Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Persoonlijkheidstesten

Guilford LTP temperament survey : handleiding (GLTS'94/LTP) / Akkerman, A.E.; Buijk, C.A.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1994
Code: C11.Akkerman. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten. Schalen: sociale extraversie, gevoelsmatigheid, emotionele labiliteit, reagibiliteit, temperament, autoritair gedrag, geldingsdrang, onbezorgdheid, optimisme, oppervlakkigheid, masculiniteit, vraagtekenschaal.
Annotatie: bew. door LTP van: Guilford Zimmerman temperament survey (GZTS) / J.P. Guilford, W.S. Zimmerman. - Beverly Hills : Sheridan, 1949
CoTAN: 2000 I: 423-4, II: 1061-4 (24.11); 1992 en aanv. (24.16)

WIMAS : een vragenlijst voor de meting van manipulatief gedrag (WIMAS) / Altink-van den Berg, W.M.M.; Akkerman, A.E.. - Amsterdam : Vrije Universiteit, Laboratorium Toegepaste Psychologie, 1989
Code: C11.Altink. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen in selectiesituatie; 18-65 jaar. Meetpretentie: manipulatief gedrag, politiek inzicht. Schalen: manipuleren, recht door zee, assertiviteit, berekenend/diplomatiek.
CoTAN: 2000 I: 162-3 (8.3), I: 563-4, II: 1255-6 (31.17); 1992 (31.32)

Interne-externe beheersing schaal (I-E) / Andriessen, J.H.T.H. ; Rotter, J.B. (oorspr. auteur). - [S.l.] : Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 1972
Code: C11.Andriessen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: interne en externe beheersing. Schalen: interne beheersing, externe beheersing.
Annotatie: overdr. uit: Ned. t. psych. 1972, 27: 192-8. Bew. van: J.B. Rotter's internal-external control scale (1962)
CoTAN: 2000 I: 551-2, II: 1238-43 (31.2); 1992 en aanv. (31.11)

Delftse vragenlijst (DV) / Appels, A.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1974
Code: C11.Appels. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: psychische problematiek, neuroticisme. Schalen: psychische problematiek.
CoTAN: 2000 I: 424-5, II: 1064-6 (24.12); 1992 en aanv. (24.17)

Jenkins activity survey (JAS) / Appels, A.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1985
Code: C11.Appels. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: type-A gedrag. Schalen: - .
Annotatie: zie ook: Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]. Oorspr. auteur: C.D. Jenkins. Overdr van: Een test ter meting van het 'coronary prone behaviour pattern' type A / A. Appels, W. de Haes en J. Schuurman. - In: Ned. T. voor Psych. 34 (1979): 181-8
CoTAN: 2000 I: 559, II: 1251-3 (31.11); 1992 (31.26)

Handleiding bij de Zelf-beoordelings-vragenlijst voor kinderen : ZBV-K : een Nederlandstalige bewerking van de State-trait anxiety inventory for children (STAIC) van Spielberger e.a. (ZBV-K/STAIC) / Bakker, F.C.; Wieringen, P.C.W. van; Ploeg, H.M. van der; Spielberger, C.D.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1989
Code: C11.Bakker. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 8-15 jaar. Meetpretentie: toestandsangst, angstdispositie. Schalen: toestandsangst; angstdispositie.
Annotatie: bew. van: Spielberger state-trait anxiety inventory for children (STAIC) (1973) [testdoc]
CoTAN: 2000 I: 597-8, II: 1314-5 (32.24); 1992 (32.28)

Beck depressie inventory (BDI) / Beck, A.T.. - [S.l. : s.n.], 1985
Code: C11.Beck. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: depressie w.b. intensiteit. Schalen: observeerbaar depressief gedrag; gedachteninhoud; vegetatieve verschijnselen.
Annotatie: vert. van: Beck depression inventory (BDI) / A.T. Beck e.a. (1979) [11.Beck], door sectie Klinische Psychologie RUG. Overdr. van: Enige ervaringen met de Beck depression inventory (BDI) / T.K. Bouman, F. Luteijn, F.A. Albersnagel en F.A.E. van der Ploeg. - In; Gedrag 1985, 13 (2): 13-24
CoTAN: 2000 I: 588-9, II: 1296-301 (32.15); 1992 en aanv. (32.20)

Autonomielijst / Bekker, M.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1993
Code: C11.Bekker. Taal: NL. Doelgroep: groepen, volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: psychische afhankelijkheid, autonomie. Schalen: zelfbewustzijn, gevoeligheid voor anderen, vermogen hanteren nieuwe situaties.
CoTAN: 2000 I: 626-7 (33.14); 1992 aanv. (24.30)

Auti-R schaal (AUTI-R) / Berckelaer-Onnes, I.A.; Hoekman, J.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1991
Code: C11.Berckelaer. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 1-12 jaar. Meetpretentie: vroegkinderlijk autisme, PDD-AD (DSM-III-R). Schalen: autistisch syndroom.
Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 76. Herz. van: Autischaal (1981) [testdoc?]
CoTAN: 2000 I: 59-60, II: 694-6 (1.5); 1992 (24.25)

Beoordeling van schoolgedrag (SCHOBL-R) / Bleichrodt, Nico; Resing, Wilma C.M.; Zaal, Jac N.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1993
Code: C11.Bleichrodt. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, kleuters; 4,2-11,2 jaar. Meetpretentie: sociaal-emotioneel functioneren in schoolklas. Schalen: extraversie, werkhouding, aangenaam gedrag, emotionele stabiliteit, 13 gedragsschalen: ongeremd, vrijpostig, bazig, zelfoverschattend, gehoorzaam, geconcentreerd, ambitieus, weloverwogen, voorkomend, onzelfzuchtig, meevoelend, onbewogen, onverschillig.
Annotatie: oorspr. uitg.: Groningen : Wolters-Noordhoff, 1981 [testdoc]
CoTAN: 2000 I: 191-2, II: 835-8 (11.10), I: 295 (14.10); 1992 en aanv. (14.1, 14.12)

Temperamentsschaal voor zwakzinnigen (TVZ) / Blok, J.B.; Berg, P.T. van den; Feij, J.A.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1990
Code: C11.Blok. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen; verstandelijk gehandicapt imbeciel niveau; 10-55 jaar. Meetpretentie: temperamentskenmerken. Schalen: intensiteit; susbaarheid; stemming; aanpassing; toenadering; prikkelgevoeligheid; doorzettingsvermogen.
Annotatie: bew. van: Parent and teacher questionnaire for children 3-7 years of age / A. Thomas, S. Chess (1977)
CoTAN: 2000 I: 113-4, II: 751-2 (2B.1); 1992 (2.31)

Role construct repertory test (REP-Test) / Bonarius, J.C.J.. - Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, Heymans Instituut, 1976
Code: C11.Bonarius. Taal: NL, E. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: rolbelevingen. Schalen: rolbeleving.
Annotatie: oorspr. uitg.: The psychology of personal constructs / G.A. Kelly. - New York : Norton, 1955. - 2 Dl. Oorspr. versie en modificaties zie: Persoonlijke psychologie I en II / Bonarius (1980)
CoTAN: 2000 I: 414 (24.3); 1992 (24.8)

Het meten van symptomen van depressie met de CES-D : een handleiding (CES-D) / Bouma, Jelte; Ranchor, Adelita V.; Sanderman, Robbert; Sonderen, Eric van. - Groningen : Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCGv), 1995
Code: C11.Bouma. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-84 jaar. Meetpretentie: depressieve symptomen afgelopen week. Schalen: achtergebleven somatische activiteit, depressieve neiging, positieve neiging, interpersoonlijke neiging.
Annotatie: Bew. van: CES-D / L.S. Radloff (1977). Zie ook: Handbook of depression
CoTAN: 2000 I: 605-6, II: 1320-1 (32.31)

Schokverwerkingslijst informatie (SVL) / Brom, D.; Kleber, R.J.. - Utrecht : Universiteit Utrecht, vakgroep Klinische Psychologie, 1985, 1993
Code: C11.Brom. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: herbeleving en ontkenning schokkende gebeurtenissen. Schalen: herbeleving van gebeurde; vermijding gedachten en gevoelens.
Annotatie: bew. van: Impact of event scale / M.J. Horowitz, N. Wilner, W. Alvarez (1979). Overdr. van: De Schok verwerkings lijst / D. Brom en R.J. Kleber. - In: Ned. t. psych. 1985: 164-7. Naar informatie van Kleber zou lijst worden uitgegeven door Swets
CoTAN: 2000 I: 560 (31.12); 1992 (31.27)

BAP-schaal (BAP) / Burger, A.W.. - Utrecht : Vereniging voor Gedragstherapie, 1987
Code: C11.Burger. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen, therapie-cliŽnten; 15-65 jaar. Meetpretentie: algemeen welbevinden. Schalen: algemeen welbevinden.
CoTAN: 2000 I: 583-4, II: 1284-7 (32.10); 1992 (32.11)

Cattell 16 PF (16PF) / Cattell, R.B.; Saunders, D.R.; Stice, G.; bew. door Groep Onderwijsresearch TH Eindhoven. - Champaign, Ill. : Institute Personality & Ability Testing (IPAT), 1967
Code: C11.Cattell. Taal: E, NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsfactoren. Schalen: cyclothymie, algemene intelligentie, gevoelsstabiliteit, overheersing, uitingsdrang, geaffirmeerd karakter, schizothymie van terugetrokkenheid, emotionele gevoeligheid, vertrouwelijke toegankelijkheid, bohemianisme, onrustig wantrouwen, radicalisme, enz..
CoTAN: 2000 I: 418-9 (24.7); 1992 (24.10)

The [Cattell] 16PF fifth edition administrator's manual (16PF) / Russell, Mary T.; Karol, Darcie L.. - Champaign, Ill. : Institute Personality & Ability Testing (IPAT), 1997
Code: C11.Cattell. Taal: E. Doelgroep: vanaf 16 jaar; 16-99 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsfactoren. Schalen: 16 persoonlijkheidsfactoren.
Annotatie: zie voor Ned. bewerking: CoTAN 1992 (24.10), en: [C11.Cattell]. Op omslag vermelde 16PF authors: Raymond B. Cattell, A. Karen S. Cattell, Heather E.P. Cattell
CoTAN: 2000 I: 418-9 (24.7); 1992 (24.10)

Syracuse-Amsterdam-Groningen sociometrische schaal (SAGS) / Defares, P.B.; Kema, G.N.; Praag, E. van; Werff, J.J. van der. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1971
Code: C11.Defares. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen, groepen; 9-65 jaar. Meetpretentie: sociometrische structuur groep. Schalen: groepsleden tot steun bij persoonlijke moeilijkheden.
Annotatie: bew. van: Syracuse scales of social relations / E.F. Gardner, G.G. Thompson (1958)
CoTAN: 2000 I: 318 (17.1); 1992 (17.1)

Het diagnostisch interview voor borderline patiŽnten : handleiding (DIB) / Derksen, J.J.L. ; Gunderson, John G. (oorspr. uitg.). - Lisse : Swets Test Services (STS), 1988
Code: C11.Derksen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; psychiatrische patiŽnten; 18-65 jaar. Meetpretentie: border line persoonlijkheidsstoornis. Schalen: - .
Annotatie: bew. van: Diagnostic interview for borderline patients / J.G. Gunderson. - 2nd ed. (1982)
CoTAN: 2000 I: 110-1 (2B.14); 1992 (2.25)

Zung zelfbeoordelingsschaal voor depressie (Zung) / Dijkstra, P.. - [S.l. : s.n.], 1974
Code: C11.Dijkstra. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: screening depressie wat betreft frequentie. Schalen: affect; fysiologische en psychologische equivalenten depressie.
Annotatie: vert. van: SDS : selfrating depression scale / W.W.K. Zung (1965)
CoTAN: 2000 I: 578-9, II: 1265-72 (32.6); 1992 en aanv. (32.7)

Hamilton beoordelingsschaal voor depressie / Dijkstra, P.; Hamilton, M.. - [S.l.] : Tijdschrift voor Psychiatrie, 1989
Code: C11.Dijkstra. Taal: NL, E. Doelgroep: depressieve psychiatrische patiŽnten; 18-65 jaar. Meetpretentie: frequentie en intensiteit depressie. Schalen: o.a. depressieve stemming; schuldgevoelens; retardatie; suicide; interesseverlies.
Annotatie: overdr. uit: T. psychiatrie 1989, 31, 2. Vert. van: Hamilton rating scale for depression (HRS-D) / M. Hamilton (1960)
CoTAN: 2000 I: 577-8 (32.5); 1992 (32.6)

Korte Amsterdamse biografische vragenlijst voor kinderen (KABVK) / Dijl, H. van; Wilde, G.J.S.. - Amsterdam : Van Rossen, 1982
Code: C11.Dijl. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 9-15 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidskenmerken. Schalen: neurotische labiliteit; neurotische labiliteit uitend in lichamelijke klachten; sociale extraversie; testattitude.
CoTAN: 2000 I: 417-8, II: 1048-52 (24.6), I: 430-1, 1078-80 (24.18); 1992 (31.21)

Assessment of personality disorders: construction, reliability and validity of the VKP self-report (VKP) / Duijsens, I.J.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1996
Code: C11.Duijsens. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsstoornissen. Schalen: diagnose met classificatiesystemen DSM en ICD.
Annotatie: ook verschenen als proefschr. Leiden. Zie ook voorlopige uitg. VKP: 1993 [C11.Duijsens]. Latere uitg. VKP: 1999 [C11.Duijsens]
CoTAN: 2000 I: 437-8 (24.23); 1992 aanv. (24.33)

V.K.P. : vragenlijst voor kenmerken van de persoonlijkheid : voorlopige handleiding. - 2e herz. dr. (VKP 1993) / Duijsens, I.J.; Eurelings-Bontekoe, E.H.M.; Diekstra, R.W.F.; Ouwersloot, G.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1993
Code: C11.Duijsens. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsstoornissen. Schalen: diagnose met classificatiesystemen DSM en ICD.
Annotatie: latere uitg.: 1999 [C11.Duijsens]. Zie ook: proefschr. VKP [C11.Duijsens]
CoTAN: 2000 I: 437-8 (24.23); 1992 aanv. (24.33)

V.K.P. : handleiding ; DSM-IV en ICD-10 : handleiding behorend bij de Vragenlijst kenmerken persoonlijkheid : bevat psychometrische gegevens en onderzoek naar de DSM-III-R versie en van de DSM-IV versie (VKP-4 1999) / Duijsens, I.J.; Haringsma, R.; Eurelings-Bontekoe, E.H.M. ; m.m.v.: Breugem, N.; Hendriks, A.A.J.; Keppel, M.; Rie, S. de la; Smeenk, K.. - Leiderdorp : Datec, 1999
Code: C11.Duijsens. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsstoornissen. Schalen: diagnose met classificatiesystemen DSM en ICD.
Annotatie: eerdere, voorlopige uitg.: 1993 [C11.Duijsens]. Zie ook proefschr.: [C11.Duijsens]
CoTAN: 2000 I: 437-8 (24.23); 1992 aanv. (24.33)

Vijf persoonlijkheidsfactoren test (5 PFT) / Elshout, J.J.; Akkerman, A.E.. - Nijmegen : Berkhout, 1975
Code: C11.Elshout. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: dimensies beoordeling eigen persoonlijkheid. Schalen: extraversie; vriendelijkheid; gewetensvolheid; neuroticiteit; ontwikkeling.
CoTAN: 2000 I: 427, II: 1066-7 (24.14); 1992 (31.14)

Medisch psychologische vragenlijst voor CARA-patiŽnten (MPVC) / Erdman, R.A.M.; Cox, N.J.M.; Duivenvoorden, H.J.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1992
Code: C11.Erdman. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; CARA-patiŽnten; 16-65 jaar. Meetpretentie: emotionele beleving c.q. psychisch welbevinden reconvalentiefase. Schalen: welbevinden, invaliditeitsbeleven, ontstemming, sociale geremdheid.
Annotatie: zie ook: MPVH [C13.Erdman]
CoTAN: 2000 I: 371-2, II: 987 (23A.5); 1992 en aanv. (23.17, 32.34)

Adolescenten temperament lijst (ATL) / Feij, J.A.; Kuiper, C.M.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1984
Code: C11.Feij. Taal: NL. Doelgroep: jongeren; 13-18 jaar. Meetpretentie: temperamentseigenschappen. Schalen: extraversie; emotionaliteit; impulsiviteit; spanningsbehoefte.
CoTAN: 2000 I: 556-7, II: 1247-8 (31.8); 1992 (31.23)

Spanningsbehoeftelijst (SBL) / Feij, J.A.; Zuilen, R.W. van. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1984
Code: C11.Feij. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: spanningsbehoefte. Schalen: thrill and adventure seeking; experience seeking; boredom susceptability; disinhibition.
Annotatie: bew. van verschillende versies van: Sensation seeking scale / M. Zuckerman (1979). Overdr. van: De ontwikkeling van een Nederlandse vragenlijst voor sensation seeking: de spanningsbehoeftelijst (SBL) / J.A. Feij, R.W. van Zuilen, A. Gazendam. - In: Gedrag 1982, 10 (6): 364-83
CoTAN: 2000 I: 556 (31.7), I: 618-20, II: 1341-5 (33.7); 1992 en aanv. (31.20)

REHAB : een maat van psychiatrische invaliditeit : handleiding (REHAB) / Gaag, Mark van der; Wilken, Jean-Pierre. - Lisse : Swets Test Services, 1994
Code: C11.Gaag. Taal: NL. Doelgroep: psychiatrische patiŽnten; 18-90 jaar. Meetpretentie: psychiatrische invaliditeit; zelfredzaamheid en sociaal-maatschappelijk functioneren. Schalen: afwijkend gedrag, algemeen gedrag: sociale activiteit, taalgebruiksstoornis, zelfverzorging.
Annotatie: bew. van: Rehabilitation evaluation Hall and Baker / R. Baker & J. Hall (1983). Zie ook: Zorg op schaal / B. vd Werf (1995) [CBDEP:ASN:6114]
CoTAN: 2000 I: 117-8, II: 759-60 (2B.20)

Cognitieve screening test : handleiding (CST) / Graaf, A. de; Deelman, B.G.; Fens, J.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1991
Code: C11.Graaf. Taal: NL. Doelgroep: bejaarden, niet verstandelijk gehandicapt of allochtoon; 65-90 jaar. Meetpretentie: dementiesyndroom. Schalen: feitenkennis.
Annotatie: zie ook: Neuropsychologische diagnostiek (1996) [05.Bouma]
CoTAN: 2000 I: 517-8, II: 1198-208 (27.26); 1992 aanv. (27.37)

Montgomery-Asberg beoordelingsschaal voor depressie (MADRS) / Hartong, E.G.Th.M.; Goekoop, J.G.; Montgomery, S.A.. - [S.l. : s.n.], 1985
Code: C11.Hartong. Taal: NL. Doelgroep: depressieve psychiatrische patiŽnten; 15-65 jaar. Meetpretentie: intensiteit depressie. Schalen: depressie.
Annotatie: vert. van: Montgomery-Asberg depression rating scale / S.A. Montgomery, M. Asberg (1979). T. psychiatrie, 27: 657-68
CoTAN: 2000 I: 589-90, II: 1302-3 (32.16); 1992 (32.21)

Pavlov temperament schaal : Nederlandse bewerking (PTS) / Heck, G.L. van; Raad, B. de; Vingerhoets, A.J.J.M.. - Tilburg ; Groningen : Work and Organization Research Centre, 1993
Code: C11.Heck. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-73 jaar. Meetpretentie: temperament. Schalen: exitatie; inhibitie (remming); mobiliteit.
Annotatie: vert. van: Pavlovian temperament survey (voorh.: Strelau Temperament Inventory-Revised) / J. Strelau, Ruch, Angleiter (1991)
CoTAN: 2000 I: 568-9 (31.22); 1992 en aanv. (31.36)

PMT : prestatie motivatie test : handleiding (PMT) / Hermans, H.J.M.. - Amsterdam : Pearson Testpublisher, 1976
Code: C11.Hermans. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: prestatie-motief, negatieve faalangst, postitieve faalangst. Schalen: prestatie-motief; positieve faalangst; negatieve faalangst.
CoTAN: 2000 I: 616-7, II: 1334-7 (33.2); 1992 (33.2)

Prestatiemotief en faalangst in gezin en onderwijs (PMT-K 1978) / Hermans, H.J.M.. - Amsterdam : Pearson Testpublisher, 1978
Code: C11.Hermans. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 10-16 jaar. Meetpretentie: prestatiemotief, negatieve faalangst, positieve faalangst, sociale wenselijkheid. Schalen: prestatiemotief, negatieve faalangst, positieve faalangst, sociale wenselijkheid.
Annotatie: zie ook: Video FSW [OV 274.3]. Ondertitel op omslag: Tevens handleiding bij de Prestatie motivatie test voor kinderen (PMT-K)
CoTAN: 2000 I: 617-8, II: 1337-41 (33.3); 1992 (33.3)

Prestatie motivatie test voor kinderen (PMT-K 1983) / Hermans, H.J.M.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1983
Code: C11.Hermans. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 10-16 jaar. Meetpretentie: prestatiemotief, negatieve faalangst, positieve faalangst, sociale wenselijkheid. Schalen: prestatiemotief, negatieve faalangst, positieve faalangst, sociale wenselijkheid.
Annotatie: zie ook: Video FSW [OV 274.3]
CoTAN: 2000 I: 617-8, II: 1337-41 (33.3); 1992 (33.3)

Waardegebieden en hun ontwikkeling: theorie en methode van zelf-confrontatie (ZKM) / Hermans, H.J.M.. - Amsterdam : Pearson Testpublisher, 1974
Code: C11.Hermans. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: expliciteren en ontwikkelen totaal aan waardegebieden. Schalen: expliciteren en ontwikkelen van totaal aan waardegebieden.
CoTAN: 2000 I: 425-6 (24.13); 1992 (24.18)

Zelf konfrontatie methode (ZKM) / Hermans, H.J.M.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1981
Code: C11.Hermans. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: expliciteren en ontwikkelen totaal aan waardegebieden. Schalen: expliciteren en ontwikkelen van totaal aan waardegebieden.
Annotatie: zie ook: Waardegebieden en hun ontwikkeling : theorie en methode van zelf-confrontatie / H.J.M. Hermans (1974) [C11.Hermans]
CoTAN: 2000 I: 425-6 (24.13), I: 618 (33.5); 1992 (24.18)

NEO persoonlijkheids vragenlijsten NEO-PI-R NEO-FFI : handleiding. Five factors personality inventory (FFPI) (NEO PI-R/FFI/FFPI) / Hoekstra, H.A.; Ormel, J.; Fruyt, F. de. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1996
Code: C11.Hoekstra. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen, ouderen; 14-99 jaar. Meetpretentie: 5 belangrijkste dimensies persoonlijkheid. Schalen: neuroticisme; extraversie; openheid; altruÔsme; consciŽntieusheid. Onderverdeeld in elk 6 facetten.
Annotatie: op omslag ook: Big five persoonlijkheidsvragenlijsten. Zie ook: Algemene psychodiagnostiek I / J. de Zeeuw. - 7e dr. Vert. van: NEO PI-R personality inventory. NEO FFI five factor inventory / P.T. Costa, R.R. McCrae (1989, 1992)
CoTAN: 2000 I: 133 (3.9), 135 (3.11), I: 444-6, II: 1087-90 (24.28), I: 446-7 (24.29); 1992 aanv. (24.37)

Plezierige gebeurtenissen lijst (PES) / Hoevenaars, J.P.C.M.. - [S.l. : s.n.], 1987
Code: C11.Hoevenaars. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, depressieve patiŽnten; 18-65 jaar. Meetpretentie: frequentie plezierige gebeurtenissen i.v.m. vaststellen depressiviteitsniveau. Schalen: mate plezierigheid.
Annotatie: bew. van: Pleasant events schedule / D.J. MacPhillamy (1976), en: Ubpleasant events scheduke / P.M. Lewinsohn e.a. (1983)
CoTAN: 2000 I: 595-6 (32.22); 1992 (32.26)

General health questionnaire : Nederlandse bewerking (GHQ) / Koeter, M.W.J.; Ormel, J.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1991
Code: C11.Koeter. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: psychisch onwelbevinden als toestand, detectie niet-psychotische psychiatrische aandoeningen. Schalen: somatische symptomen; angst en slapeloosheid; sociaal dysfunctioneren; depressie.
Annotatie: zie ook: Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]. Bew. van: GHQ / D.P. Goldberg (1972) [11.Milne]
CoTAN: 2000 I: 601-2, II: 1316-8 (32.28); 1992 en aanv. (24.28, 32.31)

Amsterdams diagnostisch interview voor kinderen en adolescenten (ADIKA) / Kortenbout van der Sluijs, M.J.; Levita, D.J. de; Manen, R. van; Defares, P.B.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1993
Code: C11.Kortenbout. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 6-17 jaar. Meetpretentie: diagnostiek psychopathologische verschijnselen. Schalen: ADHD, ODD, gedragsstoornis, alcohol, drugs, depressie, manische episode, separatieangststoornis, overmatige angststoornis, fobie, OCD, anorexia, boulimia, somatisatiestoornis, enuresis, encopresis, identiteitsstoornis, PTS, psychose, psychosociale stress.
Annotatie: oorspr. auteurs: B. Herjanic & Campbell (1977) en B. Herjanic & W. Reich (1982)
CoTAN: 2000 I: 435-6 (24.22); 1992 en aanv. (24.32)

Inventarisatielijst dagelijkse bezigheden (IDB) / Kraaimaat, F.W.; Dam-Baggen, C.M.J. van. - [S.l.] : Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 1976
Code: C11.Kraaimaat. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: obsessief-compulsief gedrag. Schalen: obsessief-compulsief gedrag.
Annotatie: overdr. van: Ontwikkeling van een zelf-beoordelingslijst voor obsessief-compulsief gedrag. - In: Ned. t. psych. 31 (1976): 201-11. Bew. van: Leyton obsessional card inventory / J. Cooper (1970)
CoTAN: 2000 I: 552-3, II: 1243-5 (31.3); 1992 (31.15)

BDHI-Dutch : Buss-Durkee hostility inventory : handleiding, verantwoording en normering van de Nederlandse Buss-Durkee agressievragenlijst (BDHI-D) / Lange, Alfred; Hoogendoorn, Marijke; Wiederspahn, Arno; Beurs, Edwin de. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1995
Code: C11.Lange. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 13-65 jaar. Meetpretentie: hostiliteit en agressief gedrag. Schalen: directe agressie, indirecte agressie, sociale wenselijkheid.
Annotatie: Ned. vert. van: An inventory for assessing different kinds of hostility / A.H. Buss, A. Durkee (1957) [11.Buss]
CoTAN: 2000 I: 607-8, II: 1321-4 (32.32); 1992 en aanv. (32.35)

Nijmegen-California kinder sorteertechniek (NCKS) / Lier, P.A.; Haselager, G.J.T.; Hoeben, S.M.; Lieshout, C.F.M. van. - Nijmegen : Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993
Code: C11.Lier. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, kleuters; 2,6-18 jaar. Meetpretentie: sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling. Schalen: ego-veerkracht, creativiteit, zelfwaardering, vitaliteit, ego-broosheid, ego-over-controle, ego-under-controle, depressiviteit, positief en negatief sociale competentie, sociale waardering, levendigheid.
Annotatie: bew. van: California-child-Q-set / J.H. Block, J. Block (1980)
CoTAN: 2000 I: 190-1 (11.9); 1992 aanv. (14.11)

Barrett-Lennard's relatievragenlijst / Lietaer, G.. - [S.l.] : Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 1974
Code: C11.Lietaer. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: relatie partner (student-ouderrelatie). Schalen: positieve gezindheid, empathie, transparantie, directiviteit, onvoorwaardelijkheid.
Annotatie: zie ook: Ned. t. psych. 1974, 29: 209. Psychologica Belgica 1976, 16: 89-94
CoTAN: 2000 I: 319-20, II: 928-9 (17.2); 1992 (17.2)

Amsterdamse dementie-screeningstest 3 (ADS3) / Lindeboom, J.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1988
Code: C11.Lindeboom. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, bejaarden; 65-92 jaar. Meetpretentie: screening dementie. Schalen: visueel geheugen; orientatie voor tijd en plaats; fluency.
CoTAN: 2000 I: 513-4, II: 1191-3 (27.22); 1992 (27.34)

Amsterdamse dementie-screeningstest 6 (ADS6) / Lindeboom, J.; Jonker, C.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1989
Code: C11.Lindeboom. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, bejaarden; 65-92 jaar. Meetpretentie: dementie. Schalen: visueel geheugen; orientatie; meander; fluency; natekenen; acht-woorden test.
Annotatie: zie ook: Neuropsychologische diagnostiek (1996) [05.Bouma]
CoTAN: 2000 I: 514-5, II: 1194-6 (27.23); 1992 (27.35)

Handleiding bij de Junior Nederlandse persoonlijkheids vragenlijst. - herz. uitg. 1989 (NPV-J) / Luteijn, F.; Dijk, H. van; Ploeg, F.A.E. van der. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1989
Code: C11.Luteijn. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 9-15 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten. Schalen: inadekwatie, neurocitisme, volharding, sociale inadekwatie, recalcitrantie, dominantie.
Annotatie: eerdere uitg.: 1981
CoTAN: 2000 I: 429, 1073-8 (24.16); 1992 (24.21)

Hopkins symptom checklist (HSCL) / Luteijn, F.; Hamel, L.F.; Bouwman, T.K.; Kok, A.R.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1984
Code: C11.Luteijn. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen, patiŽnten; 16-65 jaar. Meetpretentie: psychisch en/of lichamelijk onwelbevinden. Schalen: psychische klachten, somatische klachten.
Annotatie: oorspr. auteur: L.R. Derogatis e.a. Zie ook: Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]
CoTAN: 2000 I: 581-2, II: 1277-81 (32.8); 1992 (32.9)

NVM : Nederlandse verkorte MMPI. - Herz. uitg. 1985 (NVM 1985) / Luteijn, F.; Kok, A.R.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1985
Code: C11.Luteijn. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten. Schalen: negativisme, somatisering, verlegenheid, ernstige psychopathologie, extraversie.
Annotatie: eerdere uitg.: 1980 [C11.Luteijn]
CoTAN: 2000 I: 428, II: 1067-72 (24.15); 1992 en aanv. (24.20)

NVM : Nederlandse verkorte MMPI (NVM 1980) / Luteijn, F.; Kok, A.R.; Ploeg, F.A.E. van der. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1980
Code: C11.Luteijn. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten. Schalen: negativisme, somatisering, verlegenheid, ernstige psychopathologie, extraversie.
Annotatie: latere herz. uitg.: 1985 [C11.Luteijn]CoTAN:

Handleiding bij de Nederlandse persoonlijkheids vragenlijst. - herz. uitg. 1985 (NPV) / Luteijn, F.; Starren, J.; Dijk, H. van. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1985
Code: C11.Luteijn. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten. Schalen: inadekwatie, neurocitisme, sociale inadekwatie, sociale angst, rigiditeit, verongelijktheid, vijandigheid, zelfgenoegzaamheid, egoisme, dominantie, zelfwaardering.
CoTAN: 2000 I: 420-1, II: 1052-8 (24.9); 1992 (24.14)

Leuvense eenzaamheidsschaal voor kinderen en adolescenten (LEKA) / Marcoen, A.; Goossens, L.. - Leuven : Katholieke Universiteit, Centrum voor Ontwikkelingspsychologie, 1992
Code: C11.Marcoen. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 10-17 jaar. Meetpretentie: eenzaamheid. Schalen: eenzaamheid relatie ouders, eenzaamheid relatie leeftijdgenoten, aversie tegen, negatief beleefd alleen-zijn; affiniteit, positief beleefd alleen-zijn.
CoTAN: 2000 I: 330 (17.10); 1992 (17.9)

Minnesota multiphasic personality inventory (MMPI) / Nuttin, J.; Beuten, B.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1963
Code: C11.Nuttin. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten, vooral t.b.v. klinische psychodiagnostiek. Schalen: klinische schalen: hypochondrie, depressie, hysterie, psychopathie, mannelijkheid-vrouwelijkheid, paranoia, psychasthenie, schizofrenie, hypomanie, sociale introversie; validiteitsschalen: vraagtekenuitslag, leugenschaal, frequentie- en correctieschaal.
Annotatie: oorspr. uitg. van: S.R. Hathaway, J.C. McKinley. Zie ook: Using the MMPI with adolescents / R.P. Archer
CoTAN: 2000 I: 415-6, II: 1040-2 (24.4); 1992 (24.9)

Handleiding bij de persoonlijkheidsinventaris MMPI : geautoriseerde Nederlandse bewerking van de "Minnesota multiphasic personality inventory" van S.R. Hathaway en J.C. McKinley. - Studia psychologica (MMPI) / Nuttin, J.; Beuten, B. ; serie o.l.v.: Michotte, A.; Nuttin, J.. - Leuven : Leuvense Universitaire Uitgaven, 1969
Code: C11.Nuttin. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten, vooral t.b.v. klinische psychodiagnostiek. Schalen: klinische schalen: hypochondrie, depressie, hysterie, psychopathie, mannelijkheid-vrouwelijkheid, paranoia, psychasthenie, schizofrenie, hypomanie, sociale introversie; validiteitsschalen: vraagtekenuitslag, leugenschaal, frequentie- en correctieschaal.
Annotatie: zie ook: Using the MMPI with adolescents / R.P. Archer (andere uitg. als bij test)
CoTAN: 2000 I: 415-6, II: 1040-2 (24.4); 1992 (24.9)

Vragenlijst voor angst bij kinderen (VAK) / Oosterlaan, J.; Prins, P.J.M.; Hartman, C.A.; Sergeant, J.A.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1995
Code: C11.Oosterlaan. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 6-12 jaar. Meetpretentie: angst. Schalen: falen en kritiek, onbekende, kleine verwondingen, kleine dieren, gevaar en dood, medische angst.
Annotatie: vert. van: Fear survey schedule for children-revised / T.H. Ollendick (1983)
CoTAN: 2000 I: 608-9, II: 1324-6 (32.33); 1992 en aanv. (32.36)

Handleiding bij de Zelf-beoordelings vragenlijst ZBV : een Nederlandstalige bewerking van Spielberger State-trait anxiety inventory STAI-DY. - 2e gew. dr. (ZBV 2000/STAI-DY) / Ploeg, H.M. van der. - Lisse : Swets Test Publishers (STP), 2000
Code: C11.Ploeg. Taal: NL. Doelgroep: normale personen, psychiatrische en somatische patiŽnten; 12-99 jaar. Meetpretentie: toestandsangst (state anxiety), angstdispositie (trait anxiety). Schalen: toestandsangst en angstdispositie.
Annotatie: Ned. bew. van: Spielberger State-trait anxiety inventory STAI-DY (1983). Verbeterde uitg. van: ZBV (1980) [C11.Ploeg]
CoTAN: 2000 I: 582-3, II: 1281-4 (32.9); 1992 (32.10): 720-4

Handleiding bij de Zelf-analyse vragenlijst : ZAV : een vragenlijst voor het meten van boosheid en woede, als toestand en als dispositie : een Nederlandstalige bewerking van de Spielberger state-trait anger scale (ZAV) / Ploeg, H.M. van der; Defares, P.B.; Spielberger, C.D.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1982
Code: C11.Ploeg. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 12-65 jaar. Meetpretentie: boosheid en woede, als dispositie en toestand. Schalen: - .
Annotatie: bew. van: Spielberger state-trait anger scale (STAS) [testdoc?]
CoTAN: 2000 I: 586 (32.12); 1992 (32.15)

ZBV : handleiding bij de zelf-beoordelings vragenlijst : een Nederlandstalige bewerking van Spielberger state-trait anxiety inventory STAI-DY. Addendum 1981 (ZBV 1980/STAI-DY) / Ploeg, H.M. van der; Defares, P.B.; Spielberger, C.D.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1980-1981
Code: C11.Ploeg. Taal: NL. Doelgroep: personen vanaf 12 jaar; 12-99 jaar. Meetpretentie: toestandsangst, angstdispositie. Schalen: 2 schalen: toestandsangst en angstdispositie.
Annotatie: latere, verbeterde uitg.: ZBV (2000) [C11.Ploeg]. Overdr. van: Een Nederlandstalige bewerking van de Spielberger... / H.M. van der Ploeg, P.B. Defares, C.D. Spielberger. - In: De psycholoog XV (1980) 8: 460-7. De Zelf-beoordelings vragenlijst (STAI-DY) / H.M. van der Ploeg. - In: T. v psychiatrie 24 (1982) 9: 576-87. Validatie van de Zelf-beoordelings vragenlijst (STAI-DY) / H.M. van der Ploeg. - In: Ned. t. psych. 35 (1980): 243-9
CoTAN: 2000 I: 582-3, II: 1281-4 (32.9); 1992 (32.10): 720-4

Dwangneurose-vragenlijst / Prudon, P.C.H.. - Nijmegen : Katholieke Universiteit Nijmegen, Psychologisch Laboratorium, 1981
Code: C11.Prudon. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: symptoomcomplexen binnen dwangneurose. Schalen: smetvrees, angst voor veroorzaken ongelukken, beschamende gedachten en impulsen, poetsen en opruimen, geritualiseerde alledaagse activiteiten.
CoTAN: 2000 I: 555 (31.6); 1992 (31.19)

VROPSOM-lijsten (VROPSOM) / Rooijen, L. van. - Amsterdam : Vrije Universiteit, 1977
Code: C11.Rooijen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: emotionele kant depressiviteit. Schalen: dysforie; euforie.
Annotatie: Ned. bew. van: Depression adjective checklist / B. Lubin
CoTAN: 2000 I: 580, II: 1272-7 (32.7); 1992 (32.8)

Zin aanvul test (ZAT) / Rotter, J.B.; Rafferty, J.E.. - Nijmegen : Berkhout, 1967
Code: C11.Rotter. Taal: NL, E. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 6-65 jaar. Meetpretentie: huidige conflicten, persoonlijkheidskenmerken. Schalen: huidige conflicten, persoonlijkheidskenmerken.
Annotatie: Oorspr. uitg.: The incomplete sentences test as a method of studying personality / J.B. Rotter, B. Willerman. - In: J. of consulting psychology 11: 43-8. Ned. bew. van: Incomplete sentence blank van Rotter (1947) / door afdeling Klinische Psychologie RUG. Oorsprong Nederlandstalige versie niet geheel te achterhalen
CoTAN: 2000 I: 419-20 (24.8); 1992 (24.11)

Het meten van persoonlijkheidskenmerken met de Eysenck personality questionnaire (EPQ) : een handleiding (EPQ-NL) / Sanderman, Robbert; Arrindell, Willem A.; Ranchor, Adelita V.; Eysenck, Hans J.; Eysenck, Sybil B.G.. - Groningen : Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCGv), Rijksuniversiteit Groningen, 1995
Code: C11.Sanderman. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidskenmerken en 3-factor model. Schalen: neuroticisme, psychoticisme, extraversie, sociale wenselijkheid.
Annotatie: bew. van: Eysenck personality questionnaire(-revised short scale) (1975, 1985). Zie ook: EPQ en EPS Engelse versie [11.Eysenck]
CoTAN: 2000 I: 443-4, II: 1086 (24.27)

Maastrichtse eigen gezondheids-attitude en hypochondrieschaal: MEGAH-schaal (MEGAH) / Schmidt, A.J.M.; Lousberg, R.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1992
Code: C11.Schmidt. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen zonder ernstige somatische ziekte; 18-65 jaar. Meetpretentie: hypochondere attitude. Schalen: angst en onzekerheid eigen gezondheid; algemene gezondheidsangst; ziekte-overtuiging; vertrouwen vs. gebrek vertrouwen in artsen; actief zoeken vs. vermijden medische informatiebronnen.
CoTAN: 2000 I: 567-8, II: 1259-60 (31.21); 1992 en aanv. (31.35)

ADHD-vragenlijst (AVL) / Scholte, E.M.; Ploeg, J.D. van der. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1998
Code: C11.Scholte. Taal: NL. Doelgroep: jeugdigen; 4-18 jaar. Meetpretentie: gedragssymptomen van ADHD-problematiek (DSM IV). Schalen: aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit.
CoTAN: 2000 I: 70-1, II: 705-7 (1.14), I: 195 (11.13), I: 536 (28.5); 1992 aanv. (11.17)

Using the MMPI with adolescents. - (Personality assessment) (MMPI) / Archer, Robert P.. - London ; Hillsdale, N.J. : Erlbaum, 1987
Code: C11.Sloore. Taal: E. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten t.b.v. psychodiagnostiek en probleemgebieden. Schalen: hypochondrie, depressie, hysterie, psychopatische deviatie, mannelijkheid/vrouwelijkheid, paranoia, psychasthenie, schizophrenie, hypomanie, sociale introversie, inwendige symptomen, negatief zelfbeeld, algemene probleemgebieden.
CoTAN: 2000 I: 415-6, II: 1040-2 (24.4); 1992 en aanv. (24.9, 24.31)

MMPI-2tm : handleiding bij afname, scoring en interpretatie. - 2e dr. (MMPI-2tm) / Derksen, J.J.L.; Mey, H.R.A. de; Sloore, H.; Hellenbosch, G. (Vlaams-Ned. vert. en bew.) ; oorspr. auteurs: Hathaway, S.R.; McKinley, J.C.. - Nijmegen : Pen Tests Publisher, 1995
Code: C11.Sloore. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsaspecten t.b.v. psychodiagnostiek en probleemgebieden. Schalen: hypochondrie, depressie, hysterie, psychopatische deviatie, mannelijkheid/vrouwelijkheid, paranoia, psychasthenie, schizophrenie, hypomanie, sociale introversie, inwendige symptomen, negatief zelfbeeld, algemene probleemgebieden.
Annotatie: cop. oorspr. uitg.: Regents of the University of Minnesota, 1942, 1943, renewed 1970. 1e Dr. Ned. uitg.: 1993
CoTAN: 2000 I: 415-6, II: 1040-2 (24.4), I: 433-5, II: 1084-5 (24.21); 1992 en aanv. (24.9, 24.31)

Het meten van vermoeidheid met de multidimensionele vermoeidheids index (MVI-20) : multidimensional fatigue inventory : een handleiding (MVI-20) / Smets, E.M.A.; Garssen, B.; Bonke, B.. - Amsterdam : Academisch Medisch Centrum (AMC), Medische Psychologie, 1995
Code: C11.Smets. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: vermoeidheid. Schalen: algemeen; lichamelijk; reductie in activiteit; reductie in motivatie; cognitieve vermoeidheid.
CoTAN: 2000 I: 405-6 (23B.16); 1992 aanv. (23.27)

ASL : Amsterdamse stemmingslijst : handleiding (ASL) / Sonneville, L.M.J. de; Schaap, Th.; Elshout, J.J.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1984
Code: C11.Sonneville. Taal: NL. Doelgroep: n.b.; 16-99 jaar. Meetpretentie: stemmingen. Schalen: 10 schalen stemmingen: depressief, uitgelaten, schuw, humeurig, boos, moe, gewetensvol, onverschillig, arrogant, angstig.
CoTAN: 2000 I: 587-8, II: 1295-6 (32.14); 1992 (32.18)

Vrije zelfbeschrijvingsmethode (VZM) / Sectie Psychologisch Onderzoek Belgisch Leger en Laboratorium voor Persoonlijkheidsonderzoek Leuven (SPOLAP). - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1987
Code: C11.SPOLAP. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsdimensies. Schalen: extraversie, vriendelijkheid, gewetensvolheid, neuroticiteit, ontwikkeling, leiderschap, creativiteit, sociale wenselijkheid.
CoTAN: 2000 I: 431-2, II: 1080-1 (24.19); 1992 (24.23)

IRT 103 (IRT 103) / Tellegen, B.. - [S.l. : s.n.], 1968
Code: C11.Tellegen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: rigiditeit. Schalen: emotionele perseveratie, dogmatisme, prestatie-gerichtheid, ordening, sociaal aanpassingsvermogen, variatie-waardering, testattitude.
CoTAN: 2000 I: 550, II: 1236-8 (31.1); 1992 (31.9)

Handleiding bij en informatie over de schaal subjektief welzijn ouderen (SSWO) (SSWO) / Tempelman, C.J.J.. - Groningen : Stichting Gerontologie Groningen, 1986
Code: C11.Tempelman. Taal: NL. Doelgroep: ouderen; 55-99 jaar. Meetpretentie: subjectief welzijn. Schalen: 5 subschalen: gezondheid, zelfwaardering, weerbaarheid, optimisme en kontakten.
CoTAN: 2000 I: 590-1, II: 1303-6 (32.17); 1992 en aanv. (32.22)

Irrational beliefs inventory (IBI) / Timmerman, Irma; Sanderman, Robbert; Koopmans , Petra C.; Emmelkamp, Paul M.G.. - Groningen : Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCGv), [1993]
Code: C11.Timmerman. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 20-69 jaar. Meetpretentie: irrationele cognities. Schalen: piekeren, rigiditeit, behoefte aan waardering, externe controle, probleemvermijding.
Annotatie: bew. van gedeeltes uit: Irrational beliefs test / Jones (1968), en: Rational behavior inventory / Shorkey, Whiteman (1977)
CoTAN: 2000 I: 569-70, II: 1260-2 (31.23); 1992 en aanv. (31.38)

EPPS : Nederlandse bewerking van Edwards personal preference schedule (EPPS) / Tjoa, A.S.H.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1993
Code: C11.Tjoa. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidsvariabelen. Schalen: zelfgeringachting, ambitie, vriendschap, agressie, autonomie, variatie, consistentie, respect, dominantie, volharding, zelfvertoon, heterosex, inleving, liefderijke zorg, ordening, steun zoeken.
Annotatie: Engelstalige oorspr. uitg. door: A.L. Edwards [11.Edwards]
CoTAN: 2000 I: 422-3, II: 1058-61 (24.10), I: 618 (33.4); 1992 (24.15)

Dissociatievragenlijst (DIS-Q) / Vanderlinden, J.; Van Dyck, R.; Vertommen, H.; Vandereycken, W.. - Kortenberg : Universitair Centrum St. Jozef, 1992
Code: C11.VanderLinden. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: dissociatie. Schalen: identiteitsverwarring, identiteitsfragmentering, controleverlies, amnesie, verhoogde concentratie, absorptie.
Annotatie: zie ook: Dissociative experiences, trauma and hypnosis / J. Vanderlinden [BCUKP:6m973]
CoTAN: 2000 I: 432-3, II: 1081-4 (24.20), I: 566 (31.20); 1992 en aanv. (24.29)

Competentiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK) : handleiding (CBSK) / Veerman, J.W.; Straathof, M.A.E.; Treffers, Ph.D.A.; Bergh, B.R.H. van den; Brink, L.T. den. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1997
Code: C11.Veerman. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 8-12 jaar. Meetpretentie: competentiebeleving, aspecten zelfwaardering. Schalen: schoolvaardigheden; sociale acceptatie; sportieve vaardigheden; fysieke verschijning; gedragshouding; gevoel eigenwaarde.
Annotatie: vert. van: Self-perception profile for children / Susan Harter (1985)
CoTAN: 2000 I: 189 (11.7), I: 564-5, II: 1256-9 (31.18); 1992 en aanv. (31.33)

NISSO schalen voor sexuologisch onderzoek : handleiding (NISSO) / Vennix, Paul. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1995
Code: C11.Vennix. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 20-65 jaar. Meetpretentie: seksualiteitsbeleving en sexualiteit. Schalen: psychoseksuele stimuli; attractie relatie/beoordeling partner; eng-seksuele motivatie; waardering/frequentie beleving: intimiteit/opwinding; waardering/frequentie gedrag: gericht op intimiteit/opwinding; satisfactie; sekserolrigiditeit.
Annotatie: zie ook: SBS [C04.Frenken]
CoTAN: 2000 I: 362-3 (22.3), I: 627 (33.15); 1992 en aanv. (22.4)

Empirically based taxonomy: how to use syndromes and profile types derived from the CBCL/4-18, TRF, and YSR (CBCL) / Achenbach, Thomas M.. - Burlington, VT : University of Vermont, department of Psychiatry, 1993
Code: C11.Verhulst. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren; 2-18 jaar. Meetpretentie: probleemgedrag, competenties. Schalen: competentie: activiteiten, sociaal, school; gedrags- en emotionele problemen.
Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 200
CoTAN: 2000 I: 57-9, II: 688-93 (1.4); 1992 (1.7)

Child behavior checklist/4-18 : computerprogramma Nederlandse normen (CBCL) / Arnold, J.; Jacobowitz, D.. - Rotterdam : Sophia Kinderziekenhuis, 1997
Code: C11.Verhulst. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren; 4-18 jaar. Meetpretentie: probleemgedrag, competenties. Schalen: competentie: activiteiten, sociaal, school; gedrags- en emotionele problemen.
Annotatie: zie ook: overige CBCL [C11.Verhulst]
CoTAN: 2000 I: 57-9, II: 688-93 (1.4); 1992 (1.7)

The cross-informant program for the CBCL/4-18, YSR & TRF (CBCL/YSR/TRF) / Arnold, Janet; Jacobowitz, David ; Achenbach, T.M. (cop.). - Burlington, VT. : University Associates in Psychiatry, 1993
Code: C11.Verhulst. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren; 4-18 jaar. Meetpretentie: probleemgedrag, competenties. Schalen: competentie; activiteiten, sociaal, school; gedrags- en emotionele problemen.
Annotatie: Handleiding bij computerscoringsprogramma. Zie ook: overige CBCL [C11.Verhulst]
CoTAN: 2000 I: 57-9, II: 688-93 (1.4); 1992 (1.7)

Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL) / Verhulst, F.C.; Ende, J. van der; Koot, H.M.. - Rotterdam : Verhulst, 1990
Code: C11.Verhulst. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 4-16 jaar. Meetpretentie: probleemgedrag, competenties. Schalen: competentiescore (activiteiten, sociaal, school), probleemscore (internaliseren, externaliseren), syndromen (teruggetrokken, lichamelijke klachten, angstig/depressief, sociale, aandachts- en denkproblemen, delinquent en agressief gedrag, sexproblemen.
Annotatie: bew. van: Child behavior checklist / T.M. Achenbach & C.S. Edelbrock (1983). Zie ook: overige CBCL [C11.Verhulst]
CoTAN: 2000 I: 57-9, II: 688-93 (1.4); 1992 (1.7)

Handleiding voor de teacher's report form (TRF) (TRF) / Verhulst, F.C.; Ende, J. van der; Koot, H.M.. - Rotterdam : Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 1997
Code: C11.Verhulst. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 4-18 jaar. Meetpretentie: beeld probleemgedrag kind of jeugdige volgens leerkracht. Schalen: competentie: activiteiten, sociaal, school; emotionele- en gedragsproblemen.
Annotatie: zie ook: overige CBCL [C11.Verhulst]
CoTAN: 2000 I: 194-5 (11.12); 1992 (1.7)

Handleiding voor de CBCL/4-18. Child behavior checklist/4-18 (CBCL) / Verhulst, Frank C.; Ende, Jan van der; Koot, Hans M.. - Rotterdam : Erasmus Universiteit, Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 1996
Code: C11.Verhulst. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren; 2-18 jaar. Meetpretentie: functioneren kind in perceptie van ouders, probleemgedrag, competenties. Schalen: competentie: activiteiten, sociaal, school; gedrags- en emotionele problemen.
Annotatie: oorspr. uitg.: T.M. Achenbach. - Burlington, VT : University of Vermont, dep. of Psychiatry, 1991. Zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 200. Voor computerscoring: Cross-informant program en programma CBCL/4-18 Nederlandse normen
CoTAN: 2000 I: 57-9, II: 688-93 (1.4); 1992 (1.7)

Handleiding voor de Teacher's report form (TRF) (TRF) / Verhulst, Frank C.; Ende, Jan van der; Koot, Hans M.. - Rotterdam : Sophia Kinderziekenhuis, 1997
Code: C11.Verhulst. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren; 4-18 jaar. Meetpretentie: probleemgedrag, (school)functioneren. Schalen: schoolresultaten; vlijtig; adequaat; vorderingen; stemming; internaliseren; externaliseren; syndromen: teruggetrokken, lichamelijk klachten, angstig/depressief, sociale problemen, denkproblemen, aandachtsproblemen, delinquent gedrag, agressief gedrag.
Annotatie: zie ook: overige CBCL [C11.Verhulst]
CoTAN: 2000 I: 194-5 (11.12); 1992 (1.7)

Handleiding voor de Youth self-report (YSR) (YSR) / Verhulst, Frank C.; Ende, Jan van der; Koot, Hans M.. - Rotterdam : Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugspsychiatrie, 1997
Code: C11.Verhulst. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 11-18 jaar. Meetpretentie: beeld jeugdige, interesses, gevoelens, gedrag. Schalen: competentie: activiteiten, sociaal; internaliserende en externaliserende problemen (emotionele- en gedragsproblemen).
Annotatie: zie ook: overige CBCL [C11.Verhulst]
CoTAN: 2000 I: 69-70, (1.13); 1992 (1.7)

Hulp vragenlijst (HVL) / Vertommen, H.; Audenhove, Ch. van; Vandenbroele, H.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1989
Code: C11.Vertommen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, jongeren, cliŽnten die zich aanbieden voor hulpverlening; 15-65 jaar. Meetpretentie: soort hulp die client wenst. Schalen: psychologische hulpvraag: uitpraten en verklaren; relationele hulpvraag; klachtgerichte hulpvraag; medische hulpvraag; consumentenhulpvraag; psychiatrische hulpvraag.
CoTAN: 2000 I: 621, II: 1345-7 (33.9); 1992 (33.9)

Muenchen alkohol test (MALT) / Walburg, J.A.; Limbeek, J. van. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1987
Code: C11.Walburg. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: screening alcoholverslaving of -problematiek. Schalen: attitudes t.o.v. drinkgedrag.
Annotatie: bew. van: Muenchner Alkoholismustest / W. Feuerlein, H. Kuefner, Ch. Ringer, K. Antons. - Weinheim : Beltz, 1979. Titel op formulier: Muenchner Alkohol Test
CoTAN: 2000 I: 562-3, II: 1254-5 (31.15); 1992 (31.29)

Amsterdamse biografische vragenlijst (ABV) / Wilde, G.J.S.. - Amsterdam : Van Rossen, 1963
Code: C11.Wilde. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 13-78 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidskenmerken. Schalen: neurotische labiliteit, introversie versus extraversie, leugenschaal, masculiniteit versus femininiteit, tendentie tot vulgaire antwoorden, sociaal wenselijke antwoorden, ontwijkende, onbesliste antwoorden.
Annotatie: handleiding is: Neurotische labiliteit gemeten volgens de vragenlijstmethode [C11.Wilde]
CoTAN: 2000 I: 416-7, II: 1042-8 (24.5); 1992 (31.5)

Neurotische labiliteit gemeten volgens de vragenlijstmethode. - 2e Verm. uitg. (ABV) / Wilde, G.J.S. ; Groot, A.D. de (woord vooraf). - Amsterdam : Van Rossen, 1970
Code: C11.Wilde. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 13-78 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidskenmerken. Schalen: neurotische labiliteit, introversie versus extraversie, leugenschaal, masculiniteit versus femininiteit, tendentie tot vulgaire antwoorden, sociaal wenselijke antwoorden, ontwijkende, onbesliste antwoorden.
Annotatie: is handleiding bij Amsterdamse biografische vragenlijst (ABV) [C11.Wilde]
CoTAN: 2000 I: 416-7, II: 1042-8 (24.5); 1992 (31.5)

Handleiding bij de Amsterdamse biografische vragenlijst voor kinderen (ABVK) en de korte Amsterdamse biografische vragenlijst voor kinderen (KABVK) : de meting van persoonlijkheidskenmerken bij kinderen van 9-15 jaar. - 2e, voll. herz. uitg. (ABV-K/KABV-K) / Wilde, G.J.S.; Dijl, H. van. - Amsterdam : Van Rossen, 1982
Code: C11.Wilde. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 9-15 jaar. Meetpretentie: persoonlijkheidskenmerken. Schalen: neurotische labiliteit, sociale extraversie, testattitude, zelfdefensieve versus zelfkritische instelling, vulgaire antwoorden, masculiniteit versus femininiteit, leeftijdsafhankelijke reacties.
Annotatie: zie ook: video FSW [OV 274.3]
CoTAN: 2000 I: 417-8, II: 1048-52 (24.6), I: 430-1, 1078-80 (24.18); 1992 en aanv. (31.7)

Vragenlijst recent meegemaakte gebeurtenissen. - In: Persoonskenmerken en essentiŽle hypertensie (VRMG) / Willige, G. van de; Schreurs, P.J.G.; Tellegen, B.; Zwart, F.. - [S.l. : s.n.], 1985
Code: C11.Willige. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: meegemaakte (plezierige-onplezierige) gebeurtenissen en life-events. Schalen: - .
Annotatie: overdr. van: Het meten van 'life events': de Vragenlijst recent meegemaakte gebeurtenissen (VRMG) / G. van de Willige e.a. - In: Ned. t. Psych. 40 (1985): 1-19. Bew. van Recent life change questionnaire / R.H. Rahe (1975), Life experience survey / I.G. Sarason e.a. (1978), Life events / E.S. Paykell e.a. (1971) en Life events and difficulty schedule / G.W. Brown, T. Harris (1978)
CoTAN: 2000 I: 54-5 (1.1)

Depressie vragenlijst voor kinderen (DVK). Korte depressie vragenlijst voor kinderen (KDVK) (DVK/KDVK) / Wit, C.A.M. de. - Amersfoort [etc.] : Acco, 1987
Code: C11.Wit. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 9-12 jaar. Meetpretentie: diagnostiek depressie. Schalen: depressieve ontstemming; vermindering, vertraging en/of regressie functies en gedrag; negatieve evaluatie zichzelf, omgeving, toekomst, inzake attributies; depressiemanifestatie; lichamelijke klachten; niet scoorbare dummy's.
Annotatie: zie ook: KDVK [C11.Wit]. Ontstaansproces, symptomatologie en behandeling van depressie bij kinderen / Cees A.M. de Wit. - Amersfoort : Acco, 1987 [BCU?]
CoTAN: 2000 I: 591-3, II: 1307-9 (32.18 en 32.19); 1992 (32.23)

[Korte depressie vragenlijst voor kinderen] (KDVK) / Wit, C.A.M. de. - Amersfoort [etc.] : Acco, 1987
Code: C11.Wit. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 9-12 jaar. Meetpretentie: screening depressie. Schalen: zie DVK.
Annotatie: zie ook: DVK [C11.Wit]
CoTAN: 2000 I: 592-3, II: 1309 (32.19); 1992 (32.24)

RAND-36 (RAND-36) / Zee, K.I. van der; Sanderman, R.. - Groningen : Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCGv), 1993
Code: C11.Zee. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: algemene gezondheidstoestand. Schalen: fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperking: fysiek en emotioneel, mentale gezondheid, vitaliteit, pijn, algemene gezondheidsbeleving, gezondheidsverandering.
Annotatie: Bew. van RAND 36-item versie / R.D. Hays e.a. (1993) van de RAND Health insurance study questionnaire / R.J. Brook e.a. (1979). Zie ook: Generieke vragenlijsten... (1997) [13.Groot]
CoTAN: 2000 I: 377-8, II: 999-1001 (23A.9)

Vroeger en nu : retrospectieve vragenlijst voor jongeren (RVJ) / Zutphen, J.M. van. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1981
Code: C11.Zutphen. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-22 jaar. Meetpretentie: inzicht wijze waarop ervaringen verleden zijn geinterpreteerd. Schalen: subjectief beleven ervaringen, verleden, heden, toekomst.
CoTAN: 2000 I: 430 (24.17); 1992 (24.22)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019