Orthopedagogiek website

   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

PDD-NOS / pervasieve ontwikkelingsstoornissen

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een restcategorie van autismespectrumstoornissen (ASS).

Andere autismespectrumstoornissen zijn:

  • (Klassiek) autisme
  • Syndroom van Asperger
  • RETT-syndroom
  • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

De restcategorie PDD-NOS is gecreŽerd voor de groep contactgestoorde kinderen die niet geheel voldoen aan de criteria voor ťťn van de vier stoornissen. PDD-NOS is dan ook niet echt een diagnose, maar meer een aanduiding van een groep stoornissen. Men heeft het in Nederland bij pervasieve ontwikkelingsstoornissen ook wel over 'aan autisme verwante stoornissen', of over 'stoornissen in het autistisch spectrum'.

Bij een pervasieve stoornis gaat het om een stoornis die in het totale ontwikkelingsverloop van een kind doordringt. Dit betekent dat bij een kind met PDD-NOS behalve de ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen, ook de ontwikkeling van motoriek, zelfbeeld, gevoelens, spel en fantasie verstoord kunnen verlopen.

Oorzaak

De oorzaak van pervasieve ontwikkelingsstoornissen is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een erfelijke stoornis in de ontwikkeling van de hersenen, die gevolgen heeft voor het verwerken van met name sociale informatie.

Symptomen

Bij PDD-NOS ontbreekt het het kind aan wederkerigheid in sociale contacten. Het gedrag is vaak star, de interesses zijn beperkt, de gedragingen zijn stereotiep en de communicatie is niet goed. Kinderen met PDD-NOS kunnen door hun problemen in de sociale omgang vaak heel onzeker, eenzaam en angstig zijn. Voor ouders is de opvoeding van kinderen met PDD-NOS een zware klus.

Behandeling

De behandeling van de verschijnselen kan bestaan uit een combinatie van extra begeleiding op school, medicatie (bijvoorbeeld tegen angst) en diverse therapieŽn (zoals gedragstherapie).

 

Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019