-17 Niet-verbale Intelligentietest, 1988[6]

5½-17 jaar

Met  name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

II/III

II/III

SON-R 5½  – 17 verkort, 2003[7]

5½-17 jaar

Met  name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

I/III

I/III

WISC-III NL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 2002/2005

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die tenminste zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen. Voorlopig nog dit jaar goedgekeurd doordat er nog geen onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend zijn

I

I


 

Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek ([8],[9]) schooljaar 2008/2009

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO
Categorie

AVL: ADHD-Vragenlijst, 2005

4 – 18 jaar

Nieuwe handleiding 2005

IV

AVL: Apeldoornse vragenlijst, 2002

Groep 8

Observatieschaal / screeningsinstrument. De AVL alleen gebruiken als onderdeel van een breder persoonlijkheidsonderzoek: naast de AVL ook een ander instrument uit deze lijst gebruiken

I

CBCL 4-18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen, 1996

TRF: Teacher’s Report Form, 1997

YSR: Youth Self Report, 1997

4 – 18 jaar

Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/ TRF/ YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan

I

Competentie Belevings-Schaal voor Adolescenten, 2002

12 – 18 jaar

 

0

CBSK: Competentie BelevingsSchaal voor Kinderen, 1997

8 – 12 jaar

 

I

Docenten Vragenlijst, DVL, 2006

Groep 8

1e klas VO

De DVL is de herziene INTERNETVERSIE van de Apeldoornse vragenlijst. Het is een observatieschaal / screeningsinstrument. De DVL alleen gebruiken als onderdeel van een breder persoonlijkheidsonderzoek: naast de DVL ook een ander instrument uit deze lijst gebruiken

0

NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, 2005

9 t/m 16 jaar

 

I

PMT-K: Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen, 1983

10 - 16 jaar

 

II

SCHOBL-R A+B versie samen:  SCHOolgedrag BeoordelingsLijst, 1993

4;2 – 11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik: tot 11;2 jaar. A- en B-versie moeten beide worden afgenomen anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

III

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst 2005

4 – 18 jaar

 

I

SVL A+B versie samen: School VragenLijst, 1990

9 – 16 jaar

A- en B-versie moeten beide worden afgenomen : alle 160 items (A+B-vorm) moeten worden ingevuld anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

II

SSAT: Situatie Specifieke Angst Test, 1995

11 t/m 16 jaar

 

III

VAK: Vragenlijst voor Angst bij Kinderen, 1995

6 t/m 12 jaar

 

III

VISEON: VolgInstrument Sociaal-Emotionele ONtwikkeling Cito, 2003

 

 

0

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000

6 t/m 12 jaar

 

III


 
Didactisch onderzoek
Didactische toetsen: in principe wordt altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen.
Wanneer de leerling tussen 1-2-2008 en 1-9-2008 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2007/2008 zijn afgenomen.
Aanmelding vóór 1-2-2008: de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt mogen niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend).

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen  schooljaar 2008/2009

Juist toetsgebruik: de ervaring leert dat bij veel leerlingen didactische toetsen worden afgenomen die sterk afwijken van het feitelijk didactische niveau (bijvoorbeeld een toets voor een leerling met een didactisch niveau van groep 8 afnemen bij een leerling die didactisch eind groep 4 presteert). Hierdoor wordt niet het juiste didactische niveau vastgesteld. De toets mag niet meer dan 10 DLE-punten afwijken van de door de leerling behaalde score. Een leerling die voor het Praktijkonderwijs wordt aangemeld zal dus een didactische toets van groep 4 of 5 moeten maken en een leerling die voor het LWOO wordt aangemeld maakt een toetst op het didactisch niveau van groep 6 of 7. Hoe te handelen: zie de algemene toelichting.

 

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO
Categorie

PrO
Categorie

Brus: Eén-Minuut-Test A/B, 1994

Groep 3 t/m 8 en 1ste klas VO

 

I

I

Drempelonderzoek 1ste  versie 2006

Groep 4 t/m 8 en 1ste klas VO

 

I

I

De Klepel A/B, 1994

Groep 4 t/m 8 en 1ste  klas VO

 

I

I

DMT: Drie-Minuten-toets  Cito, 1995

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Leestechniek en Leestempo Cito, 2001

Groep 4 t/m 8

Normtabel 2003

I

I

SVT technisch lezen: SchoolVaardigheidsToets(en), 2005

Groep 3 t/m 8

 

0

0

Technisch lezen  345678 90 A/B, T. Kapinga, 2005

90A: Bereik groep 3 t/m 8 en 1e klas VO

90B: Bereik groep 4 t/m 8 en 1e klas VO

 

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

I

Uitgebreide Niveautoets, Cito 2007[10]

Groep 8

leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: Deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

0

0

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen ([11]) schooljaar 2008/2009

Juist toetsgebruik: de ervaring leert dat bij veel leerlingen didactische toetsen worden afgenomen die sterk afwijken van het feitelijk didactische niveau (bijvoorbeeld een toets voor een leerling met een didactisch niveau van groep 8 afnemen bij een leerling die didactisch eind groep 4 presteert). Hierdoor wordt niet het juiste didactische niveau vastgesteld. De toets mag niet meer dan 10 DLE-punten afwijken van de door de leerling behaalde score. Een leerling die voor het Praktijkonderwijs wordt aangemeld zal dus een didactische toets van groep 4 of 5 moeten maken en een leerling die voor het LWOO wordt aangemeld maakt een toetst op het didactisch niveau van groep 6 of 7. Hoe te handelen: zie de algemene toelichting.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO
Categorie

PrO
Categorie

Begrijpend leestests Aarnoutse groep 4 t/m 6, 1990-1993/1996

Groep 4 t/m 6

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

IV

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 7, 1991-1993/1996

Groep 7

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

IV

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 8, 1992-1993/1996

Groep 8

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

IV

Begrijpend lezen 345678, T. Kapinga, 2005

Groep 4 t/m 8 en 1e klas VO

 

I

I

Drempelonderzoek 678, 4e versie, T. Kapinga, 2006

Groep 5 t/m 8, 1ste  klas VO

 

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen, 2003

Groep 7 & 8

 

III

n.v.t.[12]

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen INTERNETVERSIE, 2004

Groep  4 t/m 8

Ondergrens dle-bereik: 10

III

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

I

TBL: Toetsen Begrijpend Lezen Cito, 1995-1998

Groep 5 t/m 8

Inclusief toets A & B. Normtabel 2003

I

I

Uitgebreide Niveautoets, Cito 2007[13]

Groep 8

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: Deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

0

0

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Spelling schooljaar 2008/2009

Juist toetsgebruik: de ervaring leert dat bij veel leerlingen didactische toetsen worden afgenomen die sterk afwijken van het feitelijk didactische niveau (bijvoorbeeld een toets voor een leerling met een didactisch niveau van groep 8 afnemen bij een leerling die didactisch eind groep 4 presteert). Hierdoor wordt niet het juiste didactische niveau vastgesteld. De toets mag niet meer dan 10 DLE-punten afwijken van de door de leerling behaalde score. Een leerling die voor het Praktijkonderwijs wordt aangemeld zal dus een didactische toets van groep 4 of 5 moeten maken en een leerling die voor het LWOO wordt aangemeld maakt een toetst op het didactisch niveau van groep 6 of 7. Hoe te handelen: zie de algemene toelichting.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO
Categorie

PrO
Categorie

Aarnoutse Spellingtest voor de basisschool, 1996

Groep 3 t/m 8

Zeer beperkt dle-bereik

III

IV

Drempelonderzoek 678,4e versie, 2006

Groep 5 t/m 8, 1ste  klas VO

 

I

I

SVS 1, 2 en 3: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid Cito, 1991-1993-1995

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: TPVO Spellingsvaardigheid, 2003

Groep 7 & 8

 

III

n.v.t.[14]

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Spellingvaardigheid INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens dle-bereik: 9

III

III

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

III

I

Uitgebreide Niveautoets, Cito 2007[15]

Groep 8

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: Deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

0

0

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Rekenen schooljaar 2008/2009

Juist toetsgebruik: de ervaring leert dat bij veel leerlingen didactische toetsen worden afgenomen die sterk afwijken van het feitelijk didactische niveau (bijvoorbeeld een toets voor een leerling met een didactisch niveau van groep 8 afnemen bij een leerling die didactisch eind groep 4 presteert). Hierdoor wordt niet het juiste didactische niveau vastgesteld. De toets mag niet meer dan 10 DLE-punten afwijken van de door de leerling behaalde score. Een leerling die voor het Praktijkonderwijs wordt aangemeld zal dus een didactische toets van groep 4 of 5 moeten maken en een leerling die voor het LWOO wordt aangemeld maakt een toetst op het didactisch niveau van groep 6 of 7. Hoe te handelen: zie de algemene toelichting.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO
Categorie

PrO
Categorie

Drempelonderzoek 678, 4e versie, 2006

Groep 5 t/m 8, 1ste  klas VO

 

I

I

Rekenen en Wiskunde 1, 2 en 3; Cito 1992-1995-1996; Rekenen-Wiskunde Cito, 2002[16]

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk rekenen, 2003

Groep 7 & 8

 

I

n.v.t.[17]

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk Rekenen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens dle-bereik: 11

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

I

Uitgebreide Niveautoets, Cito 2007[18]

Groep 8

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: Deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

0

0

 
[1] Voor (potentiële) PrO-leerlingen  zijn de schriftelijke tests van III of IV voorzien hoe te handelen zie: verantwoording op www.rvc-vo.nl
[2] De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO
[3] Tenzij anders aangegeven geen Flynn-correctie toepassen
[4] Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure vanaf groep 3) mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen
[5] NSCCT groep 6 is alleen te gebruiken wanneer de leerling na groep 7 de school verlaat en de afname niet ouder dan twee jaar is
[6] In het zeldzame geval dat leerlingen worden aangemeld boven de leeftijd van 17, kan met enig vertrouwen gebruik gemaakt worden van deze test.
[7] Zie noot 6
[8] De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum bij de RVC-VO
[9] Wanneer een leerling een DLE BL van ≥ 40 heeft kunnen alle zelfbeoordelingslijsten SEP worden ingevuld. Wanneer de BL-DLE score tussen de 30 en 40 ligt moet de gedragswetenschapper nagaan of een zelfbeoordelingslijst een juiste keuze is en moet tevens een andere vragenlijst (leerkracht en/of ouders) worden ingevuld en beoordeeld. Onder DLE 30 wordt sterk afgeraden een schriftelijke zelfbeoordelingslijst af te nemen.
[10] Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs. Afname van 12 februari 2008 t/m 29 februari 2008
[11] Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets Begrijpend Lezen voor het PrO niet noodzakelijk
[12] Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31
[13] Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs. Afname van 12 februari 2008 t/m 29 februari 2008
[14] Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31
[15] Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs. Afname van 12 februari 2008 t/m 29 februari 2008
[16] Let op: de nieuwe Rekenen en  Wiskunde toetsen  Cito 2006 e.v. zijn nog niet voorgelegd aan de COTAN. Deze vernieuwde toetsen zijn dus vooralsnog niet toegestaan.
[17] Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31
[18] Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs. Afname van 12 februari 2008 t/m 29 februari 2008

 

Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019