Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Kenmerken van het hoogbegaafde kind

Hoe kan vastgesteld worden, of we met een hoogbegaafd kind te maken hebben? Dat is soms lastig, omdat elk hoogbegaafd kind weer anders en uniek is. De volgende eigenschappen blijken veel voor te komen bij hoogbegaafde kinderen (bron: SLO):

 • hoge intelligentie (IQ hoger dan 130) (Intelligentie metingen met de WISC, SON of RAKIT)

 • vroege ontwikkeling / ontwikkelingsvoorsprong

 •  uitblinken in meerdere gebieden

 •  gemakkelijk kunnen leren

 • goed leggen van (causale) verbanden

 • makkelijk kunnen analyseren van problemen

 •  maken van grote denksprongen

 • voorkeur voor abstractie

 • hoge mate van zelfstandigheid

 • brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie

 • creatief/origineel

 • perfectionistisch

 • apart gevoel voor humor         

 • hoge mate van concentratie

Een kind hoeft niet al deze eigenschappen te hebben om hoogbegaafd genoemd te worden. En andersom geldt ook: als een kind één of meer van deze eigenschappen heeft, hoeft het niet hoogbegaafd te zijn.

Op school blijken hoogbegaafde leerlingen ook niet in ‘één soort’ voor te komen. Betts & Neihart beschrijven zes typen hoogbegaafde leerlingen:

1. de succesvolle leerling
levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico en zoekt bevestiging van de leerkracht

2. de uitdagende leerling
is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft grote stemmingswisselingen en is eerlijk en direct

3. de onderduikende leerling
ontkent zijn/haar begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen

4. de drop-out
is creatief, neemt onregelmatig deel aan het onderwijs, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zichzelf, verstoort, presteert gemiddeld of onder gemiddeld en bekritiseert zichzelf en anderen

5. de leerling met leer- en/of gedragsproblemen
werkt inconsistent, presteert gemiddeld of onder gemiddeld, verstoort en reageert af

6. de zelfstandige leerling
heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt risico

Om vast te stellen of een kind hoogbegaafd is, kunnen meerdere ingangen bekeken worden. Er kan gekeken worden naar: het IQ, de schoolprestaties, creatief gedrag en beoordelingen door de ouders en door de school. Het beste is natuurlijk om naar al deze aspecten te kijken.

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019