Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Behandeling van ADHD

 Medicatie tegen hyperactiviteit en afleidbaarheid (arts)

Gedragsregulatie: Gedragstherapie, Gedragscontract en structuur.
Orde, regelmaat, eenvoudige gedragsregels, vaste routines.
Vluchtruimte, waar ze tot rust kunnen komen.
Stop, denk, doe methode.
R.E.T. methode Rationeel Emotieve Therapie.
Omgang met leeftijdsgenoten.
Sociale vaardigheidstraining.
Voorlichting en hulp aan ouders.
Eis een minimum aan respect.
Liefdevolle aandacht.
Ruimte om uit te razen.
Duidelijk positieve aanmoedigende consequenties bij gewenst gedrag en negatieve consequenties bij ongewenst gedrag.
Verwacht geen onmiddellijk resultaat.
Hulpnetwerk rond het gezin.
De ouders moeten goed voor zichzelf zorgen en de relatie met de eigen partner.
Pedagogische kijk- en handelingswijzer
Ga er steeds van uit dat het gedrag niet bewust gestuurd wordt
Word niet boos of geïrriteerd
Zorg dat je altijd als eerste in de klas bent -
Zorg voor orde, rust, consequente regels en vaste regelmaat
Visualiseer het dagritme
Hanteer een tijdschema met een hulpmiddel
Maak een afspraak over welke manier van aandacht vragen toegestaan is
Zeg niet alleen wat niet mag maar vooral hoe het wel moet
één opdracht tegelijk; doseer in stapjes
Geef na een voltooide taak een compliment
Ga niet een lang moraliserend verhaal houden
Laat niet te veelspullen op tafel nemen 
Werk met een zelf-instructiebandje
Werk met een geheugenkaartje
Hanteer de 'Stop  en denkregel' 
Structureer alle situaties sterk voor 
Laat met de computerwerken
Bouw regelmatig een bewegingsactiviteit in
Wees altijd prompt met een beloning of straf; stel deze niet uit
Geef interessante lessen
Gebruik taaklijstjes (Wat moet ik eerst doen? Wat volgt dan?)
Laat zelf verwoorden
Richt een apart werkhoekje in
Zorg dat je overzicht hebt over de klas
Werk met specifieke programma's
Verwijs via de huisarts naar kinderarts voor eventuele medicatie (bijv. ritaline, dixarit, inderal)

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019