Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

IQ indeling

 


Zwak begaafd

Een kind wat zwakbegaafd is, is minder dan gemiddeld intelligent. Zwakbegaafde kinderen ontwikkelen zich een beetje vertraagd in vergelijking met normaal begaafde kinderen. Hierdoor wordt een zwakbegaafd kind beperkt in het sociaal en zelfstandig functioneren.
 
Intelligentie
Om goed te kunnen begrijpen wat zwakbegaafdheid is, is het erg belangrijk om te weten wat intelligentie precies betekent.
Intelligentie is als volgt te beschrijven: ďIntelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaanĒ.
 Intelligentie is een eigenschap van de hersenen. Het geeft aan hoe goed de hersenen bepaalde functies uitvoeren.
De functies van de hersenen die samen de intelligentie bepalen zijn: 
 • kunnen redeneren
 • plannen maken
 • problemen oplossen
 • taal kunnen begrijpen en spreken
 • abstract denken
 • leren van ervaringen
 • relaties kunnen leggen
 • overeenkomsten en verschillen opmerken
 • ruimtelijke oriŽntatie
 • informatie opslaan in geheugen en daar weer uit kunnen halen
 • bestaande kennis in nieuwe situaties kunnen toepassen

Het is niet het geval dat een zwakbegaafd kind deze dingen helemaal niet kan. Een zwakbegaafd kind kan deze functies alleen minder goed of minder snel dan gemiddeld.

IQ
Als maat voor intelligentie wordt het intelligentiequotiŽnt gebruikt (IQ). Het IQ wordt gemeten door middel van een intelligentietest. Kinderen halen gemiddeld een score van 100 op een intelligentie test, het gemiddelde IQ is dus 100. Een kind is zwakbegaafd wanneer het een IQ heeft wat ligt tussen 71 en 84. Het woord zwakbegaafd wordt vaak verkeerd gebruikt en verward met een verstandelijke beperking. Er is echter wel een verschil tussen zwakbegaafdheid en een verstandelijke beperking. De IQ score van iemand die verstandelijk beperkt is ligt een stuk lager. Van mensen die een IQ hebben onder de 70 zeggen we dat ze een verstandelijke beperking hebben.

Het kan belangrijk zijn dat zwakbegaafdheid tijdig wordt ontdekt. De diagnose kan er voor zorgen dat het kind op het juiste niveau wordt aangesproken en dat er geen dingen van hem of haar worden verwacht die niet realistisch zijn.

Om een juiste diagnose te kunnen stellen zijn verschillende meetinstrumenten beschikbaar. Deze worden aangeduid als intelligentietesten.

Schoolprognose:

Het is aan te bevelen om kinderen met een lage intelligentie taal- en reken vaardig(er) te maken. Een betere taal- en reken vaardigheid geeft kinderen met een lage intelligentie de mogelijkheid om het reguliere basis- en vervolgonderwijs te kunnen volgen. Het vervolgonderwijs biedt mogelijkheden om via het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) nog een VMBO diploma te behalen. Een voorwaarde is dan wel dat bij de overgang van het reguliere basisonderwijs naar voortgezet onderwijs de leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen (Rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen) niet te groot zijn.  (zie ook: indicatie stelling)

Voor ouders is het van belang in overleg met de school al vroeg tot een gerichte aanpak te komen om kinderen met een lage intelligentie op de juiste wijze te begeleiden. De taalvaardigheid (taalontwikkeling) speelt hierbij een grote rol. De taalontwikkeling staat in alle gevallen voorop!!

Een zeer goede taaltest is de CELF-4-NL. Deze test geeft inzicht is alle facetten van de taalontwikkeling.
Naast de CELF-4-NL kan het ook belangrijk zijn om de DST (Dyslexie screening test) af te nemen. Deze test geeft aan of er mogelijk sprake is van dyslexie.
Dyslexie wordt gemakkelijk verward met lees- en spellingszwakte. Dit zien we vooral bij kinderen die op het gehele intelligentiegebied een lage score laten zien. Deze kinderen zijn dan niet dyslectisch, maar zijn over de hele linie zwak. Beter is in dat geval te spreken van lees- en spellingszwakke kinderen.

Welke intelligentietest(en) is (zijn) aan te bevelen?

Bij jonge kinderen (vanaf 4 jaar en 2 maanden tot 7 jaar) beveel ik de RAKIT aan. (vanaf 6 jaar wordt de WISC III 2002 NL ook gebruikt) Naast de RAKIT is het zinvol om de CELF-4-NL af te nemen.

De combinatie SON 5,5-17 (non-verbale intelligentietest) en CELF-4-NL is een gelijkwaardige keuze.

 

 

Home ] IQ indeling ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019