Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Wat is remedial teaching:

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

Veel ouders krijgen te horen dat hun kind wat achterloopt en dat het zinvol zou zijn om ze wat extra te ondersteunen. De ouders gaan dan aan de slag met hun kind en merken dat hun ondersteuning grote weerstand bij het kind oproept. Er treden dan spanningen op en het resultaat is dan dat het kind niet meer gemotiveerd is en een conflict met de ouders krijgen. Ouders zijn niet opgeleid om hun kind te begeleiden op het gebied van schools leren en het is pedagogisch onjuist om de plaats van de onderwijzer(es) in te nemen. "Extra hulp" is namelijk veel meer dan "bijspijkeren". Het is een specialisme!

Het RT-traject:

Een aangemelde leerling wordt onderzocht door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. Er kan ook een behandeling worden vastgesteld naar aanleiding van een orthopedagogisch onderzoek.

De RT’er probeert een goed beeld te krijgen van de leerling. Hierbij is het nodig te onderzoeken en gesprekken te hebben met de leerkracht en de ouders om zo te achterhalen waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder anderen welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die hierna volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 8 weken tot 3 maanden 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven op school of in de eigen praktijk. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.

Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele team wordt bepaald, hoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

RT In het kort:

  • individuele begeleiding

  • planmatig werken: signalering, diagnosticeren, remediëring, evaluatie

  • wekelijks doelgericht en intensief werken met een leerling

  • begeleiding op maat naar aanleiding van het onderzoek

  • aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem /-stoornis om te kunnen gaan

  • een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT'er er niet bij is

  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen

Samenwerking met een orthopedagoog:

Per 1 september 2009 is er een samenwerkingsverband tussen mevr. drs. JPM Voets, orthopedagoog en mevr. B. de Bresser, Remedial Teacher. (zie: www.deleerlink.nl)

Brenda de Bresser (lid van: LBRT) is een remediale specialist. Ze heeft ervaring binnen het onderwijs en is opgeleid om de problematiek van uw kind zo effectief en intensief mogelijk aan te pakken.

De begeleiding vindt daarom vrijwel altijd één op één plaats en met behulp van een op maat gemaakt programma.

Als kinderen eerst door de orthopedagoog worden getest op intelligentie, concentratie en persoonlijkheid kan het dossier na overleg met de ouders worden doorgegeven aan de remedial teacher. Er vindt dan, indien nodig, een bespreking met de orthopedagoog, de remedial teacher en de ouders plaats.

Als u een onderzoek bij de orthopedagoog aanvraagt en naast het testen op intelligentie, concentratie en persoonlijkheid óók schoolvorderingen wenst te laten toetsen, wordt het deel schoolvorderingen (zo mogelijk éérst) afgehandeld door mevr. Brenda de Bresser.

Als uw kind door een andere orthopedagoog of psycholoog is getest, kunt u met die instantie en de remediale begeleidster overleggen.

 

 

Home ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019