Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)
 

Autisme
de la Tourette
PDD-NOS
Rett
Asperger
D.P.S.
Desintegratie
A.D.H.D.
A.D.D.
Borderline
ASS III

 

DSM IV (inmiddels is de DSM V beschikbaar)

Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5

Michiel W. Hengeveld (vertaler)

Vertaling van de Desk Reference.
Het beknopt overzicht is een verkorte uitgave van de DSM-5. Het is de vertaling van de Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5.
Handzame uitgave voor praktisch gebruik. 
In het beknopt overzicht kunt u de criteria die bij een psychische stoornis horen snel en gemakkelijk raadplegen. Alle criteria uit het handboek van de DSM-5 zijn erin opgenomen. Deze titel verschijnt als paperback en als ringband (bureau-editie). Boom uitgevers Amsterdam.

Onder de item nummers 01.31 t/m 01.39 vindt U  de DSM-IV criteria voor:

01.31: Autistische stoornis (klassiek autisme)

01.32: de stoornis van Gilles de la Tourette

01.33: PDD-NOS

01.34: stoornis van Rett

01.35: stoornis van Asperger

01.36: schizoide persoonlijkheidsstoornis & schizotypische persoonlijkheidsstoornis

01.37: desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

01.38: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

01.39: bordeline persoonlijkheidsstoornis

Een diagnose m.b.t. de DSM IV is voorbehouden aan een kinderpsychiater.

Hij heeft de eindverantwoordelijkheid bij het stellen van een DSM IV diagnose.

Orthopedagogen, (GZ)psychologen geven aan dat een kind kenmerken heeft van bovengenoemde stoornissen.

Zie ook: http://communities.zeelandnet.nl/data/autisme_co/index.php?page=1

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Autisme ] de la Tourette ] PDD-NOS ] Rett ] Asperger ] D.P.S. ] Desintegratie ] A.D.H.D. ] A.D.D. ] Borderline ] ASS III ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998
Last modified: 12/12/2017