Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Kosten indicatie
 
Aan het testen van uw kind zijn kosten verbonden, die u zelf dient te betalen. Uw kind is n.l. niet ziek. Het betreft dus een onderzoek naar het leervermogen.
Het is beslist niet zinvol om een intelligentietest af te laten nemen als u naast de uitslag géén duidelijke adviezen meekrijgt hoe het met uw kind verder moet.
U krijgt adviezen van een orthopedagoog (en schoolpsycholoog) met meer dan 25 jaar schoolervaring (orthopedagoog en lerares)
Om het kind zo goed mogelijk van dienst te zijn neem ik voldoende tijd en rustpauzes.
Ik test één kind per dag en alleen 's-morgens.
U krijgt de uitslag altijd dezelfde dag. Het concept testrapport kan ik ook dezelfde dag nabespreken met u.

Intelligentietesten: (In principe kost de afname van een intelligentietest euro 390,= inclusief een verslaggeving, adviezen en nabespreking.

De testsessie bestaat uit:

Intakegesprek & uitleg van de test (1 uur).
Testgedeelte: afname intelligentietest (2-3 uur inclusief pauze momenten)
Verslaggeving van de intelligentietest, inclusief adviezen (4-5 A4-tjes) (1-2 uur)
Nabespreking (1 uur)
U krijgt dezelfde dag de uitslag van de test en de gelegenheid om deze test na te bespreken.
De testsessie wordt afgenomen door een ervaren orthopedagoog (drs.)
 
Wilt u alleen de uitslag van de intelligentietest, zonder voor- en nabespreking dan zijn de kosten Euro 350,=
U krijgt wél een volledig testverslag
Dit dient u van te voren uitdrukkelijk te overleggen omdat de ervaring is, dat er (bijna) altijd veel vragen zijn na een testsessie.
 
Een testsessie inclusief capaciteiten-, concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek kost maximaal euro 750,=
 • Wisc III 2002 (Cotan getest en deels goedgekeurd) Deze test wordt het meest gevraagd.
 • WISC V Geeft mij te weinig informatie t.o.v. de Wisc III
 • RAKIT (Cotan getest en goedgekeurd met de maximale score) De herziene versie is nog niet COTAN goedgekeurd.
 • SON R  (Cotan getest en goedgekeurd met de maximale score) non-verbale intelligentietest.
 • WPPSI III (Cotan getest en goedgekeurd)
 • WAIS (Cotan getest en goedgekeurd)
 • RAVEN SPM (non-verbale intelligentietest. De test wordt wereldwijd gebruikt en in diverse landen genormeerd op percentielscore).
 • Andere IQ-testen zoals de NDT of GIVO zijn groepstesten. Ik heb ze in bezit, maar worden niet gebruikt voor individuele doeleinden.

Concentratietesten: (Concentratietesten worden niet afzonderlijk afgenomen, maar altijd in combinatie met een IQ-test)

 • Bourdon-Vos
 • Trailmaking
 • Strooptest

Persoonlijkheidstesten: (Persoonlijkheidsonderzoek wordt niet afzonderlijk afgenomen, maar altijd in combinatie met een IQ-test)

 • CBCL
 • TRF
 • S.E.V.
 • SAQI
 • NPV-J
 • PMT-K
 • Columbusplaten
 • House Tree and Person
 • Klinisch interview

Taaltesten

 • DST (Cotan getest en goedgekeurd)
 • CELF-4-NL (Cotan getest en goedgekeurd)

Hoogbegaafdheid onderzoek (Een onderzoek naar hoge intelligentie) of een algemeen capaciteitenonderzoek.

4-5 jarigen:

 • RAKIT: euro 395,=
 • RAKIT aangevuld met een beperkt persoonlijkheidsonderzoek CBCL & TRF: Euro 480,=
 • RAKIT aangevuld met een uitgebreider persoonlijkheidsonderzoek CBCL & TRF & Columbusplaten & House Tree and Person en Klinisch interview: Euro 685,=
 • RAKIT aangevuld de CELF-4-NL Euro 695,= (alleen als uw kind 5 jaar is kan de CELF-4-NL worden afgenomen)
 • Andere combinatie zijn eveneens mogelijk, maar dan krijgt u een prijsopgaven

6 jarigen:

De RAKIT kan worden vervangen door de SON of de WISC III

 • WISC III: euro 395,=
 • SON 5,5 -17: euro 395,=

Vanaf 7 jaar wordt de RAKIT alleen nog gebruikt voor second opinion. De RAKIT wordt dan vervangen door de WISC III of de SON.

Let op: de SON is een non-verbale IQ-test.

Een IQ-test wordt onbetrouwbaar als uw kind PDD-NOS kenmerken heeft. Hiervoor heb ik een vragenlijst ontwikkeld. Het is dan gewenst om via de huisarts een doorverwijzing te vragen naar een kinderarts, GZ-psycholoog.

Na het volledige onderzoek krijgt u het testrapport binnen 2 werkdagen! De uitslagen van de intelligentietesten worden direct, dus dezelfde dag aan u bekend gemaakt.

Onderzoek naar NLD

Momenteel is er nog géén objectief onderzoek naar NLD mogelijk. De gebruikelijke NLD-test is niet goedgekeurd door de COTAN. U kunt bij mij een onderzoek aanvragen, maar het resultaat zal zijn dat ik alleen kenmerken van NLD aangeef in het rapport en geen einddiagnose NLD.

Aanmelden: U kunt hier het aanvraagformulier downloaden en het als bijlage sturen naar: jpm.voets@orthopedagogiek.com

Drs. J.P.M. de Pauw-Voets, orthopedagoog & orthodidacticus met specialisatie Leerstoornissen
Braspenninglaan 134  5237 NR
's-Hertogenbosch NL
tel: GSM 06-52666807 + 31.(0)73.641.72.22  (b.g.g. privé nummer)
U mag het ook tussen 19.00-20.00 uur proberen.
Contact kan ook per E-mail: jpm.voets@orthopedagogiek.com  & jpmvoets@hotmail.com

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019