Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier (capaciteitenonderzoek)
 Flyer downloaden
 

Diane Brouns
WISC-V
Testen
Diverse testen
IQ-testen
Studie pedagogiek
COTAN
Pharos
Hoog Begaafd
Zwakbegaafd
Leerstoornissen
Leerproblemen
Remedial Teaching
Pers. onderzoek
Taalstoornissen
Beelddenken
Faalangst
PDD-NOS vragenlijst
Gedragstoornissen
literatuur
Uitspraken
Diversen

 

Home Indeling Inhoud DSM IV-DSM V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais


Kennis delen is de bron tot verbinden

Vermoed je dyslexie bij jouw zoon of dochter, maar komt zij niet in aanmerking voor een vergoed onderzoek?
Bij Kinderpraktijk Hartenkracht kun je voor Euro 100,= een screening laten doen.
Ik kan u daarna met 95% zekerheid vertellen of er wellicht sprake is van dyslexie of niet.
Is de Kans op dyslexie erg groot?
Dan wordt verder onderzoek geadviseerd.
Meer weten? Mail mij: ds.brouns@orthopedagogiek.com

Welkom op de informatieve orthopedagogiek & psychologie website.

Welkom op de informatieve orthopedagogiek & psychologie website.

Informatie over intelligentie-, capaciteitenonderzoek, concentratieonderzoek, taal- en rekenonderzoek is op deze website te vinden, inclusief de problematiek omtrent school leren (ons specifieke vakgebied). Een overzicht van deze website vindt u in de inhoudsopgave

De WISC-V-NL (U kunt zich al aanmelden voor de afname van de WISC-V)

Aanmelden WISC-V of bellen naar Diane: GSM 06-44760625

De allernieuwste versie van ’s werelds meest gebruikte intelligentietest voor kinderen en jongeren is uit. Deze intelligentietest is fundamenteel anders en beter dan de oude WISC-III. De WISC-V-NL is herzien en aangepast aan de huidige tijd. Hiermee vervallen in onze praktijk per 1 januari 2018 de volgende IQ-testen: Rakit 1+2, NDT, NIO en de WPSSI-III. (De WISC-III en de SON-R wordt nog afgenomen bij drs. JPM de Pauw-Voets. alleen voor oude klanten die dit nog wensen).

De WISC-V is compleet herzien, vernieuwd en aangepast aan de wereld waarin wij nu leven.

Grote voordelen:
Volledige herziening van de theoretische basis
Aansluiting op de ontwikkeling van het kind
Verbeterde gebruiksvriendelijkheid
Verbeterde psychometrische eigenschappen
Verbeterde klinische toepasbaarheid
Digitale afname via iPad

De website is geeft achtergrondinformatie over verschillende leer- en gedragsstoornissen. U vindt specifieke informatie over autisme spectrum stoornissen. U vindt specifieke informatie over Hoogbegaafdheid & Zwakbegaafdheid & Intelligentietesten.

Als orthopedagogen adviseren wij de ouders en leerkrachten in geval van leer-, gedrags en opvoedingsproblemen. Onafhankelijk adviseren wij in de schoolkeuze m.b.t. het basis- en vervolgonderwijs. Het afnemen van capaciteiten- en persoonlijkheidsonderzoek behoort tot onze taken.

Bureau voor leerstoornissen:
mevr. drs. Diane Brouns, orthopedagoog.
 
Drs. Diane Brouns, orthopedagoog. Diane werkt ook ambulant (preventieorthopedagoog) en heeft een eigen praktijkruimte: Langstuk 2,  6651 HZ Druten.  GSM 06-44760625 email: d.brouns@outlook.com of ds.brouns@orthopedagogiek.com
Voor verdere informatie verwijzen wij naar haar website. (www.kinderpraktijkhartenkracht.nl)
 
Doelgroepen testen WISC-V: Kinderen in de leeftijdsgroep van: 6 t/m 17 jaar. U kunt Diane contacteren voor de afname van de nieuwe intelligentietest: de WISC-V.
Voor overige preventieve hulp: (www.kinderpraktijkhartenkracht.nl
(Als u extra aanvullend verzekerd bent kunt u in aanmerking komen voor geheel of gedeeltelijke vergoeding)
 
Alleen voor oude klanten van José de Pauw-Voets:
Drs. José de Pauw-Voets, orthopedagoog & orthodidacticus met specialisatie leerstoornissen, capaciteiten- en HIQ (Hoge Intelligentie) onderzoek. Braspenninglaan 134  5237 NR 's-Hertogenbosch NL emailadres: jpm.voets@orthopedagogiek.com & jpmvoets@hotmail.com & GSM 06-52666807 & 073-6417222 (privé)
Doelgroepen testen WISC-III: Kinderen in de leeftijdsgroep van: 6 t/m 17 jaar. U kunt José uitsluitend contacteren voor de afname van de WISC-III en de non-verbale IQ test de SON-R.

 Statistics

 

[ Home ] Diane Brouns ] WISC-V ] Testen ] Diverse testen ] IQ-testen ] Studie pedagogiek ] COTAN ] Pharos ] Hoog Begaafd ] Zwakbegaafd ] Leerstoornissen ] Leerproblemen ] Remedial Teaching ] Pers. onderzoek ] Taalstoornissen ] Beelddenken ] Faalangst ] PDD-NOS vragenlijst ] Gedragstoornissen ] literatuur ] Uitspraken ] Diversen ]
Send mail to ds.brouns@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998
Last modified: 28/01/2018