Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Onderwijs leestesten

Begrijpend leestest groep 7 / Aarnoutse, C.A.J.. - Nijmegen : Berkhout, 1996
Code: C08.Aarnoutse. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen groep 7; 9-11 jaar. Meetpretentie: leesbekwaamheid/begrijpend lezen. Schalen: - .
Annotatie: zie ook: CoTAN 1992 (12.50), info voor groep 6. Woordenschattest en leesattitudeschaal [testdoc]
CoTAN: 2000 I: 229-30, II: 868-70 (12.29); 1992 (12.50), info voor groep 6

Begrijpend leestest, woordenschattest en leesattitudeschaal / Aarnoutse, C.A.J.. - Nijmegen : Berkhout, 1990
Code: C08.Aarnoutse. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen groep 6 BO; 8-10 jaar. Meetpretentie: begrijpend lezen en leesattitude. Schalen: begrijpend lezen, woordenschat, leesattitude.
CoTAN: 2000 I: 225-6, II: 866-8 (12.26); 1992 en aanv. (12.50, 12.55)

Woordenschattest en leesattitudeschaal groep 7 / Aarnoutse, C.A.J.. - Nijmegen : Berkhout, 1991
Code: C08.Aarnoutse. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen groep 7; 9-11 jaar. Meetpretentie: leeswoordenschat (woordbegrip) en leesattitude. Schalen: woordenschat; leesattitude.
Annotatie: verantwoording: Begrijpend leestest, woordenschattest en leesattitudeschaal / C.A.J. Aarnoutse (1991). Begrijpend leestest groep 7 [testdoc]
CoTAN: 2000 I: 228-9 (12.28); 1992 en aanv. (12.52)

Schalen voor het meten van de leesattitude en de leespreferentie / Aarnoutse, C.A.J.; Boland, Th.. - Nijmegen : Berkhout, 1993
Code: C08.Aarnoutse. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, hoogste groep BO; 10-13 jaar. Meetpretentie: attitude t.a.v. lezen, voorkeur lezen als vrijetijdsbesteding. Schalen: vrijetijdspreferentie, leesstofpreferentie, recreatief en vrij lezen, begrijpend en studerend lezen.
CoTAN: 2000 I: 291, II: 909-11 (14.6); 1992 (12.50)

Actieve passieve woordenschattest : handleiding. Actieve passieve woordenschattest (APW) / Adank, A.N.; Jong-Elshout, M.W.A.M. de. - Nijmegen : Berkhout, 1993
Code: C08.Adank. Taal: NL. Doelgroep: kinderen/jongeren; brugklasleerlingen VO en VSO; 12-13 jaar. Meetpretentie: passieve en actieve woordenschat brugklasleerlingen. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 239-40 (12.37)

Situatie specifieke angst test : leerling volg systeem voortgezet onderwijs (SSAT LVS VO) / Bergen, Theo; Pouli, Margreet ; eindred.: Verbeeth, Edith; Douven, Marie-Jeanne; coord.: Horst, Aaldert van der; Smit, Ron ; software: Bouts, Lex; Scheltinga, Paul. - Hoevelaken : Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS), 1995
Code: C08.Bergen. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, kinderen, jongeren; 11-16 jaar. Meetpretentie: evaluatie-angst en vermijdingstendens in taaksituaties tijdens les. Schalen: begeleidingsverschijnselen, angst voor niet-kunnen, evaluatieve gevoelens, persoonlijke verantwoordelijkheid, vermijdingstendens.
Annotatie: herz. van: SSAT / Th.C.M. Bergen, B.W.G.M. Smits (1978)
CoTAN: 2000 I: 303-4 (15.3); 1992 (15.1)

Conners beoordelingsschaal voor leerkrachten (CTRS) / Blte, A.W.; Curfs, L.M.G.. - [S.l. : s.n.], 1986
Code: C08.Blote. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 6-15 jaar. Meetpretentie: hyperactiviteit. Schalen: acting-out gedrag: anti-sociaal gedrag; hyperkinesie; angst/teruggetrokken gedrag; sociale isolatie.
Annotatie: zie ook: Het gebruik van de Conners teacher rating scale in Nederland. - In: Ned. t. psych. 1986: 226-36. Vert. van: Conners teacher rating scale / C.K. Conners (1969) [testdoc?]
CoTAN: 2000 I: 187 (11.5); 1992 (14.7)

Cloze-toets voor begrijpend lezen / Boland, Th.. - Nijmegen : Berkhout, 1988
Code: C08.Boland. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen groep 8 BO en brugklas VO; 10-14 jaar. Meetpretentie: begrijpend lezen d.m.v. aanvullen en invullen zinnen. Schalen: begrijpend lezen.
CoTAN: 2000 I: 222 (12.23); 1992 (12.44)

Diagnostisch rekenonderzoek : handleiding (DRO) / Borghouts-van Erp, J.; Bakermans, J.; Coumans, J.; Minkenberg, A.. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1982
Code: C08.Borghouts. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen; 5-65 jaar. Meetpretentie: oplossingsgedrag bij rekenen en diagnose rekenproblemen. Schalen: tellen tot tien, kennis cijfers en symbolen, van handeling naar formule, inzicht in tientallig stelsel, redactiesommen.
CoTAN: 2000 I: 205-6 (12.8); 1992 (12.30)

De Klepel : vorm A en B : een test voor de leesvaardigheid van pseudowoorden : verantwoording, handleiding, diagnostiek en handleiding / Bos, K.P. van den; lutje Spelberg, H.C. ; Scheepstra, A.J.M.; Vries, J.R. de. - Nijmegen : Berkhout, 1994
Code: C08.Bos. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen; 6-14 jaar. Meetpretentie: technische leesvaardigheid m.b.v. pseudowoorden in combinatie met En-minuut-test. Schalen: - .
Annotatie: zie ook: En-minuut-test [testdoc]
CoTAN: 2000 I: 242-3, II: 877-8 (12.40); 1992 en aanv. (12.64)

Interesse schoolvorderingen intelligentie (ISI) / Boxtel, H.W. van; Snijders, J.Th.; Welten, V.J.. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1982
Code: C08.Boxtel. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, leerlingen klas 5 en 6 BO (nu groep 7 en 8); 9-13 jaar. Meetpretentie: interesse voortgezet onderwijs. Schalen: artistiek, cultureel, technisch, vrouwelijk, handel, natuur, sport, sociaal.
CoTAN: 2000 I: 198 (12.1), I: 308 (16.2), I: 469-70, II: 1125-6 (26.8); 1992 (12.2)

Schriftelijke opdrachten 2-4 / Brus, B.T.; Bergen, J.B.A.M. van. - Nijmegen : Berkhout, 1973
Code: C08.Brus. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 6-10 jaar. Meetpretentie: begrijpend lezen zeer korte teksten. Schalen: begrijpend lezen.
CoTAN: 2000 I: 198-9 (12.2); 1992 (12.3)

Een-minuut-test : vorm A en B : schoolvorderingentest voor de technische leesvaardigheid, bestemd voor het tweede tot en met het zesde leerjaar van het basisonderwijs : verantwoording en handleiding. - 2e, geheel opnieuw bew. uitg. (EMT) / Brus, B.Th.; Voeten, M.J.M.. - Nijmegen : Berkhout, 1973
Code: C08.Brus. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 7-13 jaar. Meetpretentie: technische leesvaardigheid. Schalen: technische leesvaardigheid.
Annotatie: zie ook: Klepel [C08.Bos]
CoTAN: 2000 I: 202-3, II: 844-7 (12.5); 1992 en aanv. (12.11)

Verkort Utrechts classificatiesysteem voor spelfouten (V-UCS) / Castelijns, J.H.M.; Hamers, J.H.M.; Koning-de Jong, E. de. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1994
Code: C08.Castelijns. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen groep 4 t/m 8 BO en SO en brugklas VO; 6-14 jaar. Meetpretentie: hiaten in beheersing spellingleerstof. Schalen: basisleerstof, regels, keuzetekens, weetwoorden.
CoTAN: 2000 I: 241-2 (12.39); 1992 aanv. (12.63)

Leerling volg systeem : schaal vorderingen in spellingvaardigheid 1, groep 3-4. Hulpboek. Toets voor auditieve analyse, fonemendictee : handleiding (LVS SVS 1/TAA) / Bosch, L. van den; Gillijns, P.; Krom, R.S.H.; Moelands, F. ; Geurts, J.M. ; Verhoeven, Ludo. - Arnhem : Cito, 1993
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 6-8 jaar. Meetpretentie: vorderingen spellingvaardigheid m.b.v. woorddictees. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 247-8 (12.44)

Leerling volg systeem : schaal vorderingen in spellingvaardigheid 2 : groep 5-6. Hulpboek (LVS SVS 2) / Bosch, Linde van den; Gillijns, P.; Krom, R.; Moelands, F.; Mulder, Froukje. - Arnhem : Cito, 1993
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, groep 5-6; 8-10 jaar. Meetpretentie: vorderingen spellingvaardigheid m.b.v. woorddictee. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 247-8 (12.44)

Entreetoets / Cito. - Arnhem : Cito, 1985
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen groep 7 en 8 BO, aanvang LBO; 10-13 jaar. Meetpretentie: basisvaardigheden taal, rekenen en informatieverwerking. Schalen: taalgebruik, spelling, ontleden, getallen en hoofdrekenen, toepassingen, bewerkingen en procenten, informatiemiddelen, teksten.
CoTAN: 2000 I: 269-70 (12.64) (1999); 1992 en aanv. (12.34)

Eindtoets basisonderwijs (Cito-toets) / Cito. - Arnhem : Cito, 1992
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, groep 8 basisonderwijs; 10-13 jaar. Meetpretentie: schoolvorderingen. Schalen: taal, rekenen, informatieverwerking.
CoTAN: 2000 I: 199-201, II: 840-3 (12.3), I: 277; 1992 (12.6, 13.4)

Leerling volg systeem : schaal vorderingen in spellingvaardigheid 3 : groep 7-8 : handleiding. Hulpboek (LVS SVS 3) / Geurts, Hanke; Gillijns, Paul; Krom, Ronald; Moelands, Frans. - Arnhem : Cito, 1997
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, groep 7-8; 11-12 jaar. Meetpretentie: spellingvaardigheid. Schalen: -.
CoTAN: 2000 I: 247-8 (12.44)

Leerling volg systeem : rekenen-wiskunde 1 : rekengids (LVS) / Janssen, Jan; Kraemer, Jean-Marie. - Arnhem : Cito, 1995
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, groep 3 en 4; 6-8 jaar. Meetpretentie: rekenen en wiskunde. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 262-3 (12.58)

Leerling volg systeem : rekenen-wiskunde 3, groep 7-8 : handleiding (LVS) / Janssen, Jan; Kraemer, Jean-Marie; Noteboom, Anneke. - Arnhem : Cito, 1996
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, groep 7-8; 10-12 jaar. Meetpretentie: rekenniveau en rekenvaardigheid. Schalen: getallen en bewerkingen, meten/tijd/geld.
CoTAN: 2000 I: 262-3 (12.58)

Leerling volg systeem : rekenen-wiskunde 2 : hulpboek groep 5 eind (LVS) / Kraemer, Jean-Marie. - Arnhem : Cito, 1998
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, groep 5 medio; 7-8 jaar. Meetpretentie: rekenen en wiskunde. Schalen: - .
Annotatie: eerdere uitg.: Rekenen/wiskunde 2 (groep 5-6) (1995) [08.Cito]
CoTAN: 2000 I: 262-3 (12.58)

Leerling volg systeem : rekenen-wiskunde 2 : hulpboek groep 5 medio (LVS) / Kraemer, Jean-Marie. - Arnhem : Cito, 1998
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, groep 5 medio; 7-7 jaar. Meetpretentie: rekenen en wiskunde. Schalen: - .
Annotatie: eerdere uitg.: Rekenen/wiskunde 2 (groep 5-6) (1995) [08.Cito]
CoTAN: 2000 I: 262-3 (12.58)

Leerling volg systeem : rekenen-wiskunde 2 : rekengids, groep 5-6 (LVS) / Kraemer, Jean-Marie; Janssen, Jan. - Arnhem : Cito, 1998
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, groep 5-6; 7-8 jaar. Meetpretentie: rekenen en wiskunde. Schalen: - .
Annotatie: eerdere uitg.: Rekenen/wiskunde 2 (groep 5-6) (1995) [08.Cito]
CoTAN: 2000 I: 262-3 (12.58)

Leerling volg systeem : rekenen-wiskunde 1 : hulpboek, groep 3 (LVS) / Kraemer, Jean-Marie; Nelissen, Jo; Janssen, Jan; Noteboom, Anneke. - Arnhem : Cito, 1995
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, groep 3; 6-8 jaar. Meetpretentie: rekenniveau en rekenvaardigheid. Schalen: tellen/ordenen, splitsen/samenstellen, optellen/aftrekken/vermenigvuldigen, automatismen, meten/tijd/geld.
CoTAN: 2000 I: 262-3 (12.58)

Leerling volg systeem : rekenen-wiskunde 1 : hulpboek, groep 4 (LVS) / Kraemer, Jean-Marie; Nelissen, Jo; Janssen, Jan; Noteboom, Anneke. - Arnhem : Cito, 1995
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, groep 4; 6-8 jaar. Meetpretentie: rekenniveau en rekenvaardigheid. Schalen: tellen/ordenen, splitsen/samenstellen, optellen/aftrekken/vermenigvuldigen, automatismen, meten/tijd/geld.
CoTAN: 2000 I: 262-3 (12.58)

Leerling volg systeem : leestempo, groep 4-8 : handleiding (LVS) / Krom, R.S.H.. - Arnhem : Cito, 1996
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen groep 4-8; 8-12 jaar. Meetpretentie: leestempo. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 257-8 (12.53)

Leerling volg systeem : luisteren 3 : handleiding (LVS) / Krom, R.S.H.. - Arnhem : Cito, 1996
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen groep 7 en 8; 11-12 jaar. Meetpretentie: luisteren. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 256-7 (12.52)

Leerling volg systeem : toetsen begrijpend lezen : handleiding, groep 5-8 (LVS TBL) / Staphorsius, Gerrit; Krom, Ronald. - Arnhem : Cito, 1995, 1996
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, groep 5-8; 8-13 jaar. Meetpretentie: leesvaardigheid en begrijpend lezen. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 263-4 (12.59)

Leerling volg systeem : drie-minuten-toets, groep 3-8 : handleiding. Grafementoets, toets voor auditieve synthese : handleiding (LVS DMT) / Verhoeven, Ludo. - Arnhem : Cito, 1993, 1995
Code: C08.Cito. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen, groep 3-8; 6-12 jaar. Meetpretentie: technische leesvaardigheid. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 246-7 (12.43)

Hogere beroepen interesse test voor school- en beroepskeuze vanaf HAVO/VWO niveau (HIT) / Compaan, E.L.; Kooreman, A.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1998
Code: C08.Compaan. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen HAVO, VWO, MBO, studenten HBO, universiteit; 12-25 jaar. Meetpretentie: interesse in en verandering school, beroep en loopbaan. Schalen: zeven schalen van beroepeninteresses: dieren en planten, technisch, processen (chemie, voeding), creatief, werken met mensen, handel (economie) en administratief..
CoTAN: 2000 I: 181 (10.12), I: 315-6, II: 924-5 (16.14); 1992 aanv. (16.17)

Schoolstressoren vragenlijst / Compernolle, Th.H.L.. - [S.l. : s.n.], 1987
Code: C08.Compernolle. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, leerlingen voortgezet onderwijs; 11-20 jaar. Meetpretentie: gemeenschappelijke perceptie klassituatie. Schalen: gebrek persoonlijke inzet leerkachten; wanorde en passiviteit leerlingen; prestatiegerichtheid; individualisme leerlingen; werkomstandigheden; gebrek didactische attitude leerkrachten.
Annotatie: bew. van: Classroom environment scale / R.H. Moos, E. Trickett (1974). Zie ook: Stress op de middelbare school / Th.H.L. Compernolle. - Leuven : Acco, 1987
CoTAN: 2000 I: 656 (37.1); 1992 (37.2)

Vragenlijst studie- en examenvaardigheden (VaSEV) / Depreeuw, E.; Eelen, P.; Stroobants, R.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1996
Code: C08.Depreeuw. Taal: NL. Doelgroep: jongeren; middelbaar en hoger onderwijs; 12-25 jaar. Meetpretentie: prestatieproces en specifiek faalangst, studie en examen. Schalen: studiewaardering; zelfvertrouwen; faalangst; vermijding/inzet.
CoTAN: 2000 I: 305-6 (15.5), I: 315 (16.13); 1992 en aanv. (15.4)

Differentiatietoets leervorderingen en schoolloopbaan DLS : handleiding en verantwoording (DLS) / Groot, R. de; Mombarg, R.. - Houten [etc.] : Bohn Stafleu Van Loghum, 1999
Code: C08.Groot. Taal: NL. Doelgroep: leerlingen VMBO, PO en basisschool; 11-13 jaar. Meetpretentie: leervorderingen, schoolloopbaan, leerproblemen. Schalen: verbale intelligentie (verbale factor), ruimtelijke of non-verbale vaardigheden (performale factor), lezen, spellen en rekenen (taal- en rekenfactor), sociaal-emotionele of relationele componenten.
CoTAN: 2000 I: 265-6 (12.60)

Actieve-woordenschat test : voor vier- tot zevenjarigen en leerlingen in het speciaal onderwijs : handleiding (AWT) / Jans, F.; Albrecht, J.E.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1988
Code: C08.Jans. Taal: NL. Doelgroep: kinderen en leerlingen speciaal onderwijs; 4-7 jaar. Meetpretentie: actieve woordenschat. Schalen: actieve woordenschat.
CoTAN: 2000 I: 218-9, II: 858-9 (12.20), I: 281 (13.8); 1992 (12.41, 13.13)

Begrijpend leestest : bestemd voor het eerste leerjaar van het MAVO, HAVO en VWO : handleiding / Kan, Nicole van; Aarnoutse, Cor. - Nijmegen : Berkhout, 1993
Code: C08.Kan. Taal: NL. Doelgroep: jongeren: 1 jaar MAVO/HAVO/VWO; 12-14 jaar. Meetpretentie: vaardigheid begrijpen tekst, begrijpend lezen en leesbegrip. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 238-9 (12.36)

Groninger school onderzoek (GSO) / Kema, G.N.; Kema-van Leggelo, M.K.G.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1987
Code: C08.Kema. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 5-13 jaar. Meetpretentie: leervoorwaarden, cognitieve ontwikkeling en schoolvorderingen. Schalen: woordenschat, stippen verbinden, cijferherkenning, letterherkenning, cijfergeheugen, auditieve aanvulling en synthese, rekenvaardigheid, woordbetekenis, dictee, figuren sorteren, kopieren woorden, waarneming, gedraaide figuren, sommen.
CoTAN: 2000 I: 214-8 (12.16, 12.17, 12.18, 12.19), II: 856-7; 1992 (12.39, 12.40a, 12.40b, 12.40c, 12.40d)

IBO differentiatietest : handleiding (IBO) / Koornstra, Matthijs J.; Neuwahl, Nitha M.E.; Hoorn, Willem van. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1979
Code: C08.Koornstra. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen 6e klas GLO en LOM; 10-13 jaar. Meetpretentie: niveaubepaling t.b.v. differentiatie VBO, IBO en LBO. Schalen: vermogen tot leren, ruimtelijk inzicht, handvaardigheden, geheugen, abstractie, concentratie, werktempo en nauwkeurigheid, taal- en rekenbegrip.
CoTAN: 2000 I: 203-4 (12.6); 1992 (12.22)

Studiegewoontetest einde basis onderwijs (SEBO) / Magez, W.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1990
Code: C08.Magez. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 10-14 jaar. Meetpretentie: studiehoudingen en daaraan verbonden gedragswijzen. Schalen: studietijd, huiswerk, proefwerken, leergewoonten.
Annotatie: aanpassing van: SGT / W. van Hove (1962) [testdoc?]
CoTAN: 2000 I: 293 (14.8); 1992 (14.10)

Belevingsschaal voor wiskunde (BSW) / Martinot, M.J.; Cito. - Arnhem : Cito, 1987
Code: C08.Martinot. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, leerlingen 1e, 2e, 3e leerjaar LBO, MAVO, HAVO en VWO; 10-17 jaar. Meetpretentie: beleving klas vak wiskunde. Schalen: plezier in wiskunde; angst voor en moeilijkheid wiskunde; inzet en interesse wiskunde; nut en relevantie wiskunde.
CoTAN: 2000 I: 657 (37.2); 1992 (37.3)

Vragenlijst huiswerk voortgezet onderwijs (VHVO) / Neuwahl, N.M.E.; Bogaart, P.H.M. van den. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1988
Code: C08.Neuwahl. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, leerlingen MAVO en VWO; 11-18 jaar. Meetpretentie: huiswerkaspecten: situatie, moeilijkheden en studiegewoonten. Schalen: huiswerkmoeilijkheden, studiegewoonten, huiswerksituatie.
CoTAN: 2000 I: 292 (14.7); 1992 (14.9)

Schoolvragenlijst : voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs : handleiding voor gebruikers (SVL) / Smits, J.A.E.; Vorst, H.C.M.. - Nijmegen : Berkhout, 1982
Code: C08.Smits. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 9-16 jaar. Meetpretentie: inventarisatie opvattingen en houdingen t.o.v. school en zichzelf. Schalen: motivatie (leertaakgerichtheid, concentratie in klas, huiswerk attitude), welbevinden (plezier op school, sociaal aanvaard worden, relatie met leerkrachten), zelfconcept (uitdrukkingsvaardigheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheid), totaalschaal.
CoTAN: 2000 I: 287-8, II: 903-6 (14.2); 1992 (14.3)

Davis test voor begrijpend lezen (DTBL) / Stinissen, J.; Dudal, P.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1971
Code: C08.Stinissen. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 14-18 jaar. Meetpretentie: begrijpend lezen. Schalen: begrijpend lezen.
Annotatie: bew. van: Davis reading test : series 1
CoTAN: 2000 I: 201 (12.4); 1992 (12.8)

De relatie tussen de grootte van scholen voor voortgezet onderwijs en het welbevinden van de leerlingen : [deel I:] (resultaten van een empirisch onderzoek in de Nederlandse onderwijssituatie). [Deel II: de ontwikkeling van een schoolbelevingsschaal] (SBS) / Stoel, W.G.R. ; m.m.v. Pijl, Y.J.; Milgen, T.H. van; Luurtsema, J.B.; Kroes, W.A.. - Haren : Research Instituut voor het Onderwijs in het Noorden (RION), 1980
Code: C08.Stoel. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, leerlingen VO; 12-18 jaar. Meetpretentie: beleving school en onderwijs. Schalen: algemene schoolbeleving, beleving verstandelijk functioneren in school, beleving relatie klasgenoten en leraar, beleving schoolorganisatie en schoolgebouw, beleving leerstof en inhoud onderwijs.
CoTAN: 2000 I: 286, II: 902-3 (14.1), I: 302 (15.1); 1992 (14.2, 15.2)

Taaltoets allochtone kinderen : handleiding : diagnostische toets voor de vaardigheid Nederlands bij allochtone en autochtone kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs : bovenbouw (TAK bovenbouw) / Verhoeven, Ludo; Vermeer, Anne. - Tilburg : Zwijsen, 1993
Code: C08.Verhoeven. Taal: NL. Doelgroep: allochtone en autochtone kinderen groep 5 t/m 8; 9-12 jaar. Meetpretentie: mondelinge taalvaardigheid Nederlands. Schalen: passieve en actieve woordenschat, zinsbegrip, woordvorming, definitievaardigheid, leeswoordenschat, tekstbegrip, schrijfvaardigheid.
Annotatie: zie ook: TAK onderbouw [C08.Verhoeven]
CoTAN: 2000 I: 211 (12.13); 1992 (12.36)

Taaltoets allochtone kinderen : diagnostische toets voor de mondelinge vaardigheid Nederlands bij allochtone kinderen van 5-9 jaar (TAK onderbouw) / Verhoeven, Ludo; Vermeer, Anne ; Guchte, Carry van de (Lessuggesties). - Tilburg : Zwijsen, 1986
Code: C08.Verhoeven. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, allochtonen en autochtonen; 5-9 jaar. Meetpretentie: mondelinge taalvaardigheid Nederlands. Schalen: passieve en actieve woordenschat, zinsbegrip, woordvorming, definitievaardigheid, leeswoordenschat, tekstbegrip, schrijfvaardigheid.
Annotatie: zie ook: TAK bovenbouw [C08.Verhoeven]
CoTAN: 2000 I: 211 (12.13); 1992 (12.36)

AVI-toetspakket : handleiding. AVI-niveaulijsten voor het technisch lezen 1994 (AVI) / Visser, Jacqueline; Laarhoven, Ad van; Beek, Anne ter. - 's-Hertogenbosch : Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC), 1994
Code: C08.Visser. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen; 5-13 jaar. Meetpretentie: technisch leesniveau. Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 245-6 (12.42)

Leren & studeren (L&S) / Vorst, H.C.M.. - Nijmegen : Berkhout, 1993
Code: C08.Vorst. Taal: NL. Doelgroep: jongeren; leerling, studenten; 12-26 jaar. Meetpretentie: uitvoering leer- en studietaken en leer- en studievaardigheid. Schalen: groepen: informatie opnemen en verwerken, organiseren leeromst. Schalen: o.a. effectief lezen, structuur herkennen en aanbrengen, argumenten analyseren, verbanden leggen, hoofd leren, kennis controleren, plannen, werkomst. inrichten, hulpmiddelen,.
CoTAN: 2000 I: 295-6 (14.11), II: 911-4; 1992 en aanv. (14.13)

DVL : onderzoek naar de basisfunkties en het beginnend leren op school (DVL) / Vos, L. de; Lievens, S.; Vallaeys, A.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1984
Code: C08.Vos. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, licht verstandelijk gehandicapten; 6-8 jaar. Meetpretentie: basisfuncties en beginnend leren. Schalen: psychomotoriek, intelligentie, taal en spraak, voorbereidend lezen en rekenen.
CoTAN: 2000 I: 209, II: 850 (12.11); 1992 (12.33)

Tempo test rekenen (TTR) / Vos, T. de. - Nijmegen : Berkhout, 1992
Code: C08.Vos. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 6-12 jaar. Meetpretentie: tempo eenvoudige rekenkundige bewerkingen. Schalen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en gemengde opgaven.
CoTAN: 2000 I: 233-4 (12.32); 1992 (12.39)

Tempo test rekenen (TTR) / Vos, T. de. - Nijmegen : Berkhout, 1994
Code: C08.Vos. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerlingen groep 3 t/m brugklas; 6-13 jaar. Meetpretentie: rekenvaardigheidsniveau elementaire bewerkingen (automatisering). Schalen: - .
CoTAN: 2000 I: 233-4 (12.32); 1992 (12.39)

Niveau-test-spellen (zinnen) : test voor het vaststellen van het niveau der spellingvaardigheid van zinnen voor het basis- en voortgezet onderwijs : handleiding. Niveau-test-spellen (woorden) (NTS) / Vos, Teije de. - Nijmegen : Berkhout, 1993
Code: C08.Vos. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; BO groep 3-8, brugklas, speciaal onderwijs en volwassenenonderwijs; 6-12 jaar. Meetpretentie: spellingvaardigheid woorden en zinnen. Schalen: woorden; zinnen.
CoTAN: 2000 I: 240-1 (12.38)

Observatiepakket voor de funktie-ontwikkeling : handleiding en kopieerbladen : leerlingvolgsysteem voor de groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs (OPFO) / Vos, Teije de. - Nijmegen : Berkhout, 1995
Code: C08.Vos. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, kleuters; 4-7 jaar. Meetpretentie: functie-ontwikkeling, rijpheid (aanvankelijk) lezen en (aanvankelijk) rekenen. Schalen: auditieve-, visuele-, ruimtelijke- en taal/denkontwikkeling, motoriek, werkhouding.
CoTAN: 2000 I: 250-1 (12.47)

Niveau-test-rekenen (technisch). Niveau-test-rekenen (toepassend) : test voor het vaststellen van het rekenvaardigheidsniveau van het toepassend rekenen voor het basis- en voortgezet onderwijs : handleiding met kopieerbladen (NTR) / Vos, Teije de; Kooistra, Klaas (medew.). - Nijmegen : Berkhout, 1995
Code: C08.Vos. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen: leerling BO, VO; 8-65 jaar. Meetpretentie: rekenvaardigheidsniveau technische bewerkingen, toepassend rekenen. Schalen: - .
Annotatie: zie ook: DLE [08.Melis]
CoTAN: 2000 I: 243-4 (12.41); 1992 en aanv. (12.65)

Diagnostisch leesonderzoek met behulp van woordleeskaarten / Wieringa, C.J.; Poolman, B.G.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1991
Code: C08.Wieringa. Taal: NL. Doelgroep: kinderen en leerlingen met didactische leeftijd van 4 tot 28 maanden; 6-12 jaar. Meetpretentie: beheersingsniveau en stagnaties leesontwikkeling. Schalen: direct herkennend lezen, letterkennis, meertekengroepen, visuele analyse, klanksynthese.
CoTAN: 2000 I: 226-7 (12.27); 1992 en aanv. (12.51)

Vragenlijst voor interpersoonlijk leraarsgedrag. Vragenlijst over leraarsgedrag (VIL) / Wubbels, Th.; Crton, H.A.; Brekelmans, J.M.G.; Hooymayers, H.P.. - Utrecht : IVLOS, 1987
Code: C08.Wubbels. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen, leerlingen en leraren VO; 10-65 jaar. Meetpretentie: perceptie leraar-leerlingrelatie. Schalen: gedrag leraar in klas.
CoTAN: 2000 I: 350 (20.6), I: 658 (37.3); 1992 (20.8)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019