Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

Normen
Normen 2

 


 
WAIS III-NL | Wechsler Adult Intelligence Scale III-NL

WAIS III-NL | Wechsler Adult Intelligence Scale III-NL

D. Wechsler. Nederlandstalige bewerking: Pearson

• Dé Wechsler IQ-test voor volwassenen
• Normgroep uitgebreid t/m 85 jaar
• Herziene Technische Handleiding 2005

Doel
Bepalen van de algemene intelligentie.

Doelgroep
De test is bedoeld voor volwassenen van 16 tot en met 85 jaar.

Beschrijving
 

De Nederlandse bewerking van de WAIS-III-NL is een adaptatie van de Amerikaanse WAIS-III-NL. Deze laatste is op zijn beurt weer gebaseerd op de Amerikaanse WAIS-R (is nooit in Nederland verschenen). De Amerikaanse WAIS-R is de opvolger van de oorspronkelijke WAIS die destijds ook als adaptatie in Nederland is verschenen.

De WAIS-III-NL bestaat uit 16 subtests, waarvan er 2 optioneel zijn: 1. Onvolledige Tekeningen, 2. Woordenschat, 3. Symbool Substitutie, 4. Overeenkomsten, 5. Blokpatronen, 6. Rekenen, 7. Matrix Redeneren, 8. Cijferreeksen, 9. Informatie, 10. Plaatjes Ordenen, 11. Begrijpen, 12. Symbool Zoeken, 13. Cijfers en Letters, 14. Figuur Leggen, 15. Symbool Kopiëren (optioneel) en 16. Symbool Substitutie/Incidenteel leren.

Verbale en Performale subtests worden afwisselend afgenomen. Dit stelt de proefleider in staat de aandacht van de cliënt langer vast te houden.

Normering
Voor de WAIS-III-NL zijn normen verzameld voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 t/m 85 jaar. De normen zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van Belgen en Nederlanders naar, onder andere, opleidingsniveau (van lagere school tot universiteit).

Afname omschrijving
De WAIS-III-NL wordt individueel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papier methode.

Afname
Pen en papier, STM

Scoring
Naast de drie conventionele IQ-scores, Performale (PIQ - Performance), Verbale schaal (VIQ) en Totale Schaal (TIQ) biedt de WAIS-III vier Index-scores: 1. Verbaal Begrip (VBI-Verbal Comprehension), 2. Perceptuele Organisatie (POI-Perceptual Organisation), 3. Verwerkingssnelheid (VsI-Processing Speed) 4. Werkgeheugen (WgI-Working Memory). Elk van deze IQ-scores heeft een gemiddelde waarde van 100 en een standaardafwijking (SD) van 15.

Eisen aan de gebruikers
De gebruikers dienen aan kwalificatieniveau B te voldoen.

COTAN-beoordeling
Gegeven de beoordelingscriteria van de COTAN is de WAIS-III-NL, op één punt na, voldoende tot goed bevonden: I. Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende, IIa. Kwaliteit van het testmateriaal: goed, IIb. Kwaliteit van de handleiding: goed, III. Normen: voldoende, IV. Betrouwbaarheid: goed*, Va. Begripsvaliditeit: voldoende, Vb. Criteriumvaliditeit: onvoldoende, * De betrouwbaarheid van de subtests Onvolledige Tekeningen, Plaatjes Ordenen en Figuur Leggen is bij verscheidene leefstijdsgroepen 'onvoldoende'. Momenteel wordt bij de COTAN nagegaan voor welke leeftijdsgroepen dit geldt.

 

 

Home ] Up ] Normen ] Normen 2 ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019