Website orthopedagogiek

Bericht: Binnenkort ga ik mijn praktijk (gezien mijn leeftijd)  beeindigen: deze website, inclusief de domeinnaam www.orthopedagogiek.com en www.wisc-V.nl bied ik ter overname aan.
De website wordt drukbezocht (>500 bezoekers per dag!) dus geschikt voor een orthopedagoog die een praktijk opbouwt.
Aanbiedingen of overleggen kan via mijn email: jpm.voets@orthopedagogiek.com of jpmvoets@hotmail.com
 

 

Normering RAKIT

Om iedere twijfel bij de normering van de RAKIT weg te nemen geef ik bij de testuitslag de volgende tolerantie grenzen:

Bij zeer jonge kinderen t/m 7 jaar geef ik een 6,5% tolerantie aan. (Ik blijf dan binnen de marge van het "Flynn-effect" en de RAKIT fout tolerantie)

De RAKIT fout tolerantie is 6,5%

Het "Flynn-effect" gaat er vanuit dat kinderen intelligenter worden in de loop van de jaren.

De vraag is of dat inderdaad zo is? Dit zou betekenen dat de huidige scholing en de resultaten binnen het basis- en voortgezet onderwijs beter zijn dan voorheen.

U mag zelf beoordelen of u dit ook vindt!

 
 
Overzicht van de COTAN-beoordelingen van intelligentietests en ontwikkelingsschalen
Test
Uitgangspunten
testconstructie
Kwaliteit
testmateriaal
Kwaliteit
handleiding
Normen
Betrouw-
baarheid
Begrips-
validiteit
Criterium-
validiteit
Totaal
DOS
g
v
v
g
v
o
v
8
BOS 2-30
g
g
g
v
v
v
v
10
GOS 2.5-4.5
g
g
g
g
g
g
o
12
MOS 2.5-8.5
o
g
v
o
o
o
o
3
SON-R 2.5-7
g
g
g
g
g
g
g
14
WPPSI-R
o
g
v
o
o
v
o
4

WPPSI-III

g g g v v g v 11
LDT
g
g
g
g
v
v
v
11
RAKIT
g
g
g
g
g
g
g
14
SON-R 5.5-17
g
g
g
g
g
g
g
14

WISC III

g g g v** v v o 9
WISC-R*
g
g
g
g
v
v
o
10
LEM
v
g
g
o
g
v
v
9
g = goed (2 punten), v = voldoende (1 punt), o = onvoldoende (0 punt)

** De normering is inmiddels aangepast.

*De Wisc RN is vervangen door de Wisc III 2002 NL