Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


NPV-J (Nederlandse persoonlijkheids Vragenlijst voor jongeren)

Inhoud en gebruik
De vragenlijst bestaat uit 105 beweringen, zoals 'Ik ben graag alleen' of 'Als ik ergens mee begin, maak ik het ook af'. Bij elke bewering heeft het kind drie antwoordmogelijkheden (ja ; ? ; nee).
De NPV-J kent vijf subschalen: 1. Inadequatie / Neuroticisme; 2. Volharding; 3. Sociale Inadequatie; 4. Recalcitrantie; 5. Dominantie.
De NPV-J kan gebruikt worden in het onderwijs bij slecht presteren of bij gedragsproblemen, klachten of stoornissen en bij wetenschappelijk onderzoek voor het meten van persoonlijkheidskenmerken.
De afname kan zowel groepsgewijs als individueel plaatsvinden met pen-en-papier, m.b.v. het computerprogramma STM of online. De afnametijd bedraagt circa 20 minuten.

Doelgroep
Kinderen en adolescenten van 9 t/m 15 jaar.

Meetpretentie
Persoonlijkheidsaspecten.

Doel
- Meten van persoonlijkheidsaspecten.
- Te gebruiken bij indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (en praktijkonderwijs).

Voorbeelditem
Er is geen voorbeelditem van deze toets.

Opmerking
De NPV-J verscheen voor het eerst in 1981 en is herzien in 1989 en 2005.

Kernpublicatie
Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV-J), herziene handleiding / Luteijn, Van Dijk en Barelds. - Amsterdam : Harcourt, 2005.

Weblinks (www.pearson-nl.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019