Website orthopedagogiek

Bericht: Binnenkort ga ik mijn praktijk (gezien mijn leeftijd)  beeindigen: deze website, inclusief de domeinnaam www.orthopedagogiek.com en www.wisc-V.nl bied ik ter overname aan.
De website wordt drukbezocht (>500 bezoekers per dag!) dus geschikt voor een orthopedagoog die een praktijk opbouwt.
Aanbiedingen of overleggen kan via mijn email: jpm.voets@orthopedagogiek.com of jpmvoets@hotmail.com
 

 

Waarom kan het van belang zijn dat mijn kind getest wordt?

Intelligentie Intelligentie zegt iets over het gemak waarmee een kind de wereld om hem/haar heen begrijpt en daar vervolgens naar kan handelen.

Intelligentie is daarmee een belangrijke voorspeller van schoolprestaties.

Volgens een bekende omschrijving is intelligentie: het vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving te kunnen omgaan.

Intelligentie zegt veel over hoe goed het een kind lukt zich aan te passen aan verschillende situaties en in welke mate het kind over vaardigheden beschikt die daarin van hem/haar verwacht worden.

Toegevoegde waarde Uit onderzoek blijkt dat intelligentietests een aanzienlijke betere voorspellende waarde hebben dan enig ander selectie-instrument.

De tendens in sterkte kanten en zwaktes van uw kind wordt geanalyseerd, waardoor ondersteuning ingezet kan worden om problemen te voorkomen.

Wat levert een IQ test u en uw kind op?

De uitkomsten van een IQ test geven u als ouders en school een beeld van de sterke kanten van uw/het kind en met welke vaardigheden uw/het kind minder of meer moeite heeft, hoe het leervermogen is opgebouwd en op welke manier uw/het kind leert en dingen begrijpt.

U als ouder en school kunnen daar vervolgens rekening mee houden bij de eisen die aan uw/het kind worden gesteld.

Door te voorkomen dat een kind wordt overvraagd of ondervraagd, voelt een kind zich beter begrepen en kan het zich op zijn eigen niveau maximaal ontplooien. Intelligentieonderzoek geeft een objectieve inschatting van de intelligentie en helpt u als ouders en de school het leervermogen van uw/het kind beter te begrijpen. De schoolse eisen kunnen beter op het kind worden afgestemd.

Ook helpt het u bij de juiste schoolkeuze en school bij het juiste schooladvies.

Drs. Diane Brouns, orthopedagoog

Aanmelden WISC-V of bellen naar Diane: GSM 06-44760625
 

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998
Last modified:12/12/2018