Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


CBSK | Competentie Belevingsschaal voor Kinderen

J.W. Veerman, M.A.E. Straathof, Ph.D.A Treffers, B.R.H. Van den Bergh & L.T. ten Brink

Meet de zelfbeleving van een kind op 6 relevante levensgebieden
Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar
Korte afnametijd (15-20 minuten)

Doel
Meten van de competentie, eigen functioneren en zelfbeoordeling.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Beschrijving

De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De vragenlijst bestaat uit 36 items verdeeld over zes subschalen: 1. Schoolvaardigheden, 2. Sociale Acceptatie, 3. Sportieve Vaardigheden, 4. Fysieke Verschijning, 5. Gedragshouding en 6. Gevoel van Eigenwaarde.

Normering
Voor de CBSK zijn er normen voor Nederlandse kinderen (N=361) en voor Vlaamse kinderen (N=760). Er zijn aparte normtabellen voor jongens en meisjes.

Afname omschrijving
De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papiermethoden als ook met behulp van het computerprogramma STM. De afnameduur bedraagt tussen de 15 en 20 minuten.

Afname
Pen en papier, STM

Scoring
De CBSK kan worden gescoord met behulp van zes sleutels of met behulp van STM. Schaalscores worden omgezet in percentielscores en uitgezet in het Competentiebelevingsprofiel.

Eisen aan de gebruikers
De gebruikers dienen aan kwalificatieniveau B te voldoen.

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019