Wanneer is er sprake van een leesstoornis?
Als de ontwikkeling van het lezen, of van een bepaald aspect ervan,  zeer problematisch verloopt. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Toelichting
Met het begrip leesstoornis of ernstige leesstoornis wordt vaak geduid op dyslexie. Maar ook allerlei andere factoren kunnen de basis vormen van een leesstoornis. Denk bijvoorbeeld aan slechthorendheid, slechtziendheid of een verstandelijke handicap.

Zie verder in http://www.orthopedagogiek.com

Project: Langlopend onderzoek naar vroege kenmerken van dyslexie

Vroege kenmerken leesstoornis: bron: http://www.niwi.knaw.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1290613/

Pas wanneer de taalfunctie bij een kind volledig ontwikkeld is, kunnen we met zekerheid vaststellen of er sprake is van een leesstoornis. Het kind heeft dan vaak al een deel van de basisschool doorlopen. De achterstand en de mogelijke emotionele en sociale gevolgen kunnen daardoor al flinke invloed hebben op het kind. Om de nadelige gevolgen van dyslexie te beperken of zelfs te voorkomen, is het belangrijk dat we een methode vinden waarmee we zo vroeg mogelijk kunnen voorspellen of een kind dyslexie zal ontwikkelen. Bij voorkeur vindt die voorspelling kort na de geboorte plaats. Dit onderzoek moet ons hiervoor de aanwijzingen opleveren. In het langlopend onderzoek testen we kinderen uit de risicogroep op hun ontwikkeling in taal, spraak, horen en zien. Dit zijn kinderen met een ouder met leesstoornissen plus minstens één ander familielid van de baby uit de eerste of tweede graad. Dat kan de andere ouder of een broer, zus, oom, tante, opa of oma zijn. De resultaten vergelijken we met die van een controlegroep. Die bestaat uit kinderen waarbij geen leesstoornis voorkomt in de familie. Het is voor het onderzoek vooral belangrijk dat juist die laatste groep kinderen meedoet. De aanwijzingen die we zoeken, hebben te maken met de ontwikkeling van het spreken en het begrijpen van taal. Deze ontwikkeling start al vroeg na de geboorte. Daarom volgen we het kind vanaf twee maanden na de geboorte. Tot zes weken na de geboorte kunnen ouders hun baby aanmelden voor het onderzoek. We testen het gedrag en de hersenactiviteit bij taalopdrachten. Elke test bestaat uit kleine opdrachten die zijn afgestemd op de belevingswereld van het kind. Met behulp van speciale apparatuur brengen we de ontwikkeling in kaart. In het eerste levensjaar komt het kind drie keer op bezoek: met twee, vijf en elf maanden. Van het tweede tot en met het vijfde jaar staat er elk halfjaar een bezoek gepland. Vervolgens vindt er nog een bezoek plaats als het kind acht jaar is. In het tiende jaar is de taalfunctie volledig ontwikkeld en kunnen we in de eindtoets met zekerheid vaststellen of er sprake is van dyslexie.

Als u Linken aanklikt kunt u verder zoeken op dit onderwerp. Verder worden de meeste onderwerpen besproken in deze website. U moet wel even de moeite nemen om dan verder te zoeken.

Veel informatie vindt men op http://www.kennisnet.nl/

   
Het Makkelijk Lezen plein (Nederlands) (Meer details)
Informatie voor en over dyslexie en leesproblemen.
http://www.taalonderwijs.nl/dyslexie
 
Dyslexie (Nederlands) (Meer details)
Website over dyslexie
http://home.hetnet.nl/~dyslexie1
 
Toch Nog Leren Lezen? (Nederlands) (Meer details)
Toch nog leren lezen is een methode voor Remedial Teaching voor leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen.
http://www.tnl.nl/ned/main.htm
 
American Hyperlexia Association (Engels) (Meer details)
Syndrome of Hyperlexia, Education, Information and support
http://www.hyperlexia.org
 
Dyslexie: Praktijk voor lees- en spellingproblemen (Nederlands) (Meer details)
dyslexie, leesproblemen, spellingproblemen.
http://home-3.tiscali.nl/~poco/#B
 
Bridges to Reading (Engels) (Meer details)
A concise kit of information and reference designed to help parents determine if their child has a reading problem and learn what they can do about it.
http://www.schwablearning.org/main.asp?page=3.2
 
LeesLab programmareeks (Taal onbekend) (Meer details)
LEESLAB is een pakket computerprogramma's dat werd ontwikkeld in het Laboratorium voor Neuropsychologie van de K.U.Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/facdep/medicine/dep_neu/neufys/neuropsychologie/cvi/LLindex.htm
 
Dyslexia: The Gift. Information and Resources forDyslexia (Engels) (Meer details)
Informatie over een methode voor dyslectische kinderen/volwassenen om te leren lezen.
http://www.dyslexia.com
 
Dyslexieprotocol in het basisonderwijs (Nederlands) (Meer details)
Achtergrond vanhet dyslexieprotocol.
http://www.home.zonnet.nl/dyslexie/informatie/dysprot.html
 
Iwal - Instituten voor dyslexie (Taal onbekend) (Meer details)
IWAL,instituut herkenning/behandeling dyslexie
http://www.iwal.nl/pages/frames.htm