Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


RAVEN SPM

De Raven Standard Progressive Matrices test is een IQ-test, ontwikkeld door John Raven in 1938 en stelselmatig aangepast. Er bestaan drie vormen: Standard Progressive Matrices (SPM) vanaf 5 jaar en 3 maanden af te nemen; Advanced Progressive Matrices (APM) voor personen ouder dan 11 jaar met een meer dan gemiddelde begaafdheid; Coloured Progressive Matrices (CPM) voor kinderen tussen 5-11 jaar.

Het is een niet-verbale test die bestaat uit 60 items in vijf sets. Ieder item bestaat uit een figuur met een ontbrekend stuk. Onder de figuur zijn er 6 of 8 antwoorden die het ontbrekende stuk invullen. Slechts één antwoord is correct. Iedere set heeft een verschillend 'thema' en de items zijn min of meer in stijgende moeilijkheidsgraad opgenomen per set. Er is geen tijdslimiet op de test maar duurt meestal tussen de 15 en 45 minuten. Een voorbeeld item van de raven test is de volgende figuur.

De ruwe score die men verkrijgt uit de test (=het aantal correct opgeloste items) wordt omgezet naar een percentielrange, op basis van een aantal criteria (o.a. leeftijd).

De RAVEN SPM gebruik ik altijd als second opinion als het kind een hoge intelligentie laat zien op de WISC, RAKIT, WPPSI of SON. Hoewel de normering in percentiel scores wordt gegeven blijkt hij een betrouwbaar beeld te geven bij hoog intelligente kinderen.

Beoordeling:

Deze test wordt niet beoordeeld door de COTAN. De normering is in diverse landen n.l. verschillend.

Met de strenge normering 1999 Ford Bend (Texas) heb ik de kinderen vergeleken die een hoge score hadden op de RAKIT & de WISC III en de RAVEN SPM voldoende valide bevonden voor hoog intelligente kinderen (IQ score > 130)

Bij kinderen met een lage intelligentie worden afwijkingen geconstateerd. Meestal gebruiken deze kinderen niet de aanbevolen tijdsduur in tegenstelling tot kinderen met een hoge intelligentie.

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019