Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


 
AUTISME PDD-NOS vragenlijst, observatielijst: drs. JPM Voets, orthopedagoog.
uitgegeven in eigen beheer, 1999.
 
De observatielijst is voorzien van een handscoringsprofiel en korte handleiding.
U dient de lijst eerst aan te vragen via een email: jpm.voets@orthopedagogiek.com
U betaalt eenmalig Euro 37,50 dat u kunt overmaken op 18.19.14.395 t.a.v. J. de Pauw
(IBAN NL67 RABO 0181 9143 95)
Omschrijving: PDD-NOS observatielijst
Daarna krijgt u een inlognummer om het bestand te openen
U kunt het vervolgens via de website downloaden als docx. bestand (Word 2007)
(Dit kan ook met een doc. of pdf. bestand).
  
Inhoud
Taal: NL. Doelgroep kinderen; 9-16 jaar. Meetpretentie: signalering vroegkinderlijk mogelijke vorm van Autisme-PDD-NOS bij schoolgaande kinderen.
De vragenlijst / observatielijst wordt door de ouders, verzorgers, leerkrachten afgenomen en geeft inzicht in: sociale problemen, communicatieproblemen, Verbeeldend vermogen, Belangstelling, emotionele problemen, rigiditeit, motoriek, overgevoeligheid, leer- en werkhoudingsproblemen.

Auti-R schaal (AUTI-R) / Berckelaer-Onnes, I.A.; Hoekman, J.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1991
Code: C11.Berckelaer. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 1-12 jaar. Meetpretentie: vroegkinderlijk autisme, PDD-AD (DSM-III-R). Schalen: autistisch syndroom.
Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 76. Herz. van: Autischaal (1981) [testdoc?]
CoTAN: 2000 I: 59-60, II: 694-6 (1.5); 1992 (24.25)

Autisme- en verwante stoornissenschaal-revisie : AVZ-R voor zwakzinnigen : handleiding. - sterk herz. en uitgebr. uitg. (AVZ-R 1994) / Kraijer, D.W.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1994
Code: C13.Kraijer. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen; verstandelijk gehandicapten; 2-55 jaar. Meetpretentie: autisme en verwante contactstoornissen. Schalen: contact volwassene; contact leeftijds-/niveaugenoten; taal en spraak; overig gedrag.
Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 76, 86. Latere uitgebr. uitg.: 1999 [C13.Kraijer]
CoTAN: 2000 I: 114-5, II: 753-6 (2B.18); 1992 en aanv. (2.32)

AVZ-R : Autisme- en verwante stoornissenschaal-Z-revisie : handleiding. - 3e herz. en uitgebr. uitg. (AVZ-R 1999) / Kraijer, D.W.. - Lisse : Swets Test Publishers (STP), 1999
Code: C13.Kraijer. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen; (diep-)verstandelijk gehandicapten; 2-70 jaar. Meetpretentie: autisme en verwante contactstoornissen, pervasive developmental disorders (PDD), DSM IV en ICD-10 criteria. Schalen: contact volwassene; contact leeftijds-/niveaugenoten; taal en spraak; overig gedrag.
Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 76, 86. Eerdere uitg.: 1994 [C13.Kraijer]
CoTAN: 2000 I: 114-5, II: 753-6 (2B.18); 1992 en aanv. (2.32)

HOME (www.orthopedagogiek.com)
 

 

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019