Website orthopedagogiek

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)
 
 

 


Kosten indicatie
 
Aan het testen van uw kind zijn kosten verbonden, die u zelf dient te betalen. Uw kind is n.l. niet ziek. Het betreft dus een onderzoek naar het leervermogen.
Het is beslist niet zinvol om een intelligentietest af te laten nemen als u naast de uitslag géén duidelijke adviezen meekrijgt hoe het met uw kind verder moet.
U krijgt adviezen van een orthopedagoog (en schoolpsycholoog) met meer dan 25 jaar schoolervaring (orthopedagoog en lerares)
Om het kind zo goed mogelijk van dienst te zijn neem ik voldoende tijd en rustpauzes.
Ik test één kind per dag en alleen 's-morgens.
U krijgt de uitslag altijd dezelfde dag. Het concept testrapport kan ik ook dezelfde dag nabespreken met u.

Intelligentietesten: (In principe kost de afname van een intelligentietest, de WISC III (t/m december euro 350,=)  inclusief een verslaggeving, adviezen en nabespreking. In december komt de nieuwe WISC V. De kosten bedragen dan per 1 januari 2018 euro 495,=

De testsessie bestaat uit:

Intakegesprek & uitleg van de test (1 uur).
Testgedeelte: afname intelligentietest (2-3 uur inclusief pauze momenten)
Verslaggeving van de intelligentietest, inclusief adviezen (4-5 A4-tjes) (1-2 uur)
Nabespreking (1 uur)
U krijgt dezelfde dag de uitslag van de test en de gelegenheid om deze test na te bespreken.
De testsessie wordt afgenomen door een ervaren orthopedagoog (drs.)
 
Een testsessie inclusief capaciteiten-, concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek kost maximaal euro 700,=
 • Wisc III 2002 (Cotan getest en deels goedgekeurd) Deze test wordt het meest gevraagd. Eind 2017, begin 2018 wordt deze test vervangen door de WISC
 • SON R  (Cotan getest en goedgekeurd met de maximale score) non-verbale intelligentietest.
 • WAIS (Cotan getest en goedgekeurd)
 • RAVEN SPM (non-verbale intelligentietest. De test wordt wereldwijd gebruikt en in diverse landen genormeerd op percentielscore).
 • Andere IQ-testen zoals de NDT of GIVO zijn groepstesten. Ik heb ze in bezit, maar worden niet gebruikt voor individuele doeleinden.

Concentratietesten: (Concentratietesten worden niet afzonderlijk afgenomen, maar altijd in combinatie met een IQ-test)

 • Bourdon-Vos
 • Trailmaking
 • Strooptest

Persoonlijkheidstesten: (Persoonlijkheidsonderzoek wordt niet afzonderlijk afgenomen, maar altijd in combinatie met een IQ-test)

 • CBCL
 • TRF
 • S.E.V.
 • SAQI
 • NPV-J
 • PMT-K
 • Columbusplaten
 • House Tree and Person
 • Klinisch interview

Taaltesten

 • DST (Cotan getest en goedgekeurd)
 • CELF-4-NL (Cotan getest en goedgekeurd)

Hoogbegaafdheid onderzoek (Een onderzoek naar hoge intelligentie) of een algemeen capaciteitenonderzoek.

 • -4-NL worden afgenomen)
 • Andere combinatie zijn eveneens mogelijk, maar dan krijgt u een prijsopgaven

6 jarigen:

De RAKIT wordt vervangen door WISC V (Eind 2017, begin 2018 wordt deze test in gebruik genomen)

 • WISC III/WISC V: euro 350,=/resp. 495,=
 • SON 5,5 -17: euro 350,=

Let op: de SON is een non-verbale IQ-test.

Een IQ-test wordt onbetrouwbaar als uw kind PDD-NOS kenmerken heeft. Hiervoor heb ik een vragenlijst ontwikkeld. Het is dan gewenst om via de huisarts een doorverwijzing te vragen naar een kinderarts, GZ-psycholoog.

Na het volledige onderzoek krijgt u het testrapport binnen 2 werkdagen! De uitslagen van de intelligentietesten worden direct, dus dezelfde dag aan u bekend gemaakt.

Onderzoek naar NLD

Momenteel is er nog géén objectief onderzoek naar NLD mogelijk. De gebruikelijke NLD-test is niet goedgekeurd door de COTAN. U kunt bij mij een onderzoek aanvragen, maar het resultaat zal zijn dat ik alleen kenmerken van NLD aangeef in het rapport en geen einddiagnose NLD.

Aanmelden: U kunt hier het aanvraagformulier downloaden en het als bijlage sturen naar: jpm.voets@orthopedagogiek.com

Drs. J.P.M. de Pauw-Voets, orthopedagoog & orthodidacticus met specialisatie Leerstoornissen
Braspenninglaan 134  5237 NR
's-Hertogenbosch NL
tel: GSM 06-52666807 + 31.(0)73.641.72.22  (b.g.g. privé nummer)
U mag het ook tussen 19.00-20.00 uur proberen.
Contact kan ook per E-mail: jpm.voets@orthopedagogiek.com  & jpmvoets@hotmail.com
In samenwerking met mevr. drs. Diane Brouns, orthopedagoog.
Diane werkt ambulant (preventieorthopedagoog)
U kunt haar bereiken per email: diane@kinderpraktijkhartenkracht.nl en GSM 06-44760625
Voor verdere informatie verwijzen wij naar haar website. (www.kinderpraktijkhartenkracht.nl)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998
Last modified: 11/09/2017