Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

Alg. voorwaarden

 


Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek.

Drs. J.P.M. de Pauw-Voets, orthopedagoog met specialisatie Leerstoornissen
Braspenninglaan 134  5237 NR
's-Hertogenbosch NL
tel: +31.(0)73.641.72.22  of b.g.g. 06-52666807
U mag het ook tussen 19.00-20.00 uur proberen.
Contact kan ook per E-mail: jpm.voets@orthopedagogiek.com  

 

U kunt het beste via de email aanmelden of vragen stellen (jpm.voets@orthopedagogiek.com)

Wachttijd: +/- 2 weken. In geval van spoed kunt u dit aangeven op de email. Ik zoek dan naar een datum.

 
Als u contact met mij opneemt met een afgeschermd nummer (dus niet herkenbaar) wordt er niet opgenomen.
Dit heeft te maken met de vele bedrijven die telefonisch contact opnemen en een afgeschermd nummer hebben.
Als u een afgeschermd nummer heeft kunt u mij beter een emailtje versturen.
Geeft ook altijd uw naam en adres door.
Zorg ook voor goede informatie van uw kind (Rapporten, CITO scores)
Alle informatie is geheim, dus wordt niet doorgespeeld aan de (basis) school (wet op de privacy)
Soms ben nik niet aanwezig op mijn huisadres, maar op mijn vakantieadres in Nieuwvliet (Zeeuws Vlaanderen). Ik ben dan alleen te bereiken op mijn GSM 06-52666807.
 
Ik ben orthopedagoog met als specialisatie leerstoornissen, Ik heb een universitaire opleiding (drs.) en ben tevens werkzaam als vaste orthopedagoog in het onderwijs (Al meer dan 25 jaar!)
Ik test kinderen op intelligentie en persoonlijkheid vanaf 4 jaar en 2 maanden t/m 17 jaar.
 
Een intelligentieonderzoek kan nuttig zijn als u met een van de onderstaande vragen zit.
 • Ik wil de talenten van mijn kind beter kennen
 • Is mijn kind hoogbegaafd? (hoog intelligent)
 • Is mijn kind zwakbegaafd?
 • Is mijn kind dyslectisch?
 • Ik twijfel altijd zo aan mijn kind?
 • Is mijn kind wel normaal intelligent?
 • Mijn kind ondervindt steeds meer tegenslag op school?
 • De onderwijzer(es) begrijpt mijn kind niet.
 • Mijn kind moet steviger in zijn/haar schoenen staan?
 • Wat is er toch met mijn kind aan de hand?
 • Ik wil remediale begeleiding voor mijn kind?
 • Is de basisschool waar mijn kind op zit wel de juiste?
U heeft dan de keuze om uw kind te laten testen door een orthopedagoog of psycholoog met een diagnostische bevoegdheid.
 
Onafhankelijk advies
Bij mij krijgt een een onafhankelijk advies gebaseerd op een ruime ervaring als onderwijzeres, lerares en orthopedagoog.
Waarom een onafhankelijk advies?
 • Een orthopedagoog (of schoolpsycholoog) aan de school verbonden kan een schooladvies gebonden mening geven. (Er kan sprake zijn van belangenverstengelingen)
 • Ik kijk nieuw tegen uw kind aan en bekijk de resultaten van de testsessie naast de observatiegegevens.
 • Vanuit mijn beroep als orthopedagoog (voortgezet onderwijs) heb ik 25 jaar ervaring met testverslagen die ik van basisscholen heb gekregen en heb bestudeerd en besproken.
 • Ik ben in de gelegenheid om kinderen te volgen met de gegevens van de basisschool en kan ook zien wat de testverslagen hebben medegedeeld en wat het (eind)resultaat is geworden in het voorgezet onderwijs.
 • Waren de diagnoses m.b.t. de leer- en persoonlijkheidsproblematiek wel correct gesteld.
 • Was het inderdaad een juiste beslissing om een kind vroegtijdig te laten doubleren?
 • Was het inderdaad een juiste beslissing om een kind een klas te laten overslaan, waarna het in groep 8 een VMBO-T advies kreeg met een IQ van > 130?
 • Is het verstandig om een HIQ (hoog intelligent) kind naar een Leonardo school te sturen?
 
Voor wie is testen bedoeld?
Herkent u zichzelf in één van de omschrijvingen hierboven? Dan kan een test voor uw kind erg nuttig zijn.
Ik help u bij het vinden van antwoorden en het zetten van een stap in de goede richting.
Door meer grip te krijgen op uw kind neemt ook uw zelfbewustzijn en slagvaardigheid toe.
 
Testen op intelligentie en persoonlijkheid
Meestal volstaat het om een kind op intelligentie en persoonlijkheid te testen. Dit geeft voldoende informatie en het is bovendien kostenbesparend.
 
De meest gebruikte en betrouwbare intelligentietesten zijn de WISC III NL 2002 ,de RAKIT, de SON en sinds 2009 de WPPSI III (De WPPSI-R is uit de handel genomen)
 
Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoeken worden niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. (Er vindt achteraf controle plaats of het "briefje van de dokter" niet wordt misbruikt en de nota anders wordt omschreven dan de bedoeling is)
 
Hoe lang duurt een uitgebreide testsessie?
De duur van een testsessie is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Een test duurt ongeveer 2 dagdelen en vindt bij mij thuis plaats. 
 
Aanmelden: U kunt hier het aanvraagformulier downloaden en het als bijlage sturen naar: jpm.voets@orthopedagogiek.com  
U geeft daarbij aan of u een intelligentie- (en persoonlijkheidsonderzoek) voor uw kind wenst. Daarbij is het van belang dat u mij het een en ander over uw kind vertelt. Meestal kan ik zelfde dag reageren en een afspraak maken.
Als we tot een definitieve afspraak komen krijgt u van mij een formulier waarin we de wederzijdse afspraken bevestigen.
 
HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Alg. voorwaarden ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019