Orthopedagogiek website

   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Audit Training

graag kondigen we de eerste ‘Developmental Audit’-training in Vlaanderen aan, gegeven door Mark Freado, door velen bekend als LSCI-trainer en bezieler van de Circle of Courage. Deze training wordt gepland in KOC Sint-Gregorius (Gentbrugge, België). De training zal gehouden worden in het Engels, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands van de essentiële zaken, en er is een maximum gesteld van 30 deelnemers.

‘Developmental Audit’ is een methode waarin professionals getraind worden om aan assessment te doen vanuit het sterktemodel. Het gaat hier over een zeer actief gebeuren, waarin de professional samen werkt met de jongere. Er worden volgende uitgangspunten onderscheiden: een jongere wordt gesitueerd binnen zijn ecologie, problemen worden aanzien als zelfvernietigende copingstijlen en de participatie met de jongere in dit proces is cruciaal. Samen hebben ze het uiteindelijke doel om een positief ontwikkelingsplan op te stellen.
Binnen de ‘developmental audit’ probeert de professional samen met de jongere in vier fasen de volgende twee vragen te beantwoorden: ‘wat bracht deze jongere tot dit punt in zijn leven?’ en ‘welke interventies zullen een positieve verandering, groei faciliteren?’.
In de eerste fase van de ‘developmental audit’, worden alle beschikbare bronnen onderzocht. Het is van belang om te luisteren naar de jongere, zijn verhaal te leren kennen en alle verslagen te doorploegen. Zo kunnen we op een systematische wijze belangrijke patronen identificeren. Deze kunnen helpen bij het ontdekken van de functie of het doel van gedragingen. Eén van de doelen in deze fase is belangrijke van onbelangrijke, inconsistente, of verwarrende informatie te onderscheiden.
Vervolgens wordt in de tweede fase de ecologie van het kind of de jongere gescand. Het gedrag van een kind of jongere moet altijd vanuit deze ecologie begrepen worden. De jongere kan niet als een geïsoleerd individu benaderd worden. Hiervoor zal heel actief moeten omgegaan worden met belangrijke figuren in de context van de jongere, zoals familieleden, mensen van de school, de jeugdrechtbank, de voorziening, vrienden, …. De jongere wordt bij deze gesprekken heel actief betrokken.
In de derde fase gaat men de tijdslijnen van significant gedrag gaan analyseren om tot een beter begrip te komen over de jongere zijn ‘private logic’, motieven en copingstrategieën. Degene die de ‘developmental audit’ uitvoert, gaat ervan uit dat het kind de best mogelijke expert is in zijn wereld en over zijn of haar noden. Bijgevolg participeert het kind in de analyse van de gebeurtenissen. Dikwijls zal de pijn uit het verleden hierin een belangrijke factor spelen. Het is belangrijk dat de jongere samen met de professional bouwt aan inzicht en begrip in de gebeurtenissen. Dit zal ook leiden tot inzicht in datgene waar de jongere nood aan heeft om verder te kunnen groeien.
Het plan voor de toekomst, binnen ‘developmental audit’ het ‘restorative plan’ genoemd, wordt in de laatste fase gecreëerd. Opnieuw wordt dit proactief plan opgebouwd met input en steun van het kind. Er wordt aandacht besteed aan de noden van de jongere en de noden van de omgeving. Dit met een duidelijk accent op cruciale elementen voor groei, met name de noden uitgelijnd binnen de ‘Circle of Courage’: ‘belonging’, ‘mastery’, ‘independence’ en ‘generosity’.


De prijs voor deze training bedraagt 180€. Wie zich wil inschrijven kan dit via
vorming@oobc-nieuwevaart.be of telefonisch op 09 / 226 70 70 - vraag naar Lieselotte Van der Linden. Vanaf het moment van inschrijving ontvangt u een factuur met verdere info. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld.
 

 

Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019