Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

Leerachterstand
Leermotivatie
CITO toets
Drempelonderzoek

 


Leerproblemen

Leerproblemen zijn een vaak voorkomende klacht bij kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep 4 t/m 18 jaar. Het is belangrijk om leerproblemen snel te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen, omdat leerproblemen aanleiding kunnen geven tot een belangrijke leerachterstand en psychische problemen.

Leerstoornissen

Meestal worden leerstoornissen al op een jonge leeftijd opgemerkt door de leerkrachten of de ouders. Soms is er sprake van een schijn leerproblematiek. Dit zien we soms bij hoog intelligente kinderen. Ze lijken een leerprobleem te hebben, maar de motivatie om te leren ontbreekt. Ze hebben geen zin doordat ze werken onder hun niveau.

Leerstoornissen moet men onderscheiden van leerproblemen, leervertraging en leerachterstand, omdat ze een andere aanpak vereisen. Faalangst of schoolangst kan een invloed hebben op de schoolse prestaties van een kind.

Om een gedetailleerde diagnose en behandeling te garanderen is allereest een goede observatie nodig van de leerkracht en de ouders. Een vervolgonderzoek kan dan plaats vinden door een orthopedagoog of (school)psycholoog en mogelijk is het van belang om een kind door te verwijzen naar een kinderarts, om een onderliggende medisch probleem zoals een hersenaandoening uit te sluiten.

Wat is een .LEERSTOORNIS ?

De leerstoornissen vormen een groep van aandoeningen waartoe de dyslexie, dysorthografie, dysgrafie, dyscalculie, dyspraxie behoren. Elk van de verschillende aandoeningen zijn vaak het gevolg van nzelfde basisprobleem, namelijk de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Dit heeft tot gevolg dat het kind een aantal vaardigheden niet vlot beheerst, zoals bijvoorbeeld het rekenen, spellen, lezen.        

Wat is een .LEERPROBLEEM ?

Leerproblemen verschillen van leerstoornissen omdat ze geen aandoening zijn. Meestal gaat het om kinderen die tijdelijk wat minder presteren op school, vaak door externe factoren. (b.v. scheiding of overlijden)

Wat is een .LEERACHTERSTAND ?

Een leerachterstand is het tijdelijk achterop raken van een leerling die voordien normaal presteerde, meestal door medische of sociale factoren.

Wat is een .LEERVERTRAGING ?

Een leervertraging treedt op als het kind wat trager is in de verwerving van schoolse vaardigheden. Dit is een probleem dat soms spontaan verdwijnt voor het kind naar het middelbaar onderwijs gaat. De ontwikkeling van een kind verloopt niet bij ieder kind hetzelfde.

 

Autorijschool Eckhardt is gespecialiseerd in het geven van rijlessen voor mensen die te maken hebben met leerproblemen en faalangst.
Peter en Lian Eckhardt zijn gespecialiseerd in het geven van autorijlessen voor mensen die kampen met faalangst of andere leerproblemen.
Zij weten met zorg en geduld leerlingen voor te bereiden op het rijexamen. Beiden hebben ruime ervaring binnen het basis, voortgezet en speciaal onderwijs.
 
Met deze grote ervaring in het onderwijs onderscheiden zij zich van andere rijschoolhouders met een bijscholingscursus faalangst. Autorijschool Eckhardt geeft service van hoog niveau en kent een hoog slagingspercentage.
De instructeurs van Autorijschool Eckhardt stellen je op je gemak om je met goed resultaat je rijopleiding af te laten sluiten.
 
Naast hun specialismen biedt Autorijschool Eckhardt u ook zeer veilige leswagens. De leerlingen bij Autorijschool Eckhardt rijden in een Mercedes Benz.
Gevestigd in Boxtel, verzorgt de rijschool lessen in de regio s-Hertogenbosch-Lennisheuvel. Mocht u buiten de regio wonen, dan kunt u worden opgehaald op het treinstation van Boxtel of s-Hertogenbosch.
 
Autorijschool Eckhardt is de enige rijschool in de omgeving van Boxtel die werkt met het Drive Masters Leerling Volgsysteem. Het Drive Masters Leerling Volgsysteem houdt in dat leerlingen hun vorderingen zelf kunnen volgen. Op de website www.drivemasters.nl kunnen leerlingen hun eigen Sterkte- Zwakterapport volgen. Het rapport laat zien welke rijtaken de leerling goed beheerst en welke onderdelen minder.
 
Op basis van dit rapport stemt de personal coach de lessen af op het individuele niveau van de leerling. Deze unieke interactieve rijmethode is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en wordt aanbevolen door BOVAG afdeling Rijscholen.
 
Autorijschool Eckhardt werkt met de methode Rijopleiding In Stappen, ook RIS-methodiek genoemd. De RIS-methodiek biedt een duidelijk overzicht van de vorderingen van de rij-opleiding. Ook bereidt deze methode je goed voor op het praktijkexamen waardoor de kans van slagen stijgt.
 
Autorijschool Eckhardt staat voor
 
* Starten op je 17de;
* Je eerste rijvaardigheden opdoen in een rijsimulator;
* Unieke Drive Masters Rijopleiding;
* De persoonlijke Rijopleiding In Stappen-methode;
* Iedere les een uitgebreide analyse van je vorderingen;
* Begeleiding door een personal coach;
* Ideaal als je op latere leeftijd je rijbewijs wilt halen;
* Speciale aandacht voor faalangst en leerproblemen.

Autorijschool Eckhardt

Corpus 57
5282 MG Boxtel
vast: (0411) 616700
mobiel: (06) 51 53 63 15
email: eckhardt@home.nl
http://www.autorijschool-eckhardt.nl
http://www.rijsimulatorlessen.nl

 

 

Home ] Leerachterstand ] Leermotivatie ] CITO toets ] Drempelonderzoek ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019