Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


De testomgeving en wat kunt u van mij verwachten

Dagindeleling:

U bent tijdens de testafname in mijn huis aanwezig! (Veilig gevoel voor u en uw kind!)

We beginnen om 8.30 of 9.00 uur met een voorgesprek (intake) én de test wordt aan de ouders uitgelegd. Het is n.l. van belang bij de nabespreking van de intelligentietest dat de ouders de moeilijkheden die het kind tijdens de testsessie tegenkomt kan begrijpen waarom haar/zijn kind eventuele fouten maakt.

Ik leg de test uit en het kind wordt opgevangen tijdens het gesprek. De testruimte is zeer ruim en rustig (3,5m x 5m) en er staat ook een groot poppenhuis in (ter observatie)

Een half uur later kunnen we beginnen als het kind op haar/zijn gemak is. Bij het binnenkomen zijn ze vaak gespannen en na een half uurtje is het kind gewend en kan dan aan de testsessie deelnemen. We gebruiken het woord "spelletjes" doen uit de grote koffer........(Testmateriaal zit nu eenmaal in een koffer)

Ik neem voldoende pauzes. Uw kind wordt tijdens de pauzes afgeleid met binnen of buiten spelen. Binnen is er voldoende spelmateriaal en buiten hebben we een grote tuin met een schommel en glijbaan. Omstreeks 13.30 stoppen we met de testsessie en geef ik de uitslag van de intelligentietest en vertel er iets over. Als er alleen een intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden is het testrapport tussen 16.00 - 17.00 uur gereed voor nabespreking. U krijgt dan een getekend exemplaar mee en een digitaal exemplaar (pdf.) wordt u per email toegestuurd. (U hoeft dus géén 6 weken te wachten op het testrapport en de nabespreking!)

Er wordt gezorgd dat uw kind eten en drinken krijgt. Op maandag zijn de winkels gesloten tot 13.00 uur in 's-Hertogenbosch. U kunt dan het beste wat leesmateriaal meenemen of u kunt de MAKRO (die wel open is) bezoeken met mijn kaart. Op andere dagen kunt u 's-Hertogenbosch bezoeken, wandelen of bij heerlijk weer buiten zitten in onze tuin.

Een uitgebreide testsessie wordt verdeeld in 2 dagdelen en die verloopt eveneens tot 13.30 (Komt u van ver, dan overleggen we en nemen we een zeer ruime middagpauze)

Een uitgebreide testsessie geeft veel werk, want een rapport uitwerken en adviezen geven kost tijd. Testuitslagen krijgt u altijd dezelfde dag, maar een rapport van 10-14 kantjes kan enkele werkdagen duren. U krijgt dan het concept per pdf. bestand z.s.m. per email toegestuurd, soms zelfs kunt u het dezelfde dag al omstreeks 17.00 nabespreken. Dit is afhankelijk van de gevonden problematiek.

Mijn specialiteit is capaciteiten-, concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek. Ik behandel géén "stoornissen", maar geef gerichte adviezen waar u hopelijk iets mee kunt. Ik doe dit samen met mijn echtgenoot die 36 jaar onderwijservaring heeft. Meestal krijgt u hem aan de telefoon en hij is zeer goed op de hoogte van allerlei onderwijskundige zaken. Ik ben meestal bezig met een testsessie (en kan dus niet gestoord worden) of het schrijven van de rapportage.

Uw kind wordt getest en wat moet u wel en niet accepteren?

Denk na voordat u uw kind laat testen...... Nog even samengevat en wat algemeenheden.

 1. Kinderen zijn ’s-Morgens fitter dan ‘s-middags. Hierover is iedereen het eens. ’s-Middags testen is dus niet aan te bevelen en zeker niet als ze al naar school zijn geweest. Een kind op intelligentie testen doe ik alleen 's-morgens en slechts één kind per dag. Parallel testen van meerdere kinderen is al helemaal af te raden en niet acceptabel.

 2. Pauzeren is voor jonge kinderen een eerste vereiste. Je kunt bij kinderen een test niet afraffelen. In de RAKIT (intelligentietest) handleiding wordt zelfs aanbevolen om de test  te splitsen in 2 dagdelen. Dit is meestal niet haalbaar, maar dit geeft wel aan dat “pauzeren” heel belangrijk is. De testsessie in 2 uur afraffelen…Kan dat?

 3. Testen in een omgeving met lawaai is natuurlijk nooit aan te bevelen, maar het gebeurt. Lawaai van buitenaf kan ik niet garanderen, maar in mijn huis is het stil als uw kind wordt getest. De testomgeving is kindvriendelijk.

 4. De intelligentietest (WISC III, SON, RAKIT, WPPSI) wordt u uitgelegd als u met uw kind komt. Veel ouders weten na de test niet wat de test precies inhoudt. Bij mij weet u het wel. Bij de nabespreking herkent u de eventuele moeilijkheden van uw kind tijdens de testsessie.

 5. Een kind (vooral een jong kind!) moet iets herkennen op de testdag. Ik vind het belangrijk als een kind bij binnenkomst even rustig met speelgoed kan spelen. Ik heb dan ook speelgoed in alle leeftijdsklassen. De orthopedagoog kan dan even rustig het kind observeren, een praatje maken met de ouders en zo nodig het kind even geruststellen.

 6. Bij een IQ-test gaat het eigenlijk niet om het IQ-getal (Al denken veel ouders dat). Het IQ is bij een jong kind nog niet stabiel. Het kan nog groeien. Wat vooral belangrijk is om te kijken waar de sterke- en zwakke kanten van het kind liggen. Hoe is zijn manier van aanpakken, zijn planningsgedrag. Hoe staat het met de geheugenfuncties…enz. Bij de testbespreking leg ik u al deze zaken uit en geef u, indien nodig gerichte adviezen. Voor mij is een IQ-test geen getallenreeks, maar het resultaat van de vaardigheden van uw kind.

 7. Een intelligentietest afnemen door een orthopedagoog of psycholoog zonder leservaring in het onderwijs? U kunt er voor kiezen, maar wij (mijn man en ik) hebben meer dan 25 jaar ervaring met lesgeven en leerling begeleiding. Zelf heb ik ongeveer 25 jaar voor de klas gestaan en ben nog steeds verbonden als orthopedagoog in een schoolsetting. Ik spreek vanuit ervaring als lerares en als orthopedagoog. Mijn man, die mij assisteert is ook meer dan 35 jaar verbonden geweest als docent. Wij kunnen adviezen geven omdat wij een ruime ervaring hebben met opgroeiende kinderen en niet te vergeten onze eigen kinderen en inmiddels kleinkinderen.

 8. Testassistentes zijn opgeleid om een intelligentietest af te nemen. Ze kunnen dit ongetwijfeld. Het verslag wordt daarna ondertekend door een orthopedagoog of psycholoog. Maar….heeft deze psycholoog of orthopedagoog uw kind ook geobserveerd of zelfs niet gezien? Ik krijg zoveel telefoontjes n.a.v. testsessies door "bureaus" met vragen die niet beantwoord zijn.......door de psycholoog of orthopedagoog, die de handtekening heeft geplaatst.

 9. De kosten? Gebouw, testassistente, orthopedagoog/psycholoog. Het moet allemaal worden betaald. U kunt rekenen….? Wij kunnen het ook. U weet dat capaciteitenonderzoek geen ziekte is, derhalve wordt het niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

 10. Scholen hebben belangen. U wilt uw kind onafhankelijk laten testen? De school huurt een pedagoog/orthopedagoog voor u in of beveelt aan. In veel gevallen zijn ze objectief, maar ook zij hebben belangen!

 11. Het testrapport: U krijgt bij mij een duidelijk testrapport met een duidelijke verslaggeving van de observaties bij de subtesten. Bij een volledige testsessie (dus inclusief concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek) krijgt u deugdelijke adviezen en aanbevelingen vanuit mijn ervaring als docent, orthopedagoog, ouder en grootmoeder (inmiddels)

Mevr. Drs. JPM Voets, orthopedagoog met als specialisatie leerstoornissen en testdiagnostiek (MO-a/b orthopedagogiek & doctoraal universiteit te Utrecht en sinds 1986 verbonden als orthopedagoog in een team van deskundigen aan het Helicon college te 's-Hertogenbosch)

Drs. J.P.M. de Pauw-Voets, orthopedagoog met specialisatie Leerstoornissen
Braspenninglaan 134  5237 NR
's-Hertogenbosch NL
tel: +31.(0)73.641.72.22  of b.g.g. 06-52666807
U mag het ook tussen 19.00-20.00 uur proberen.
Contact kan ook per E-mail: jpm.voets@orthopedagogiek.com  

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019