Orthopedagogiek website

   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Mastertraject Orthopedagogiek

Leer- en opvoedingsproblemen

Orthopedagogen bestuderen hoe leer- en opvoedingsproblemen bij kinderen zich manifesteren en wat er in de opvoeding en op school moet gebeuren om deze aan te pakken en te behandelen. Zij houden zich bezig met ernstige problemen bij kinderen zoals depressie, angst en agressie, maar ook met opvoedingsproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld chronische ziektes, pedagogische onmacht of mishandeling.

Een belangrijke periode van het leven beleeft een kind op school. Voor een aantal kinderen gaat de schoolloopbaan met horten en stoten. Problemen op school kunnen het gevolg zijn van leer- of gedragsstoornissen zoals dyslexie of hyperactiviteit of van sociaal-emotionele factoren, eventueel samenhangend met kindermishandeling of -misbruik of met een gebrek aan pedagogische of didactische kwaliteit.

Orthopedagogiek aan de UvA

Het mastertraject Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam is uniek, omdat binnen deze master de accenten liggen op onderwijsleerproblemen (en dan specifiek leerstoornissen en leerkracht-leerlinginteracties) en ontwikkeling- en opvoedingsproblemen.

Tien redenen om te kiezen voor de UvA

1. Uitstekende studiemogelijkheden

Divers aanbod van ruim 60 bacheloropleidingen en 240 masterprogramma's; specialistisch en interdisciplinair. Studenten hebben uitstekende mogelijkheden zich academisch te scholen, van bachelor en master tot een promotietraject en verder.

2. Rijke traditie, sterk verweven met de stad

Tolerante, open en internationale academische traditie, teruggaand tot 1632. Toen al was de universiteit nauw verweven met de stad. (Oud-)studenten en medewerkers zijn er sindsdien overal aanwezig. Het zijn scherpe, nieuwsgierige en onafhankelijke geesten. Typisch Amsterdams, typisch UvA.

3. Hoge kwaliteit

De UvA behoort tot de top van Europese universiteiten. Ook maakt de UvA deel uit van de League of European Research Universities (LERU) met o.a. de University of Cambridge en University of Oxford.

4. Unieke opleidingen

Verschillende UvA-bachelors en -masters zijn uniek in Nederland. Zoals interdisciplinaire bachelors als Future Planet Studies en Medische informatiekunde, en masters als Brain and Cognitive Sciences en Comparatieve neerlandistiek.

5. Internationale masters

Met zo'n 120 Engelstalige masterprogramma's voor een gevarieerde doelgroep, voert de UvA de boventoon in Europa. Studenten zijn in internationaal gezelschap; de mix van culturen verlevendigt en versterkt het academisch debat.

6. Onderzoeksuniversiteit

Toonaangevend en baanbrekend onderzoek in alle wetenschapsgebieden. Interessant zijn de onderzoeksmasters die de UvA biedt in vrijwel alle disciplines. Dé voorbereiding op een promotietraject.

 
Science Park Amsterdam

7. Amsterdam: the place to be

Amsterdam is een van de beste steden ter wereld om in te leven (Quality of Living Survey 2010, Mercers). Studenten zijn erg tevreden over o.a. de veiligheid in de stad en vinden het 'the place to be' (International student barometer 2010). Middenin deze dynamische en prikkelende omgeving liggen, in prachtige gebouwen, de verschillende faculteiten van de UvA.

8. Een van de grootste bètafaculteiten

Op het Science Park Amsterdam heeft de UvA een van de grootste bètafaculteiten van Nederland. Ook vele innovatieve bedrijven en (internationale) onderzoeksinstituten zijn er gevestigd. De samenwerking is intensief en biedt volop mogelijkheden.

9. Toekomstperspectieven

Amsterdam, het financiële en culturele hart van Nederland, huisvest talrijke (internationale) bedrijven en instellingen. Interessant voor het vinden van een stageplek en een baan. Ook de goede relaties en samenwerkingsverbanden van de UvA zijn aantrekkelijk.

10. UvA en cultuur

De UvA heeft een eigen culturele organisatie, CREA. Met jaarlijks ruim 100 lezingen, voorstellingen, concerten en tentoonstellingen, levert CREA een verfrissende bijdrage aan het culturele en intellectuele klimaat van de stad.

Meer informatie?

http://www.studeren.uva.nl/ma-orthopedagogiek

 

Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019