Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Wat is mijn taak als orthopedagoog?
 
 
Als orthopedagoog en orthodidacticus met specialisatie leerstoornissen, test ik kinderen, onderzoek ik taal- en rekenproblematiek en adviseer ik ouders van deze kinderen in de leeftijdsgroep van 4 jaar t/m 17 jaar.
Opleidingen:
Via gerichte opleidingen: H.B.O. (H.B.O.=hoger beroeps onderwijs; Pedagogische academie & MO-a en M.O.-b met differentiatie leerstoornissen) & universitair doctoraal pedagogiek (drs. te Utrecht aangevuld met de diagnostische aantekening) & diverse nascholingscursussen specifiek gericht op onderwijs en leerstoornissen. Dyslexie (1994 en 2002) Vrije universiteit te Amsterdam & Rijksuniversiteit Groningen. Diagnostiek en behandeling WISC III (2004) ACK te Amsterdam en tot 2010 heb ik deelgenomen aan werkgroepen dyslexie binnen het Helicon College.
Ik heb mij vanaf 2000 via literatuurstudie toegelegd op het diagnosticeren van zeer jonge HB-kinderen.
Ervaring binnen het onderwijsveld:
Vanaf 1970 t/m 2010 ervaring in het onderwijs als docente, remedial teacher en ik ben sinds 1986 verbonden als vaste orthopedagoog aan het Helicon College te 's-Hertogenbosch en heb "free-lance" orthopedagogische- orthodidactische taken verricht voor het voormalig FHC-college (Frederik Hendrik College), later opgegaan in het KW1C (Koning Willem 1 College) en S.G. de Overlaat te Waalwijk.
Mijn opleidingen zijn dus gedurende 40 jaar nuttig gebruikt binnen het onderwijsveld basis- en voortgezet onderwijs.
Binnen het onderwijsveld heb ik steeds in teamverband gewerkt en ik ben op de hoogte van de diverse sociaal emotionele en cognitieve problemen van schoolgaande kinderen.
In 1996 heb ik niet gekozen om mij GZ-psycholoog te laten noemen. Ik meen n.l. dat een orthopedagoog met als differentiatie leerstoornissen een specialisme op zich is, die niet geheel aansluit binnen het veld van een Gezondheidspsycholoog. Bovendien zijn veel vroeg diagnoses en de begeleiding van kinderen met "stoornissen" ter discussie. (Dit gebied laat ik liever over aan de psychiatrie)
Ik ben dus een orthopedagoog & orthodidacticus met differentiatie leerstoornissen en houdt me bezig met allerlei problematiek omtrent het schools leren en geef vanuit mijn kennis en ervaring ouders en scholen adviezen.
 
Privépraktijk
Als u voor mij kiest om uw kind te laten testen kan ik u het volgende aanbieden:
Ik heb een C-licentie en mag alle testen afnemen en interpreteren.
Ik heb me beperkt tot het gebied van de orthodidactiek d.w.z. dat ik capaciteiten-, concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek afneem met daarnaast reken- en taalonderzoek.
Alhoewel ik t/m 2010 gewerkt heb in vaste dienst als orthopedagoog (schoolpsycholoog) bij een school voor voortgezet onderwijs en veel te maken heb gehad met allerlei "stoornissen" op het gebied van de persoonlijkheid, heb ik gekozen voor de pragmatische kant: het diagnosticeren begeleiden van kinderen met allerlei leerproblemen. (het gebied van de orthodidactiek)
Ik heb gemerkt dat de weg naar beter onderwijs het kind het meeste helpt.
 
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheids "Stoornissen"  (zie: DSM IV inmiddels is de DSM V gereed) is volgens mij het gebied van de psychiatrie en niet het gebied van de orthopedagoog.
Ik werk samen met mijn man kleinschalig.
We hebben een ruime praktijkruimte aan huis met veel speelgoed (nodig voor goede observaties).
Ik neem ruim de tijd om uw kind te bekijken (geen haastwerk)
 
De afstand:
Via de A2 zijn we in 's-Hertogenbosch gemakkelijk te bereiken.
Vanuit het zuiden: richting Waalwijk afslag 47, Rechts draaien en de Larenweg tot het einde volgen.
Vanuit het noorden: A 2 volgen tot na Zaltbommel, afslag Hedel nemen over de "Hedelse brug" 3de afslag nemen en u bent 250 meten van mijn woonhuis verwijderd.
We krijgen klanten uit het hele land....en meestal op advies van vorige klanten.
 
Privacy:
Al uw gegevens zijn bij ons voor 100% veilig. We geven nooit informatie aan derden (dus ook niet aan de school van uw kind) door zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Onze kleinschaligheid garandeert dat er niet wordt gelekt!
 
Testen:
IQ-onderzoek alleen 's-morgens met voldoende pauzes. 's-middags is er (eventueel)gelegenheid om persoonlijkheidsonderzoek te verrichten, soms nodig om een volledig beeld te krijgen.
Ik test alleen dat wat echt nodig is.
We werken snel en efficiënt, dus u krijgt dezelfde dag al de uitslag.
Het volledige (uitgebreid)testrapport is binnen enkele werkdagen gereed.
Door efficiënt te werken proberen we de kosten zoveel mogelijk te beperken.
vragen: GSM 06-52666807 & 073-6417222 (Als ik bezig ben, dan krijgt u mijn man (zeer ruime ervaring in het onderwijs en op de hoogte van alle testen!)
Na 16.00 uur liefst géén telefoon, maar is het dringend.......?
U kunt altijd emailen. Als we niet op vakantie zijn, dan krijgt u binnen één werkdag bericht retour.
Graag altijd uw naam & adres gegevens. Anoniem is voor beide partijen onprettig.
 
Leerproblemen:
Leerproblemen, zoals NLD, dyslexie, dyspraxie en dyscalculie moeilijk eenduidig te bepalen omdat leerproblemen complex zijn en er ook sprake kan zijn van een leerstoornis én een gedragstoornis.
Bovendien zijn NLD, dyslexie, dyspraxie en dyscalculie moeilijk eenduidig te diagnosticeren. Verklaringen omtrent deze leer "stoornissen" zijn eveneens vaak discutabel. Ik heb ook het vermoeden dat er te gemakkelijk "verklaringen" worden afgegeven aan kinderen die op het einde van de schoolrit voortgezet onderwijs niet echt de "stoornis" nog hebben.
 
Gedragstoornis:
Bij het vermoeden van een "gedragstoornis" volgt via de huisarts een doorverwijzing naar een GZ-psycholoog, kinderarts of kinderpsychiater. Bijvoorbeeld bij Autisme, PDD-NOS, ADHD is het noodzakelijk dat een multidisciplinair team de einddiagnose stelt na een observatieperiode.
Ik heb het vermoeden dat veel diagnoses tekort schieten als het door 1 persoon wordt vastgesteld. Bovendien weten we sinds de literatuur over het "puberbrein" is verschenen, dat we ook een beetje geduld moeten hebben met het vaststellen van z.g. "stoornissen".
 
Testrapportage:
Een testrapportage (capaciteiten onderzoek aangevuld met concentratietesten en persoonlijkheidsonderzoek) is een goede vingerwijzing van wat er aan de hand is en geeft de ouders (en de school!) een beter inzicht in wat het kind wel en niet kan. U krijgt dan zicht op de mogelijkheden van uw kind en u leert zijn/haar talenten, vaardigheden en capaciteiten beter te laten gebruiken.
 

 

Home ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019