Orthopedagogiek website

   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Orthopedagogiek

Het masterprogramma orthopedagogiek is een voortgezette wetenschappelijke opleiding voor studenten die zich willen richten op diagnostiek, behandeling, behandelingscoŲrdinatie, kwaliteitsbeleid en methodiekontwikkeling in orthopedagogische instituties (jeugdzorg, jusitiŽle jeugdinrichtingen, onderwijsvoorzieningen voor jeugdigen met leerproblemen en gehandicaptenzorg/kinderrevalidatie).

Het hoofdaccent in de opleiding ligt op professioneel handelen in de praktijk. Dit kan zowel hulpverlening betreffen als praktijkontwikkeling. In de praktijk van de hulpverlening kun je je bezighouden met directe contacten tussen hulpverlener en cliŽnt(systeem) of met indirecte contacten, bijvoorbeeld als behandelcoŲrdinator. Bij praktijkontwikkeling staat de kwaliteitsontwikkeling van het pedagogisch veld centraal. Bijvoorbeeld door middel van verbetering van organisaties voor pedagogische dienst- en hulpverlening en door ontwikkeling van visie. Tijdens een praktijkstage ontwikkel je vaardigheden als diagnosticeren, behandelen en adviseren. Daarnaast voer je zelfstandig een empirisch onderzoek uit naar een onderzoeksvraag uit de praktijk.

Stage en onderzoek worden ondersteund door probleemgeŲrienteerd onderwijs, gericht op onderwerpen die betrekking hebben op vragen uit de praktijk. Daarnaast zit er ook nog een flinke dosis theorie in het programma. Je bestudeert (recente) wetenschappelijke literatuur en wordt daarover getentamineerd.

Waarom in Utrecht?

Het masterprogramma orthopedagogiek is sterk praktijkgericht. Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt de stage in een van de volgende werkvelden:
  • Jeugdzorg (geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening)
  • Gehandicaptenzorg en kinderrevalidatie
  • Leerlingenzorg
  • Forensische ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek

Het empirisch onderzoek dat je daarnaast in dit jaar uitvoert, heeft eveneens een duidelijke praktijkoriŽntatie. Naast je stage en onderzoek volg je een aantal theoretische en praktische cursussen. Een uitgebreid team van gekwalificeerde docenten, dat vaak zelf over klinische beroepsregistraties beschikt, staat je terzijde in dit masterjaar.

De Universiteit Utrecht mag dan een van de oudste universiteiten van Nederland zijn, de voorzieningen waarvan je als student gebruik kunt maken zijn helemaal van deze tijd. Zo combineren gebouwen als de Universiteitsbibliotheek, het Educatorium, het Minnaertgebouw en het Hijmans van den Berghgebouw architectonische lef met een hoge mate van functionaliteit. De collegezalen en studieplaatsen zijn voorzien van de nieuwste technische snufjes die het studeren een stuk aangenamer maken.

De mogelijkheden van ICT worden volop benut in het Utrechtse onderwijs. Internet en e-mail spelen een steeds grotere rol in de communicatie tussen studenten en hun opleiding en in werkgroepen en practica neemt de computer een steeds belangrijkere plaats in. De Universiteit Utrecht zorgt voor de benodigde voorzieningen.

Studeren aan de Universiteit Utrecht betekent studeren in een stimulerende omgeving met
voorzieningen die helemaal van deze tijd zijn.
 

Meer informatie?

http://www.uu.nl/university/masters/NL/Orthopedagogiek/Pages/default.aspx?refer=/NL/Informatie/master/Orthopedagogiek

 

 

Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019