Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


DST-NL | Dyslexie Screening Test

DST-NL | Dyslexie Screening Test

A.J. Fawcett, R.I. Nicolson. Nederlandstalige bewerking door: W. Kort, M. Schittekatte, K.P. van den Bos, G. Vermeir, H.C. lutje Spelberg, P. Verhaeghe & S. van der Wild

• Snelle screening op dyslexie
• Geschikt voor gebruik binnen het onderwijs
• Geen kwalificaties vereist voor afname

Doel
Het bepalen van de grootte van het risico dat een kind dyslectisch is.

Doelgroep
Kinderen en jongeren van 6;6 tot 16;6 jaar uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Beschrijving
De test bestaat uit 11 subtests. Een drietal van deze subtests geeft een specifieke indicatie en kan worden aangeduid als classificerende diagnostische subtests of ‘attainment-tests'. De andere subtests (omschreven als ‘geassocieerde subtests') werden opgenomen vanwege mogelijk bestaande samenhang met dyslexie. Hoewel nog niet geheel duidelijk is in hoeverre minder goede prestaties op deze taken samenhangen met dyslexie, gaven gegevens uit de literatuur en de resultaten van het vooronderzoek aanleiding om deze subtests in de DST-NL op te nemen. De DST-NL omvat de volgende subtests: Subtest 1. Plaatjes en Letters Benoemen (geassocieerde subtest), Subtest 2. Kralen Rijgen (geassocieerde subtest), Subtest 3. Woorden Lezen (classificerende diagnostische subtest), Subtest 4. Lichamelijke Stabiliteit (geassocieerde subtest), Subtest 5. Klanksplitsing en Letterverwisseling (geassocieerde subtest), Subtest 6. Twee Minuten Spelling (classificerende diagnostische subtest), Subtest 7. Cijferreeksen Achterwaarts (geassocieerde subtest), Subtest 8. Onzinwoorden Lezen (geassocieerde subtest), Subtest 9. Eén Minuut Schrijven (classificerende diagnostische subtest), Subtest 10. Woordenschat (geassocieerde subtest) en Subtest 11. Taalkundige Begrippen (geassocieerde subtest). De test wordt schriftelijk afgenomen en gescoord.

Normering
De DST-NL is genormeerd op basis van een steekproef van 511 kinderen in de leeftijd van 6;6 t/m 16;6 jaar, uit zowel Nederland als België.

Afname omschrijving
De DST-NL wordt individueel afgenomen. De afname geschiedt volgens de pen-en-papier methode.

Afname
Pen en papier

Scoring
De score wordt uitgedrukt in PLQ (psycholinguïstisch quotiënt)

Eisen aan de gebruikers
Er zijn geen restricties verbonden aan het gebruik van het materiaal.

COTAN-beoordeling
Gegeven de beoordelingscriteria van de COTAN is de DST-NL op alle punten voldoende tot goed bevonden: I. Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende, IIa. Kwaliteit van het testmateriaal: voldoende, IIb. Kwaliteit van de handleiding: goed, III. Normen: voldoende IV. Betrouwbaarheid: voldoende, Va. Begripsvaliditeit: voldoende, Vb. Criteriumvaliditeit: voldoende.

Dit onderzoek is zinvol als de dyslexie door anderen niet (h) erkend wordt. Het geeft u handvaten om verder te kijken welke hulp uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen bij het lezen, spellen en begrijpend lezen.

De instantie die vaststelt aan welke eisen moet worden voldaan om aan een dyslexieverklaring te komen, stelt als eis dat er uitgebreide behandeling moet zijn geweest.

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019