Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)
 
www.rijsimulatorlessen.nl (Autorijschool P. Eckhardt te Boxtel e.o.)
Kinderliedjes voor de kinderopvang, de peuter- en kleuterleid(st)ers
 

 

Congres 6 november 2014
 
Tijd 10.00-17.00 uur

 
Locatie Postillion Utrecht Bunnik

 
Kosten € 259. Dit is inclusief btw, koffie, thee, lunch, borrel én boek

 
Doelgroep kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, logopedisten, fysiotherapeuten, leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders
 
Prikkelverwerkingsstoornissen bij kinderen
Kinderen en adolescenten met ASS, ADHD, ODD, CD, OCD, angst en hoogbegaafdheid reageren vaak anders op prikkels. Vooraanstaande deskundigen laten op het congres zien hoe deze kinderen anders reageren, wat dat betekent en wat je in de praktijk voor hen kunt doen.
 
ASS en ADHD als prikkelprobleem
prof.dr. Pieter Duker

 
Prikkelverwerking bij gedragsstoornissen
dr. Maartje Raaijmakers

 
Prikkelverwerking bij angststoornissen
prof.dr. Peter Muris

 
Prikkelgevoeligheid bij hoogbegaafdheid
drs. Mariëlle Beckers en drs. Sonja Borgsteede

 
Dagvoorzitter is drs. Berrie Gerrits
 
 
 
 
 
 
Alle deelnemers krijgen 
 het boek Overprikkeld van Carolyn Dalgliesh!

 
 
 
e
Emotiegerichte therapie in de praktijk
Masterclass | 9 oktober 2014 | Domstad Utrecht

 
Emotiegerichte therapie (EFT) is een succesvolle therapievorm die meer en meer wordt toegepast. In deze masterclass presenteert Roelf Jan Takens aan de hand van voorbeelden en casussen de belangrijkste interventies voor individuele behandelingen. 
 
 
e
Angst, dwang en ticstoornissen bij kinderen 
Congres | 18 november 2014 | Regardz WTC Arnhem

 
Angst, dwang en tics komen bij meer dan 10% van alle kinderen en adolescenten voor. Tijdens dit congres laten vooraanstaande deskundigen Frits Boer, Else de Haan, Pieter Hoekstra en ervaringsdeskundige Thea van Bodegraven zien wat dit betekent voor deze kinderen en wat je als ouder en professional kunt doen.
 
 
 

 

Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998
Last modified: 13/11/2016