Orthopedagogiek website

   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Beschrijving: NDT-2004 | Nederlandse Differentiatie Testserie Basistest

NDT-2004 | Nederlandse Differentiatie Testserie Basistest

W. van Hoorn, L. van der Kamp & W. den Brinker

• Uitstekend alternatief voor de Cito eindtoets
• Geschikt voor verwijzing naar praktijkonderwijs en VMBO met LWOO
• Zeer nauwkeurige IQ berekening door leerdagcorrectie

Doel
Meten van intelligentie bij verwijzing naar VMBO, LWOO en PRO.

Doelgroep
De test is bedoeld voor leerlingen van 11 tot 15 jaar.

Beschrijving
De NDT-2004 is speciaal ontworpen voor het ondersteunen van verantwoorde toelatings-beslissingen tot het praktijkonderwijs en VMBO met leerwegondersteuning. Bij het maken van de opgaven is speciaal rekening gehouden met het lagere niveau van de leerlingen. Er zijn door de COTAN goedgekeurde normen beschikbaar voor groep 8, regulier en speciaal basisonderwijs en voor de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De NDT-2004 bestaat uit een aantal klassikaal af te nemen subtesten die het cognitieve profiel van de leerling in kaart brengen door middel van de volgende vijf factoren: Verbaal vermogen, Redeneer vermogen, Ruimtelijk inzicht, Geheugencapaciteit en Tempo en nauwkeurigheid. Daarnaast worden de substestscores omgezet in een intelligentiequotiënt. De subtestscores, factorscores en het intelligentiequotiënt worden berekend met behulp van het scoringsprogramma. Hiermee worden alle afzonderlijke items gewogen, zodat een zeer nauwkeurig IQ wordt berekend. Het scoringsprogramma genereert een expertrapport waarop de uitslag van de test overzichtelijk wordt weergegeven. Bij de invoering van de aanvullende normen voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs is voor het hele bereik van de NDT-2004 gezorgd voor een vloeiende, continu doorlopende correctie voor het aantal leerdagen.

Afname omschrijving
De NDT kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen met pen en papier. De afnameduur bedraagt ongeveer 2,5 uur. Tevens is er een verkorte versie van de NDT beschikbaar. Deze NDT-IQ bestaat uit de opdrachten 2 t/m 7 van de volledige en kent een afnameduur van minder dan 80 minuten. Dezelfde, door de COTAN goedgekeurde, normering als de volledige NDT wordt voor deze versie gebruikt.

Afname
Pen en papier

Eisen aan de gebruikers
De gebruikers dienen aan kwalificatieniveau A te voldoen.

Jaar van uitgifte
2004

Artikelnummer
3574.00

 

 

Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019