Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

Engels talig

 


Specifieke literatuur

 • Maniet-Bellermann, P., (1997), "Wij zijn niet dom!'. Praktische tips van en voor leerlingen met leerstoornissen. Leuven-Apeldoorn: Garant. Terug te vinden op: http://nfvlaanderen.nfkontakt.be/info/interactief/publicaties/PDF/Broch2NietDom.pdf
 • Cooreman, A., & Bringmans, M. (2002). Ik heet niet d/bom, leren leven met leerstoornissen. Leuven: Acco.
 • BOLLAERT, R. (2002). Zit Stil! Op school Omgaan met AD(H)D in de klas. Tielt: Lannoo.
 • Centrum ZIT STIL. (2001). ADHD, een beknopte inleiding.[brochure].
 • De Jong, W. (2009). Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren : een leidraad voor ouders en leerkrachten. Huizen: Pica
 • De Fever, F. (1999). Mijn kind is depressief. Hoe herken ik het en wat doe ik eraan. Antwerpen/Baarn: Houtekiet/Fontein.
 • De Fever, F. (2001). Kinderen met een depressie. Handboek voor opvoeding en onderwijs. Leuven: Acco.
 • Bisschop, M (2004) Bouwen aan zelfvertrouwen. Tielt: Lannoo.
 • Litière, M (2007) Ik kan dat niet! zegt mijn kind. Omgaan met faalangst bij kinderen. Een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Lannoo.
 • Adriaenssens, P (1997) Mijn kind is bang (en ik ook). Opvoeden tot weerbaarheid>. Tielt: Lannoo.
 • Depreeuw, E. & Lens, W. (1998) Studiemotivatie en faalangst nader bekeken. Tussen moeten en kunnen staat willen. Leuven: Universitaire pers Leuven.
 • Nieuwenbroek, A. , Ruigrok, J. & Devries, J. (1996) Faalangst op school. Houten: Schoolpers.
 • Luyens, M., Thys, A., & van Parijs, J. (2003). Beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op school. Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Onderwijs.
 • Vandenbosch, H., Van Cleemput, K., Mortelmans, D., Walrave, M. (2006). Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen. Onderzoeksrapport. Brussel: viWTA-Samenleving en Technologie. (het onderzoeksrapport kan geraadpleegd worden op www.viwta.be; of rechtstreeks downloaden via www.samenlevingentechnologie.be/ists/nl/pdf/rapporten/rapportcyberpesten.pdf
 • Emmerechts, S. (2001). Pesten op school. Antwerpen: Manteau.
 • Emmerechts, S. (2001). Pesten op school. Antwerpen: Manteau.
 • Krowatschek, D. & Krowatschek, G. (2005). Pesten op school : adequaat optreden tegen pestgedrag : spelletjes, activiteiten en oefeningen voor het herkennen, signaleren en bestrijden van pestgedrag op school. Katwijk : Panta Rhei. (te vinden in de Provinciale Bibliotheek Hasselt, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Brugge en de Openbare Bibliotheek Gent)
 • van der Meer, B. (1997/2002). Pesten op school. Lessuggesties voor leerkrachten. Assen: Van Gorcum. (te vinden in de Provinciale Bibliotheek Hasselt, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Brugge en de Openbare Bibliotheek Gent)
 • Leonard, H. (2006). Agressie op school aanpakken : reactiestrategieën voor de praktijk. Mechelen: Wolters Plantyn. (te vinden in de Provinciale Bibliotheek Hasselt en de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek)
 • Timmerman, G., Bonink, M. & Bajema, C. (2002). Seksuele intimidatie op school : omvang, aard en aanpak van ongewenst seksueel gedrag. Assen : Koninklijke Van Gorcum. (te vinden in de Openbare Bibliotheek Leuven)
 • Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (2003). Autisme-wijzer : begeleiding van leerlingen met autisme. Antwerpen: Garant.
 • Vermeulen, P. (2005). Een gesloten boek: autisme en emoties. Leuven : Acco. (te vinden in de Openbare Bibliotheek Leuven)
 • Vermeulen, P. (Red.) (2005). Ik ben speciaal 2 : werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme. Berchem: EPO.
 • Vermeulen, P. (2001). ...!? : over autisme en communicatie. Berchem: EPO.
 • de Clercq, H. (1999). Mama, is dit een mens of een beest ? : over autisme. Antwerpen: Houtekiet.
 • Peeters, T., & Gillberg, C. (2003). Autisme : medisch en educatief. Antwerpen: Houtekiet.
 • Zeevalking, M. (2000). Autisme : hoe te verstaan, hoe te begeleiden? Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Roeyers, H. (2008). Autisme : alles op een rijtje. Leuven: Acco. (te vinden in de Openbare Bibliotheek Leuven)
 • Notbohm, E. & Zysk, V. (2008). Autisme in de praktijk. Tielt: Lannoo.
 • De Tandem (2002). Naar de gewone kleuterschool: Als kiezen minder vanzelfsprekend wordt. Leuven: Garant.
 • De Tandem (2002). Naar de gewone kleuterschool: Begeleiding bij integratie en inclusie. Leuven: Garant.
 • De Tandem (2002). Naar de gewone kleuterschool: Praktische tips voor integratie en inclusie. Leuven: Garant.
 • Janssens, A. (1999/2004). Ontwikkeling stimuleren : werkboek voor ouders en opvoeders. Leuven: Acco.
 • Maes, B., Penne, A., & Petry, K. (2005). Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. In H. Grietens, J. Vanderfaillie, & W. Hellinckx (Red.), Handboek orthopedagogische hulpverlening deel 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (pp 127-160). Leuven/Voorburg: Acco.
 • Feuerstein, R., Rand, Y., & Rynders, J.E. (1993). Laat me niet zoals ik ben : een baanbrekende methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling te stimuleren. Rotterdam : Lemniscaat. 
 • NELISSEN J., & SPAN P. (1999). Begaafde kinderen op de basisschool. Tiburg: Zwijsen.
 • VOORUIT REDACTIE CBO. (1999). Vooruit: leerstof voor begaafde kinderen. Centrum voor begaafdheidsonderzoek.
 • BORGHOUTS, C., & NELISSEN, J. (2003). Bolleboos. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Helinckx, W., Grietens, H., & Ghesquière, P. (2005). Kinderen en jongeren met psychosociale problemen. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, W. Hellinckx, & W. Ruijssenaars (red.). Handboek orthopedagogische hulpverlening 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (pp 367-394). Leuven/Voorburg: Acco. (Te vinden in de Openbare Bibliotheek Leuven)
 • Miller, A. (2009). Vrij van leugens : oorzaken en gevolgen van kindermishandeling. Houten: Spectrum. (Te vinden in de Openbare Bibliotheek Leuven)
 • Stellamans-Wellens, H. (1999). Littekens op de ziel : gekwetste kinderen en hun ouders. Leuven: Davidsfonds. (Te vinden in de Openbare Bibliotheek Leuven)
 • Vogels, D. (2008). Mishandelde kinderen : aan het woord ... Esch: Quirijn. (Te vinden in de Provinciale Bibliotheek Hasselt).
 • Bokhove-Van Wensveen, N. (2007). Kinderen en ... omgaan met kindermishandeling : een handreiking voor het primair onderwijs. Amersfoort: Kwentessens (te vinden in de Provinciale Bibliotheek Hasselt)
 • Adriaenssens, P., Smeyers, L., Ivens, C., & Vanbeckevoort, B. (1998). In vertrouwen genomen. Voor iedereen die met kinderen omgaat. Tielt: Lannoo. (Te vinden in de Provinciale Bibliotheek Hasselt, Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Openbare Bibliotheek Antwerpen, Openbare Bibliotheek Gent Openbare Bibliotheek Brugge).
 • Wolzak, A. (2001). Kindermishandeling : signaleren en handelen : basisinformatie voor mensen die werken met kinderen. Utrecht: NIZW. (te vinden in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Openbare Bibliotheek Antwerpen, Openbare Bibliotheek Gent).
 • Bloks,H. (2008). Eetstoornissen en overgewicht : herkenning, behandeling, beheersing. Amsterdam: Nieuwezijds.
 • Vanderlinden. J. (2000). Eetstoornissen: bijdrage over theorie, onderzoek en praktijk. Houten: Bohn Stafleu Von Loghum.
 • Vandereycken. W. (2000). Handboek eetstoornissen. Utrecht: De tijdsboom.
 • Decuypere. J. , Cabey. P. (2008). Mindfulness voor kinderen. Gids voor onderwijs, hulpverlening en ouders. Acco: Leuven.
 • Zelissen. P.M.J. (2003). Obesitas en overgewicht: oorzaken, gevolgen en behandeling. Davidsfonds: Leuven.
 • Daansen. P. (2006). Leven met obesitas. Houten: Bohn Stafleu Von Loghum.
 • Deflos. M.F. (2002). De lijn kwijt: behandeling van anorexia, boulemia en obesitas. Lisse: Swets and zeitlinger.
 • Sullivan. K. (2005) Overgewicht bij kinderen. Vianen: The house of books.
 • Fonds Psychische Gezondheid. (2008) Eetstoornissen: als eten een obsessie is. VVGG: Gent.
 • www.jongereninformatie.be (doorklikken naar gezondheid)
 • www.druglijn.be
 • info via een JAC (Jongeren Advies Centrum) : hier kan oa je informatiemappen inkijken en folders meenemen ; adres JAC Leuven : Redingenstraat 6, 3000 Leuven, elke werkdag van 12u tot 18u, 016/24.10.24, jac@cawleuven.be, www.jacleuven.be
 • De Haene, L., & Grietens, H. (2005). Vluchtelingenkinderen en –jongeren. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, W. Hellinckx, & W. Ruijssenaars (red.). Handboek orthopedagogische hulpverlening 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (pp 367-394). Leuven/Voorburg: Acco. (Te vinden in de Openbare Bibliotheek Leuven)
 • www.armenaanhetwoord.be: website van de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw (op deze website zijn bruikbare publicaties en didactisch materiaal te vinden)
 • www.armoede.be: (doorklikken naar thema’s onderwijs, gezin)
 • sos.welzijn.net: website van SOS schulden op school

Bronvermelding: http://www.kristiaanmannaert.be/SpecialeNoden/index.html

 

Puberbrein

De auteurs laten de woelige wereld van de puber zien in al zijn aspecten, belichten op een zeer toegankelijke wijze de achtergronden van hun doen en laten vanuit de vele disciplines en komen met adviezen om de problematiek hanteerbaar te maken.

Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam.

Dit zeer lezenswaardige boek kunt u bestellen bij uitgeverij KOSMOS (www.kosmosuitgevers.nl)

Dit boek wordt door mij als orthopedagoog zeer aanbevolen!

drs. JPM Voets, als orthopedagoog verbonden aan een school voor V.O. te 's-Hertogenbosch

Geschreven door Peter Prinzie: uitgeverij Lannoo (www.lannoo.com )

Een beter boek over de problematiek van pubers en lastpakken is er volgens mij niet te vinden.

Dit boek wordt door mij zeer aanbevolen

 

Home ] Engels talig ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019