Website orthopedagogiek

Bericht: Binnenkort ga ik mijn praktijk (gezien mijn leeftijd)  beeindigen: deze website, inclusief de domeinnaam www.orthopedagogiek.com en www.wisc-V.nl bied ik ter overname aan.
De website wordt drukbezocht (>500 bezoekers per dag!) dus geschikt voor een orthopedagoog die een praktijk opbouwt.
Aanbiedingen of overleggen kan via mijn email: jpm.voets@orthopedagogiek.com of jpmvoets@hotmail.com
 

 
DSM-IV criteria voor PDD-NOS: 01.33 DSM IV

Hoofdcategorie: Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden.
Subcategorie: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

299.80 Pervasieve Ontwikkelingsstoornis - Niet Anderszins Omschreven (met inbegrip van Atypisch autisme)
(Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified (PDD-NOS))

Deze categorie moet gebruikt worden als er een ernstige en pervasieve beperking is in de ontwikkeling van de wederkerige sociale interactie samen met tekortkomingen in ofwel de verbale ofwel non-verbale communicatieve vaardigheden, of door de aanwezigheid van stereotiep gedrag, interesses en activiteiten, terwijl niet voldaan wordt aan de criteria voor een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Zo behoren tot deze categorie ook de atypische autisme beelden die niet voldoen aan de criteria van de
autistische stoornis vanwege een begin op latere leeftijd, atypische symptomatologie of te weinig symptomen of deze allemaal.

Zie verder: PDD-NOS

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998
Last modified:12/12/2018