Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Bacheloropleiding pedagogiek (Bron: universiteit Leiden)

http://www.studereninleiden.nl/studies/info/pedagogische-wetenschappen/

http://www.studereninleiden.nl/studies/info/pedagogische-wetenschappen/bacheloropleiding/

De bacheloropleiding duurt drie jaar, die je afsluit met een diploma. Dan mag je de titel Bachelor of Science voeren (BSc).

Het eerste bachelorjaar

Het eerste jaar heet de propedeuse. Het is het jaar van de brede basis waar je later in je studie op kunt voortbouwen. Je ontdekt de breedte van het vakgebied: van orthopedagogiek en gezinspedagogiek tot leerproblemen en onderwijskunde. Daarnaast snuffel je aan verwante vakken zoals psychologie, filosofie en sociologie. Je ontwikkelt vaardigheden voor het uitvoeren van onderzoek en het houden van interviews. Verder krijg je tijdens je eerste jaar een goed beeld van de vragen en problemen waar je mee te maken kunt krijgen als je bent afgestudeerd en aan het werk gaat. Zo kun je goed bepalen of de opleiding bij je past.

Het tweede en derde bachelorjaar

In het tweede jaar kies je een deelgebied en ga je je verdiepen. Tijdens je verdieping zul je vaker les krijgen in kleinere groepen dan tijdens het eerste jaar. Het onderwijs wordt daardoor intensiever. Je krijgt meer practica, trainingen en werkgroepen. Je bespreekt in kleine groepjes onder leiding van een docent of van een ouderejaarsstudent de collegestof en maakt opdrachten. Vaak sluit je een vak af met een onderzoeksopdracht.

Leerlijnen

Nieuw in Leiden is de mogelijkheid om tijdens je bachelor én master een Leerlijn te volgen. Dat is een combinatie van vakken rond een actueel onderwerp en bij de maatschappelijke ontwikkelingen aansluitend pedagogisch onderwerp. Op dit moment zijn er drie leerlijnen: Interculturele pedagogiek, Opvoeding buiten het traditionele gezin en Diagnostiek en assessment.

Minors

Je hebt de mogelijkheid om in je derde jaar naast je hoofdvak ook keuzevakken te volgen (een minor). Je kunt daarmee je academische vorming verbreden of juist je vakgebied verder uitdiepen. De omvang van de minor is bij Pedagogische wetenschappen 20 studiepunten.

Bachelorscriptie

Aan het eind van je bacheloropleiding werk je mee aan een lopend onderzoek of voer je zelf onderzoek uit. Hiervoor lees je veel wetenschappelijke literatuur. Ook schrijf je zelf een wetenschappelijk verslag, een scriptie.

Differentiaties

Aan het einde van twee jaar Pedagogische wetenschappen, kies je een deelgebied. Je kunt kiezen uit vier differentiaties:

  • Gezinspedagogiek
  • Orthopedagogiek
  • Leerproblemen
  • Onderwijskunde (leren op school)

Gezinspedagogiek

In deze differentiatie staat het ‘gezin’ centraal: hoe ziet een normaal gezin eruit? Wat kan er mis gaan? Je houdt je ook bezig met de opvoeding in relatie tot adoptie en met kinderopvang buitenshuis. En hoe zit het met de gezinsopvoeding binnen de verschillende culturen in onze maatschappij?

Orthopedagogiek

Bij orthopedagogiek begin je met de theorie over probleemgedrag en het ontstaan daarvan. Daarnaast krijg je vakken die zijn gericht op kinderen met een verstandelijke handicap, autisme of andere ontwikkelingsstoornissen, school- en leerproblemen en jeugdhulpverlening. Je leert een grondige analyse te maken van de opvoedingsproblemen bij een kind en vervolgens een passende behandeling voor het kind te zoeken.

Leerproblemen

Deze differentiatie richt zich op problemen die bij leren kunnen optreden. Je doet kennis op over de manier waarop kinderen leren, waar het mis kan gaan en welke rol de omgeving daarbij kan spelen. Voorbeelden van thema’s binnen leerproblemen zijn: leren in het brein, mijn hoofd is een zeef, diagnoses stellen, dyslexie, dyscalculie, hoe je leesproblemen voorkomt, digitaal leren en Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Onderwijskunde (leren op school)

Bij onderwijskunde bestudeer je het leren in krachtige leeromgevingen op school. Je leert omgaan met vragen als: Vinden leerlingen/studenten het prettig om in groepjes te werken, of leren ze juist liever alleen? Leren ze meer en beter als ze zelf kunnen bepalen wat en hoe ze leren? Welke onderwijsvorm kan een docent het beste kiezen om leerlingen gemotiveerd te laten leren?

 

Home ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019