Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Over leermotivatie
 

Intrinsieke motivatie, dus motivatie van binnen uit, is zeer belangrijk bij het schools leren. Opgelegde motivatie is zeer waarschijnlijk niet effectief.

  • Kinderen zullen sneller gemotiveerd zijn om iets te bereiken als ze merken dat hun beide ouders op een positieve manier hetzelfde denken over de inspanningen die moeten geleverd worden en de resultaten die moeten behaald worden.
  • Kinderen leren het juiste gedrag veel gemakkelijker als ze een goed model, dus een goed voorbeeld hebben.
  • Hetgeen ouders over een kind zeggen terwijl het bij het gesprek aanwezig is, benvloedt het gedrag en het zelfbeeld van dat kind. Dit kan leiden tot een positief of een negatief zelfbeeld, uiteraard afhankelijk over de manier waarop het gesprek wordt gevoerd.
  • Overdreven positieve- of negatieve reacties van de ouders op succes of falen kan er toe leiden dat een kind ofwel een zeer sterke druk om te presteren voelt ofwel dat het bij falen enorm wanhopig en ontmoedigd wordt.
  • Kinderen ervaren meer spanning door aan hun werk te denken dan door het effectief te doen.
  • Kinderen ontwikkelen een positief zelfbeeld als ze zich ergens voor inspannen.
  • Kinderen ontwikkelen meer vertrouwen en een gevoel van beheersing als ze geleidelijk aan meer macht krijgen naargelang ze meer rijpheid en verantwoordelijkheidszin kunnen tonen.
  • Kinderen worden tegendraads als n volwassene zich samen met hem tegen de andere ouder of de leerkracht keert.
  • Volwassenen zouden confrontaties met kinderen moeten vermijden tenzij ze zeker zijn van het resultaat.
  • Kinderen zullen beter presteren als ze het verband zien tussen hun leerproces en het behalen van (een positief) resultaat.

Bron: www.enhancelearning.ca

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019