Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Problematiek bij HB kinderen

Er is sprake van een probleem in de sociaal­ emotionele ontwikkeling als ze zich sociaal niet goed ontwikkelen en geen aandacht, medeleven, begrip en waardering voor anderen kunnen opbrengen.

Symptomen:

  • Weinig motivatie (zonder inspanning is het al goed, dus waarom dan je best doen

  • Cognitief benaderen van sociale interacties (op een zakelijke, afstandelijke manier relaties analyseren en de reacties zijn idem). De omgeving accepteert dit vaak niet.

Mogelijke oorzaken:

Verstoring in de sociaal-emotionele ontwikkeling ontstaat door een verkeerde interactie met de omgeving. Dit komt deels doordat hoogbegaafde kinderen signalen anders uitzenden en deels doordat de omgeving de signalen anders opvat dan ze bedoeld zijn.

Mogelijke prognose:

Als de interactie met de omgeving geoptimaliseerd wordt kan het kind zich goed ontwikkelen. Het is belangrijk dat de omgeving de behoeftes van het hoogbegaafde kind herkent en er adequaat op reageert.

Handelingsvoorstellen:

  • Verschillen tussen kinderen en de gevolgen daarvan bespreken
  • Spelen/werken met andere kinderen aantrekkelijk maken door goede rolverdeling
  • Contacten met andere hoogbegaafde kinderen regelen
  • Aanspreken op behoeftes en niveau van het kind

Uit de praktijk:

In de omgang met andere kinderen zijn er vier soorten gedragingen:

  • Aanpassen. Deze Leerlingen vallen niet op. Ze kunnen heel ver gaan bij dat aanpassen met het gevaar zichzelf kwijt te raken.

  • Storen. Ondernemend, opvallend in de groep, gaat z'n eigen gang. Ziet op een gegeven moment zichzelf ook als stoorzender en gaat zich er bij voorbaat al naar gedragen Clownesk gedrag. Gek doen voordat een ander je gek vindt

  • Terugtrekken. Laatste optie als andere pogingen op niks zijn uitgelopen en de leerlingen geen perspectief meer ziet. B.v. storten op de computer.

  • Weinig omgang met leeftijdsgenoten

 

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019