Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


WPPSI-III-NL | Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Third Edition

WPPSI-III-NL | Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Third Edition

J. Hendriksen & P. Hurks

• Wechsler intelligentietest voor kinderen van 2:6 tot en met 7:11 jaar
• Afnameduur 30 tot 50 minuten voor de kernbatterij

Doel
Het meten van de algemene cognitieve capaciteiten (intelligentie) van kinderen.

Doelgroep
De test is ontwikkeld voor kinderen van 2:6 jaar t/m 7:11 jaar. Het is de eerste genormeerde Nederlandstalige intelligentietest voor deze leeftijdsgroep om algemene cognitieve capaciteiten te meten, die bovendien betrouwbaar en valide genoemd kan worden.

Beschrijving
 

Erratum voor de WPPSI-III-NL

De WPPSI-III-NL is een intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden (2:6- 7:11). Er is een batterij voor de jongste leeftijdsgroep (2:6-3:11), die bestaat uit 4 kernsubtests (Receptieve Woordenschat, Informatie, Blokpatronen, Figuur Leggen) en 1 aanvullende subtest (Plaatjes Benoemen). Voor de oudere leeftijdsgroep (4:0-7:11) worden 7 kernsubtests afgenomen (Woordenschat, Informatie, Woord Redeneren, Blokpatronen, Matrix Redeneren, Plaatjes Concepten, Substitutie) en kunnen 5 aanvullende subtests (Symbool Zoeken, Begrijpen, Onvolledige Tekeningen, Overeenkomsten, Figuur Leggen) afgenomen worden en 2 optionele subtests (Receptieve Woordenschat en Plaatjes Benoemen). Er kan een Totaal IQ (TIQ) worden vastgesteld, een Performaal IQ (PIQ), een Verbaal IQ (VIQ) en een Algemene Taal Index (ATI) en voor de oudere leeftijdsgroep ook een Verwerkingssnelheid (VS).

Normering
De WPPSI-III-NL is geschikt voor het gehele Nederlandstalige gebied, waarbij gezamenlijke normen voor de jongste leeftijdsgroep (2:6-3:11 jaar) verzameld zijn en aparte normen voor Nederlandse en Vlaamse oudste kinderen (4:0-7:11). De uiteindelijke steekproef van jongste kinderen bestaat uit 1672 Nederlandse en Vlaamse kinderen. De steekproef van de Nederlandse oudere kinderen bestaat uit 825 kinderen. De steekproef van de oudere Vlaamse kinderen bestaat uit 416 kinderen. In het tweede kwartaal van 2010 is een herziene technische handleiding verschenen.

Afname omschrijving
De test wordt individueel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papiermethode. De duur van afname van de kernsubtests is bij de leeftijdsgroep 2:6-3:11 gemiddeld 30 tot 35 minuten. Afname van de aanvullende subtest duurt gemiddeld tussen de 5 en 7 minuten. Voor de oudere leeftijdsgroep (4:0-7:11) duurt de afname van de 7 kernsubtests gemiddeld 40 tot 50 minuten. Het afnemen van de aanvullende 5 subtests en de optionele 2 subtests gemiddeld 30 tot 40 minuten.

Afname
Pen en papier

Scoring
De test leidt tot IQ- en indexscores voor het Performaal IQ (PIQ), Verbaal IQ (VIQ), Totaal IQ (TIQ), Algemene Taal Index (ATI) en de Verwerkingssnelheidsquotiënt (VS) (deze laatste is alleen beschikbaar voor de oudste leeftijdsgroep). Vervolgens kunnen de hierbij behorende percentielscores en de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen opgezocht worden. De scores kunnen visueel gemaakt worden in grafieken.

COTAN beoordeling: 11 punten (Goed= 2 punten, voldoende = 1 punt)

Beoordeling van de WPPSI-III-NL 2010 

  1. Uitgangspunten bij de testconstructie

Goed

  1. Kwaliteit van het testmateriaal

Goed

  1. Kwaliteit van de handleiding

Goed

  1. Normen

Voldoende

  1. Betrouwbaarheid

Voldoende

  1. Begripsvaliditeit

Goed

  1. Criteriumvaliditeit

Voldoende

 

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019