Website orthopedagogiek

Bericht: Binnenkort ga ik mijn praktijk (gezien mijn leeftijd)  beeindigen: deze website, inclusief de domeinnaam www.orthopedagogiek.com en www.wisc-V.nl bied ik ter overname aan.
De website wordt drukbezocht (>500 bezoekers per dag!) dus geschikt voor een orthopedagoog die een praktijk opbouwt.
Aanbiedingen of overleggen kan via mijn email: jpm.voets@orthopedagogiek.com of jpmvoets@hotmail.com
 

 

De TRF

De TRF wordt door leerkracht (onderwijzer/onderwijzeres) in samenspraak met mij afgenomen om te kijken of er mogelijk sprake is (kan zijn) van problemen in de persoonlijkheid van het kind.
Hiermee kan niet worden aangetoond of het kind een stoornis heeft.
Een stoornis dient te worden vastgesteld door een orthopedagoog/psycholoog in samenspraak met een kinderarts of psychiater.
Een arts (kinderarts/psychiater) blijft de eindverantwoordelijke persoon.

Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 6-18 jaar, Informatie Leerkracht (TRF)

De Gedragsvragenlijst voor kinderen, Informatie Leerkracht (TRF, Teacher’s Report Form for Ages 6-18) is een vragenlijst waarop leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over schoolwerk, functioneren en emotionele en gedragsproblemen. Ook kunnen leerkrachten scores op schoolvorderingstoetsen en intelligentietests vermelden. De TRF omvat 118 probleemvragen waarvan 93 ook op de CBCL/6-18 voorkomen. De andere vragen gaan over gedrag dat ouders niet goed kunnen waarnemen, zoals: vindt het moeilijk om aanwijzingen op te volgen, stoort andere leerlingen, veroorzaakt onrust in de klas. Leerkrachten kunnen aangeven hoe goed een vraag bij een leerling past in de afgelopen twee maanden met dezelfde antwoordcategorieën als voor de CBCL/4-18. De TRF omvat de schalen Schoolresultaten, Functioneren en empirische en DSM-schalen met dezelfde betekenis als op de CBCL/6-18.
Voor het scoren van de vragenlijst is een programmamodule beschikbaar. Die module biedt de mogelijkheid om de gegevens van meer dan dertig landen als normen te hanteren. Ook Nederlandse gegevens maken hier deel van uit. Informatie hierover is te vinden in de Amerikaanse bijlage bij de multiculturele normen.

Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 1˝-5 jaar (C-TRF)

De Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 1˝-5 jaar, Informatie Leiding-Leerkracht (C-TRF, Caregiver-Teacher’s Report Form for Ages 1˝-5) is een vragenlijst waarop leidsters en leiders in een kinderdagverblijf en leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en goede dingen van een kind. De C-TRF heeft 99 specifieke vragen over emotionele en gedragsproblemen een vraag over andere problemen. De meeste vragen op de C-TRF komen overeen met vragen op de CBCL/1˝-5. Ook de indeling in empirische en DSM-schalen komt overeen met de CBCL/1˝-5.
Voor het scoren van de vragenlijst is een programmamodule beschikbaar. Die module biedt de mogelijkheid om de gegevens van meer dan twintig landen als normen te hanteren. Ook Nederlandse gegevens maken hier deel van uit. Informatie hierover is te vinden in de Amerikaanse bijlage bij de multiculturele normen.

Meer informatie: www.aseba.nl

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998
Last modified:12/12/2018