Orthopedagogiek website

   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Wat is PDD-NOS? (Verkorte versie)

 

PDD-NOS is een Engelse term voor een groep stoomissen, die in het totale ontwikkelingsverloop doordringt. Dat wil zeggen dat de stoornis gevolgen heeft voor, sociale relaties, taal-denkontwikkeling, voorstellingsvermogen, ontwikkeling en motoriek, zelfbeeld, gevoelens en fantasie. Wat betreft kenmerken zijn er overeenkomsten met autisme.

PDD-NOS kinderen kunnen in eerste instantie als volgt opvallen:

Actief maar onhandig: kinderen die zowel uit zichzelf maar ook als reactie op anderen het contact aangaan, maar dit op een vreemde of onhandige manier doen.

Teruggetrokken: kinderen die het contact niet uit zichzelf aangaan en ook niet ingaan op de uitnodiging van anderen.

Passief: kinderen die uit zichzelf het contact niet aangaan maar wel ingaan op de uitnodiging van anderen.

Nader onderzoek wijst uit dat bij kinderen met PDD­-NOS de informatie die op hen afkomt, maar ook interne prikkels die bij hen opkomen, anders worden verwerkt.

Probleem gebieden:

Contact en sociale communicatie . Er zijn sociale problemen. PDD-NOS kinderen hebben moeite in de omgang. Het contact met ouders kan goed zijn en het contact met anderen, met name leeftijdsgenoten levert problemen op. Sommige kinderen reageren te weinig op hun omgeving en maken geen gebruik van oogcontact. Daar tegenover staat dat andere kinderen juist te eisend of te dwingend zijn. Ook hebben ze moeite het belang van bepaalde gebeurtenissen op de juiste waarde te schatten. Verder zijn er vaak emotionele problemen, dat wil zeggen moeilijkheden in de gevoelsontwikkeling.(angst grenzeloosheid, fantasieën) Kinderen met een PDD-NOS hebben vaak meer dan andere kinderen moeite om fantasie en werkelijkheid te onderscheiden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat ze angstig zijn op een manier die voor anderen niet invoelbaar is. De taal wordt erg letterlijk genomen en ze begrijpen vaak humor niet. Ook gebruiken ze soms taal op een verkeerde manier. Zo komt het vaak voor dat kinderen met een PDD-NOS volwassenen napraten en daarbij uitdrukkingen gebruiken die niet bij hun leeftijd passen. PDD-NOS-kinderen reageren te weinig of juist te sterk op prikkels van buitenaf. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet reageren op een opmerking van de leerkracht die voor alle kinderen bedoeld is, maar juist reageren op een geluidje dat aan alle andere aanwezigen voorbij gaat. Ze laten hun gedrag vaak bepalen door prikkels die in henzelf opkomen. Ze kunnen slecht omgaan met veranderingen en hebben structuur nodig. Het merendeel van de PDD-NOS kinderen zijn minder begaafd.

Herkent u uw kind hierin of wilt u meer weten?

Voor hulp kun je terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Je kunt bellen met de hulplijn en op de internetsite antwoord vinden op je vragen.

Meer lezen over autisme en PDD-NOS?

Mijn kind heeft autisme – Peter Vermeulen en Steven Degrieck – ISBN 90-209-6632-4

Autisme Verteld – Cis Schittemans – ISBN 90-6445-269-5

www.autisme.nl

www.landelijknetwerkautisme.nl

www.orthopedagogiek.info

www.orthopedagogiek.com  

PDD-NOS Autisme vragenlijst samengesteld door:

Drs. José de Pauw-Voets, orthopedagoge
Email : jpm.voets@orthopedagogiek.com
Website : www.orthopedagogiek.com
 
Wie kunnen de autisme vragenlijsten bestellen?
Let op: Deze vragenlijst stelt géén diagnose. Een diagnose is voorbehouden aan een team van deskundigen (Orthopedagoog, psycholoog en psychiater)
De vragenlijst geeft alleen kenmerken weer van PDD-NOS volgens de DSM IV.
 
Bestellen:
 
Alle observatielijsten zijn voorzien van een handscoringsprofiel en korte handleiding.
U dient de lijst eerst aan te vragen via een email: jpm.voets@orthopedagogiek.com
U betaalt eenmalig Euro 37,50 dat u kunt overmaken op 18.19.14.395 t.a.v. J. de Pauw
Omschrijving: PDD-NOS observatielijst
Daarna krijgt u een inlognummer om het bestand te openen
U kunt het vervolgens via de website downloaden als docx. bestand (Word 2007)

 PDD-NOS vragenlijst bestellen (niet gratis). Downloaden

 

Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019