Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


SAQI Algemene Informatie
De SAQI combineert de kwaliteit van de SchoolVragenLijst met de mogelijkheden van het internet.
 
Auteurs
Drs. H.C.M. (Harrie) Vorst is verbonden aan de afdeling Psychologische Methodenleer van de Universiteit van Amsterdam. Drs. J.A.E. (Joop) Smits was inspecteur onderwijs, vooral belast met het toezicht op (speciaal) onderwijs en voortgezet onderwijs. In onderwijskringen zijn zij bekend als auteurs van de SchoolVragenLijst (SVL), de meest gebruikte test in het Basis- en Voortgezet Onderwijs.
 
Doelgroep
De SAQI is bestemd voor leerlingen van 9-16 jaar:
 • SAQI-primair voor de groepen 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs.
 • SAQI-secundair voor de klassen 1, 2 en 3 van alle schooltypes van het Voortgezet Onderwijs.
Inhoud
De SAQI meet:
 1. Algehele aanpassing aan school
 2. Controlemetingen
  • ontwijkende antwoorden
  • tegenstrijdige antwoorden
  • sociale wenselijkheid
 3. Motivatie
  • leertaakgerichtheid
  • concentratie in de klas
  • huiswerkattitude
 4. Welbevinden
  • plezier op school
  • sociaal aanvaard voelen
  • relatie met de leerkrachten
 5. Zelfvertrouwen
  • sociale vaardigheid
  • uitdrukkingsvaardigheid
  • zelfvertrouwen bij proefwerken
 6. Pesten
  • kansschatting op pesten en gepest worden
Betrouwbaar
De SAQI is genormeerd met een zeer grote steekproef: n = 10.000! Normen zijn beschikbaar voor alle onderwijsgroepen. De SAQI is goedgekeurd door de COTAN en is opgenomen in de lijst van te gebruiken instrumenten bij de Indicatiestelling.
 

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019