Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 

Flynn-effect

IQ* ("IQ-sterretje") de Standaard IQ-score waarbij een correctie is toegepast voor de veroudering van de normen. In de westerse landen is gebleken dat oude normeringen tot te hoge scores leiden. Dit staat bekend als het Flynn-effect. Een globale schatting van dit effect is een verandering van 10 IQ-punten per dertig jaar. Op grond van deze schatting wordt IQ* berekend.

 

De correctie is hierbij gelijk aan het verschil tussen het jaar van afname van de test en het jaar waarin het normeringsonderzoek plaats vond, waarna dit verschil door drie wordt gedeeld en vervolgens afgerond. Als onder- en bovengrens bij IQ* en het corresponderende interval worden de waarden 55 en 145 gebruikt.

Het normeringsonderzoek van de SON-R 2.5-7 is van 1993/’94 en de correctie in 2004 is 3 IQ-punten ([2004-1994]/3). Het normeringsonderzoek van de SON-R 5.5-17 vond plaats in 1984/'85. De correctie in 2004 is daarom 6 IQ-punten ([2004-1985]/3).

Bij beide tests wordt de correctie toegepast op het Standaard IQ en op het 80% waarschijnlijkheidsinterval van het Gegeneraliseerd IQ. Het interval geeft met een waarschijnlijkheid van 80% aan dat het IQ in dit gebied zou liggen indien de test uit een zeer groot aantal subtests zou bestaan en de veroudering van de normen overeenkomt met de nu geschatte waarde.

Indien andere recent en goed genormeerde intelligentietests beschikbaar komen, dan is het mogelijk om door vergelijkend onderzoek tot betere schattingen te komen van de veroudering van de normen van de SON tests. Indien al deze tests dan van IQ* gebruik maken, kunnen de scores op een zuivere manier vergeleken worden. Door eisen te stellen aan de kwaliteit van de normeringen en de wijze waarop IQ* wordt gepresenteerd, kan IQ* uitgroeien tot een kwaliteitskenmerk voor betrouwbare, valide en onderling goed vergelijkbare intelligentiescores.

Op dit moment is IQ* vooral een waarschuwing voor het mogelijke effect van de veroudering van de normen. Dit is niet geheel nieuw. In tabel 10.5 van de Handleiding en Verantwoording van de SON-R 2.5-7 wordt vergelijkbare informatie gegeven.

Nieuwe aanpassing Flynn-effect

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat prestaties van mensen op intelligentietests door de jaren heen toenemen. Dit 'Flynn-effect' is voor de diagnostiek een lastig probleem: testnormen verouderen.

Met de SON-R 6-40 is naar dit effect onderzoek gedaan. Op grond van de uitkomsten is geconcludeerd dat het Flynn-effect te hoog wordt ingeschat. Het verouderingseffect bedraagt niet één IQ-punt per drie jaar, maar één IQ-punt per vijf jaar. Goed nieuws, want de vergelijkbaarheid van IQ-scores verbetert hierdoor.

De correctie voor het Flynn effect wordt in het scoringsprogramma uiteraard aangepast.

 

 

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019